Skocz do zawartości
Nerwica.com
Szukaj w
  • Więcej opcji...
Znajdź wyniki które...
Znajdź wyniki...

Rekomendowane odpowiedzi

Niezwykłe liczby 13 i 31

 

W 2017 r. przeczytałem, że pierwszy rozdział świętej dla wyznawców jednej z religii zawiera 7 wersów, 29 słów i 139 liter. Trzy wymienione liczby są addytywnymi liczbami pierwszymi, ich sumy cyfr są liczbami pierwszymi. Sumy cyfr w tych liczbach to: 7, 11, 13. Suma cyfr wynosi 13, a suma liczb - 31; 13 i 31 to liczby pierwsze. Sumy cyfr w liczbach: 7, 11, 13 to 7, 2, 4.

 

Dwie liczby - 13 i 31 - przyniosły mi jeszcze więcej koincydencji. W 2018 r. odkryłem cztery ciągi arytmetyczne złożone z tych samych cyfr, mające skrajne wyrazy będące liczbami pierwszymi i różnice będące także liczbami pierwszymi: 

1. 11, 24, 37 - różnica 13

2. 11, 42, 73 - różnica 31

3. 13, 42, 71 - różnica 29

4. 17, 24, 31 - różnica 7

W skrajnych wyrazach i różnicach występują dwie te same liczby - 13 i 31! 

 

Jeżeli uporządkujemy cyfry tworzące jeden z czterech powyższych ciągów arytmetycznych rosnąco (1, 1, 2, 3, 4, 7) i następnie stworzymy trzy liczby dwucyfrowe z tych cyfr, to otrzymamy trzy addytywne liczby pierwsze: 11, 23, 47. Są to trzy pierwsze wyrazy ciągu siedmiu addytywnych liczb pierwszych, których sumy cyfr są liczbami pierwszymi: 11, 23, 47, 83, 131, 191, 263. Z cyfr tych siedmiu liczb możemy utworzyć dwie pary liczb 13 i 31 (są cztery trójki i sześć jedynek).

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W 2017 r. miałem pełen pobyt na oddziale dziennym, który zaczął się 27.4, a skończył 24.7. W datach początku i końca chodzenia na oddział dzienny były te same cyfry. Suma cyfr we frazie "27.4" jest taka sama, co we frazie "24.7" i wynosi 13. Sumy liczb w tych dwóch frazach wynoszą 31. W liczbach oznaczających dzień i miesiąc występują te same trzy cyfry, co w sumach cyfr liczb 7, 11, 13.

 

Chyba pod koniec 2018 r. zwróciłem uwagę na ciąg 6, 13, 20. Z cyfr tego ciągu można ułożyć dwa ciągi arytmetyczne, które mają środkowy wyraz i średnią arytmetyczną równą 13 (6, 13, 20; 0, 13, 26) i dwa ciągi arytmetyczne, które mają środkowy wyraz i średnią arytmetyczną równą 31 (2, 31, 60; 0, 31, 62). Co ciekawe, różnice tych czterech ciągów są takie same, jak różnice ciągów: 17, 24, 31; 11, 24, 37; 13, 42, 71; 11, 42, 73 (wynoszą odpowiednio: 7, 13, 29, 31).

 

Wielkie Jajo again 🙂

 

W 2019 r. zobaczyłem stronę o "jajach wielkanocnych" w pewnej niemądrej grze komputerowej i pierwsza "pisanka" zawierała dużą koincydencję - można powiedzieć, że to było wielkie jajo! Były litery i liczby. W lewej części pewnego logo były liczby 5 i 23, a w prawej - liczba 421. Trzy wymienione liczby liczby są addytywnymi liczbami pierwszymi, ich sumy cyfr są liczbami pierwszymi. W dodatku suma tych trzech liczb to addytywna liczba pierwsza (449). Sumy cyfr w tych trzech liczbach to: 5, 5, 7 (trzy addytywne liczby pierwsze). Suma tych trzech cyfr i liczb to 17 (liczba pierwsza).

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Liczby z "wielkiego jaja" (5, 23, 421) wykazują pewne koincydencje z 21.7; 33, 42, 51; liczbami Thabita (321 numbers); 3, 6, 9; 21, 42, 84.

1. Dwie pierwsze liczby są liczbami Thabita (5 i 23), które mają tę samą sumę cyfr, będącą addytywną liczbą pierwszą.

2. Suma liczb 5 i 23 jest taka sama, co suma liczb 21 i 7 (28). 

3. Suma cyfr w liczbach 5 i 23 wynosi 10 (5+2+3), tyle samo, co suma cyfr w liczbach 21 i 7 (2+1+7).

4. W większej z liczb z dubletu 5 i 23 na początku jest liczba 2, tak samo jak w przypadku większej liczby z dubletu 21 i 7. 

5. Większa z liczb z dubletu 5 i 23 ma dwie cyfry, a mniejsza - jedną, tak samo jest w przypadku dubletu 21 7.

6. Ostatnie cyfry w liczbach trypletu: 5, 23, 421 to 5, 3, 1; te trzy cyfry tworzą ciąg arytmetyczny, którego różnica po uporządkowaniu cyfr rosnąco wyniesie 2 (addytywna liczba pierwsza), a cyfry 1, 3, 5 oznaczają liczby niezłożone; suma skrajnych wyrazów ciągu 1, 3, 5 wynosi 6, jego średnia arytmetyczna - 3, suma cyfr - 9.

7. W tryplecie 5, 23, 421 występują te same cyfry, co w ciągu arytmetycznym 33, 42, 51; są to: 1, 2, 3, 4, 5 (tworzą pięciowyrazowy ciąg arytmetyczny); w obydwu trypletach jedna z cyfr się powtarza - w przypadku 5, 23, 421 jest to 2, w przypadku 33, 42, 51 jest to 3.

8. Z cyfr ostatniej liczby trypletu 5, 23, 421 (421) można wydzielić liczbę 42 (421) i liczbę 21 (421), można też wydzielić liczby 4 i 21 (421), których iloczyn wynosi 84.

9. Cyfry w liczbie 421 tworzą malejący ciąg geometryczny o sumie cyfr i liczb 7.

 

Szczególnie uderzające są koincydencje między trypletem 5, 23, 421 a trypletem 7, 29, 139:

1. Obydwa tryplety mają 6 cyfr.

2. Na początku obydwu trypletów jest liczba jednocyfrowa, na drugim miejscu - liczba dwucyfrowa, na trzecim - liczba trzycyfrowa; liczby cyfr w liczbach tych trypletów tworzą ciąg arytmetyczny o sumie 6, średniej arytmetycznej 2 i różnicy 1.

3. Cyfry w ostatnich liczbach liczb należących do tych trypletów tworzą ciągi geometryczne: 1, 3, 9 i 4, 2, 1; sumy liczb tych ciągów wynoszą odpowiednio: 13 i 7 (tyle, co różnice ciągów 11, 24, 37 i 17, 24, 31 lub 6, 13, 20 i 0, 13, 26).

4. Sumy cyfr w liczbach tworzących obydwa tryplety są liczbami pierwszymi (7 = 7, 2+9 = 11, 1+3+9 = 13; 5 = 5, 2+3 = 5, 4+2+1 = 7).

5. Sumy sum cyfr są liczbami pierwszymi (7+11+13 = 31, 5+5+7 = 17); co ciekawe, z cyfr tych dwóch sum (31 i 17) razem wziętych można ułożyć dwa rosnące ciągi arytmetyczne o sumie liczb 21 i średniej arytmetycznej 7 - 1, 7, 13 i 3, 7, 11.

6. Sumy cyfr w sumach cyfr są liczbami pierwszymi (7+1+1+1+3 = 13, 5+5+7 = 17), co ciekawe, z cyfr tych dwóch sum (13 i 17) razem wziętych można ułożyć dwa rosnące ciągi arytmetyczne o sumie liczb 21 i średniej arytmetycznej 7 - 1, 7, 13 i 3, 7, 11.

7. W obydwu trypletach występuje pięć różnych rodzajów cyfr (w 5, 23, 421: 1, 2, 3, 4, 5; w 7, 29, 139: 1, 2, 3, 7, 9), w obydwu przypadkach powtarza się jedna z tych cyfr (2 w 5, 23, 421; 9 w 7, 29, 139, suma 2+9 wynosi 11, a różnica 9-2 wynosi 7).

8. W przypadku obydwu trypletów suma cyfr, które się nie powtarzają, wynosi 13 (7+2+1+3 = 13, 5+3+4+1 = 13).

Edytowane przez take

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ciekawe są wyniki sumowania cyfr w trypletach: 7, 29, 139 i 5, 23, 421.

Suma cyfr w pierwszych liczbach: 7 i 5 wynosi 12 (5+7).

Suma cyfr w drugich liczbach: 29 i 23 wynosi 16 ((2+9)+(2+3) = 11+5 = 16).

Suma cyfr w trzecich liczbach: 139 i 421 wynosi 20 ((1+3+9)+(4+2+1) = 13 + 7 = 20).

Liczby: 12, 16, 20 tworzą ciąg arytmetyczny o sumie liczb 48 (12*4), średniej arytmetycznej 16 (12+4), sumie cyfr 12, liczbie liczb 3 (12:4).

 

Jeszcze ciekawsze są sumy sum cyfr w sumach kolejnych liczb tych trypletów:

7+5 = 12 -> suma cyfr 3

29+ 23 = 52 -> suma cyfr 7

139 + 421 = 560 -> suma cyfr 11

Sumy cyfr tworzą ciąg arytmetyczny tworzony przez addytywne liczby pierwsze i mający sumę liczb 21, średnią arytmetyczną liczb 7, sumę cyfr 12, liczbę liczb 3 (21:7 czy 12:4), liczbę cyfr 4. Z cyfr tego ciągu można ułożyć inny ciąg arytmetyczny złożony z liczb niezłożonych o tych samych parametrach - 1, 7, 13.

 

Mamy trzy liczby o sumie cyfr 21 (razem) - 12, 52, 560, spośród których największa liczba ma zero na końcu. Odkryłem jeszcze jedną grupę liczb o tych właściwościach, związaną z kodami F84.5, F42.2, F21. 

 

Jeżeli pomnożymy przez siebie liczby dwucyfrowe i liczby po kropkach w kodach tych diagnoz, a liczbę 21 (po której nie ma kropki) zostawimy jako taką, to otrzymamy:

21

42*2 = 84

84*5 = 420

Liczby tworzone przez dwie pierwsze cyfry w otrzymanych liczbach uporządkowane rosnąco lub malejąco dają ciągi geometryczne: 21, 42, 84 lub 84, 42, 21. Co więcej, suma cyfr tych liczb razem wziętych wynosi 21 (i średnia arytmetyczna sum cyfr w tych liczbach to 7), te sumy cyfr uporządkowane rosnąco lub malejąco tworzą ciągi geometryczne: 3, 6, 12 lub 12, 6, 3.  Największa z liczb ma zero na końcu, tak jak w przypadku trypletu 12, 52, 560. 

 

Suma liczb 12, 52, 560 wynosi 624 (cyfry tej liczby uporządkowane rosnąco dadzą ciąg arytmetyczny o sumie liczb 12 i średniej arytmetycznej 4), a suma liczb 21, 84, 420 wynosi 525. Różnica liczb 624 i 525 wynosi 99. Liczba 99 składa się z dwóch dziewiątek i jest pierwszą liczbą naturalną o sumie cyfr 18 (a 18 to suma liczb 3, 6, 9), w dodatku 18 to iloczyn trójki i szóstki.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Gdybym otrzymał rozpoznanie F20, F20.x, F21.0 to fenomen przedstawiony powyżej by zniknął. Gdyby zamiast F21 było F21.1, to suma cyfr po kropce w przypadku otrzymania rozpoznań F42.2 i F84.5 wyniosłaby 8, a nie 7 i nie byłoby dużej koincydencji z 21.7. Na przykład dla F20, F42.2 i F84.5 byłoby:

20 = 20

42*2 = 84

84*5 = 420

Suma cyfr w wynikach nie wynosi 21 (a 20), średnia arytmetyczna sum cyfr nie wynosi 7 (a 6,(6)).

Dla F20.0, F42.2, F84.5 byłoby:

20*0 = 0

42*2 = 84

84*5 = 420

Suma cyfr w wynikach nie wynosi 21 (a 18), średnia arytmetyczna sum cyfr nie wynosi 7 (a 6).

Dla F21.0, F42.2, F84.5 byłoby:

21*0 = 0

42*2 = 84

84*5 = 420

Suma cyfr w wynikach nie wynosi 21 (a 18), średnia arytmetyczna sum cyfr nie wynosi 7 (a 6).

Dla F21.1, F42.2, F84.5 byłoby:

21*1 = 21

42*2 = 84

84*5 = 420

Suma cyfr w wynikach wynosi wprawdzie 21, ale suma cyfr po kropkach nie wynosi 7 (a 8).

Dla F21.1, F42.1, F84.5 byłoby:

21*1 = 21

42*1 = 42

84*5 = 420

Suma cyfr w wynikach wynosi 15, a średnia arytmetyczna sum cyfr wynosi 5.

Dla F21.1, F42.2, F84.4 byłoby:

21*1 = 21

42*2 = 84

84*4 = 336

Suma cyfr w wynikach wynosi 27, a średnia arytmetyczna sum cyfr wynosi 9. Zanika 21 i 7.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

takie tyś wybitny matematyk

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

14.6.2019 dostrzegłem, że w pewnej grze komputerowej bardzo podobnej do tej, w której występowała Wielka Dziura (ang. Big Hole) dwie pierwsze lokacje mają nazwy o właściwościach bardzo podobnych do właściwości frazy Big Hole (w angielskiej wersji gry). Obydwie te nazwy składają się z dwóch słów. Pierwsze słowa mają trzy litery, tak jak słowo "Big", pierwszymi literami w tych nazwach są spółgłoski, drugimi - samogłoski, trzecimi - litery oznaczające w języku polskim spółgłoski. Drugie słowa... mają po cztery litery. Pierwsze litery w nich to "H", drugie - "o", czwarte - "e", w dodatku jedno z tych słów to "Hole" (drugie słowo różni się od wyrazu "Hole" tylko jedną, przedostatnią literą)! "Jak tu nie pomyśleć, że to wszystko ze względu na ciebie miało miejsce"?

 

Wielka Dziura stała się dla mnie kopalnią koincydencji, w RPA jest Big Hole w Kimberley, miejsce wydobycia diamentów w przeszłości. Wielka Dziura z pewnej gry była nawiązaniem do otworu odbytowego pozaziemskiej formy życia opartej na azocie, która występowała w filmie "Ewolucja". Data 14.6 może mi się skojarzyć z liczbami, które można znaleźć w innym spotkaniu z gry z Wielką Dziurą. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pod koniec 2018 roku (a może później) zauważyłem dwa "cudowne" kwintety:
- 3, 7, 11, 15, 19,
- 2, 5, 11, 23, 47.

 

Są całkiem podobne do siebie:
- mają razem po 7 cyfr,
- dwie pierwsze liczby są jednocyfrowe,
- środkową liczbą jest 11,
- trzy pierwsze liczby w obydwu z nich są addytywnymi liczbami pierwszymi.

 

3, 7, 11, 15, 19 - ciąg arytmetyczny pięcioliczbowy o różnicy 4. 
2, 5, 11, 23, 47 - pięć pierwszych liczb Tabita, wszystkie są addytywnymi liczbami pierwszymi (te pięć).

 

Ciekawe są tryplety powstałe przez wydzielenie trzech największych i trzech najmniejszych liczb z tych trypletów:
- 3, 7, 11 i 11, 15, 19 - te dwa ciągi arytmetyczne mają te same sumy liczb co iloczyny cyfr tworzących te ciągi:
3*7*1*1 = 21 = 3+7+11
1*1*1*5*1*9 = 45 = 11+15+19


- 2, 5, 11 i 11, 23, 47 - obydwa tryplety są utworzone przez trzy kolejne liczby Tabita. 

Mniejszy z trypletów powstałych z kwintetu 2, 5, 11, 23, 47 tworzony jest przez sumy cyfr w kolejnych liczbach większego trypletu!
- 2 = 1+1,
- 5 = 2+3,
- 11 = 4+7.

 

Obydwa tryplety utworzone przez trzy konsekutywne liczby Tabita będące addytywnymi liczbami pierwszymi są koincydentne z 3, 6, 9! 
Pierwszy - 2, 5, 11:
1. Liczba liczb: 3.
2. Średnia arytmetyczna liczb: 6.
3. Suma cyfr: 9.
4. Suma liczb: 18.
5. Średnia arytmetyczna sum cyfr w liczbach trypletu wynosi 3 (((2+5+(1+1))/3 = (2+5+2)/3 = 9/3 = 3).
6. Różnica pomiędzy średnią a najmniejszą liczbą w tryplecie 2, 5, 11 to 3 (5-2).
7. Różnica pomiędzy największą a średnią liczbą w tryplecie 2, 5, 11 to 6 (11-5).
8. Różnica pomiędzy największą a najmniejszą liczbą w tryplecie 2, 5, 11 to 9 (11-2).
9. Trzy różnice wspomniane powyżej tworzą "ciąg arytmetyczny Tesli" - 3, 6, 9!

 

Drugi - 11, 23, 47:
1. Liczba liczb: 3.
2. Liczba cyfr: 6.
3. Suma liczb to 81, czyli 9x9; 81 ma sumę cyfr 9.
4. Suma cyfr to 18, czyli 9+9 i 81 czytane od tyłu; 18 ma sumę cyfr 9.
5. Średnia arytmetyczna liczb trypletu to 27, czyli 3x9 i 3x3x3.
6. Różnica pomiędzy średnią a najmniejszą liczbą tego trypletu to 12 (23-11).
7. Różnica pomiędzy największą a średnią liczbą trypletu 11, 23, 47 to 24 (47-23).
8. Różnica pomiędzy największą a najmniejszą liczbą tego trypletu to 36 (47-11).
9. Trzy różnice wspomniane wyżej tworzą ciąg arytmetyczny o sumie 72; sumy cyfr w liczbach tego ciągu to... 3, 6, 9!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja za zjawiska nadprzyrodzone uznaję wrażenia zmysłowe i emocje. Jak kolor zielony albo zapach róży może powstać z DNA? Nie wierzę, że za odczuwanie odpowiada materia. Sądzę, że odpowiada za to dusza, którą stworzyć umie tylko jedyny Bóg. Nie wierzę w to, że ze związków chemicznych czy męskich i żeńskich komórek rozrodczych może powstać odczuwalność. Dlaczego ludzie widzą ten sam kolor, gdy patrzą na ten sam przedmiot?

 

Zauważyłem, że z sumami liczb i cyfr w dwóch trypletach (7, 29, 139; 5, 23, 421) są związane ciągi arytmetyczne koincydentne z 12 i 4. Dublet 12.4 jest wysoce koincydentny w moim życiu, chociaż nie tak, jak 21.7. 12 to czwarty wyraz ciągu arytmetycznego zaczynającego się od 3, 6, 9, a 21 - siódmy. Obydwa niezwykłe dublety są koincydentne z "ciągiem arytmetycznym Tesli". 

 

7+5 = 12

2+9+2+3 = 16

1+3+9+4+2+1 = 20

 

Po zsumowaniu cyfr w pierwszych, drugich i trzecich liczbach dwóch trypletów otrzymaliśmy ciąg arytmetyczny 12, 16, 20. Jest on pełen koincydencji z 12.4!

1. Suma cyfr wynosi 12.

2. Najmniejszy wyraz to 12.

3. Różnica to 4.

4. Średnia arytmetyczna sum cyfr w liczbach ciągu to 4.

5. Różnica pomiędzy największym a najmniejszym wyrazem ciągu to 8, czyli 12-4 (oraz średnia arytmetyczna liczb 12 i 4).

6. Średnia arytmetyczna uzyskanego ciągu w nim i środkowy wyraz to 16, czyli 12+4.

7. Liczba liczb w ciągu 12, 16, 20 to 3, czyli 12:4.

8. Suma liczb w tym ciągu to 48, czyli 12x4.

 

Zsumujmy teraz liczby (pierwsze, drugie i trzecie) w obydwu wymienionych wcześniej trypletach (5, 23, 421 i 7, 29, 139), a następnie zsumujmy cyfry w uzyskanych liczbach oraz cyfry w uzyskanych po tym zsumowaniu liczbach:

7+5 = 12 --> 1+2 = 3 --> 3

29+23 = 52 --> 5+2 = 7 --> 7

139+421 = 560 --> 5+6+0 = 11 --> 1+1 = 2

Teraz zsumujmy cyfry w liczbach ciągu: 12, 16, 20:

12 --> 1+2 = 3

16 --> 1+6 = 7
20 --> 2+0 = 2

Otrzymaliśmy te same trzy liczby w obydwu przypadkach, te same sumy dla najmniejszych, średnich i największych liczb. 

3, 7, 2 to trzy addytywne jednocyfrowe liczby pierwsze, ich suma wynosi 12, a średnia arytmetyczna - 4!

 

Ciągi: 3, 7, 11 i 12, 16, 20 mają te same:

- różnice (wynoszą one 4),

- sumy cyfr (wynoszą one 12)

- średnie arytmetyczne sum cyfr (wynoszą one 4)

- sumy cyfr w najmniejszych wyrazach (wynoszą one 3)
- sumy cyfr w średnich wyrazach (wynoszą one 7)

- sumy cyfr w największych wyrazach (wynoszą one 2)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Jak kolor zielony albo zapach róży może powstać z DNA?

Kolor zielony ani zapach różny nie powstają z DNA. Być może Cię zaskoczę ale kolory... nie istnieją, to tylko wrażenie, interpretacja naszego mózgowia zależna od promieniowania elektromagnetycznego, widma (spektrum), długości fal elektromagnetycznych. Zapach różny (jak i wielu innych kwiatów) to skutek wydzielania lotnych (zapachowych) związków chemicznych (patrz estry zapachowe), które łącząc się z naszymi receptorami węchowymi wywołują kolejne wrażenie w naszym OUN.

 

Cytat

Nie wierzę, że za odczuwanie odpowiada materia.

Spożyj MDMA, fenyloetyloaminę (PEA) w połączeniu z hordeniną (albo innym inhibitorem MAO-B), LSD albo poproś weterynarza o injekcję z oksytocyny, a uwierzysz.

 

Cytat

Dlaczego ludzie widzą ten sam kolor, gdy patrzą na ten sam przedmiot?

Nie wszyscy ludzie widzą ten sam kolor (zapomniałeś o daltonizmie i innych wadach wzroku). Ale tak, większość ludzi widzi ten sam kolor patrząc na ten sam przedmiot. Dlaczego? Bo przedmiot jest niezmienny, jego "pokrycie" odbija/absorbuje zakres promieniowania o określonej długości fal elektromagnetycznych, a ludzie z racji tego, że należą do jednego gatunku posiadają wszyscy(*) czopki (rodzaj fotoreceptorów) i mają podobnie zbudowany OUN, który to umożliwia doświadczenia zbliżonego wrażenia.

 

Cytat

 

14.6.2019 dostrzegłem, że w pewnej grze komputerowej bardzo podobnej do tej, w której występowała Wielka Dziura (ang. Big Hole) dwie pierwsze lokacje mają nazwy o właściwościach bardzo podobnych do właściwości frazy Big Hole (w angielskiej wersji gry). Obydwie te nazwy składają się z dwóch słów. Pierwsze słowa mają trzy litery, tak jak słowo "Big", pierwszymi literami w tych nazwach są spółgłoski, drugimi - samogłoski, trzecimi - litery oznaczające w języku polskim spółgłoski. Drugie słowa... mają po cztery litery. Pierwsze litery w nich to "H", drugie - "o", czwarte - "e", w dodatku jedno z tych słów to "Hole" (drugie słowo różni się od wyrazu "Hole" tylko jedną, przedostatnią literą)! "Jak tu nie pomyśleć, że to wszystko ze względu na ciebie miało miejsce"?

 

Wielka Dziura stała się dla mnie kopalnią koincydencji, w RPA jest Big Hole w Kimberley, miejsce wydobycia diamentów w przeszłości. Wielka Dziura z pewnej gry była nawiązaniem do otworu odbytowego pozaziemskiej formy życia opartej na azocie, która występowała w filmie "Ewolucja". Data 14.6 może mi się skojarzyć z liczbami, które można znaleźć w innym spotkaniu z gry z Wielką Dziurą. 

 

 

No bo... deweloperzy, producenci gier ukrywają w swoich tytułach różne nawiązania, aluzje, smaczki, easter eggi, żeby zwiększyć atrakcyjność tytułu? Cała reszta to powiedziałbym... szukanie dziury w całym.

 

Natomiast cała reszta:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Arytmomania

https://pl.wikipedia.org/wiki/Numerologia

 

Daj Pan spokój. Szkoda czasu i życia na to. Po prostu zażywaj swój Zolafren czy tam inny Ketrel i wszystkie ładne cyferki i koincydencje znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie wierzę w to, że wrażenia biorą się z mózgu, układu nerwowego, lecz wierzę, że za ich istnienie odpowiada niefizyczna dusza.

 

Zażywam regularnie leki (np. olanzapinę) i koincydencje nie zniknęły. Ze trzy, cztery miesiące temu wydarzyło się kilka nowych koincydencji.

 

Dostrzegłem, że cyfry, które powtarzają się w trypletach 5, 23, 421 i 7, 29, 139 liczonych razem, to: 1, 2, 3.

Liczby 1, 2, 3 są wyraźnie koincydentne:
- są to liczby cyfr w kolejnych wyrazach jednego i drugiego trypletu,
- tworzą ciąg arytmetyczny
- ich suma jest równa ich iloczynowi i wynosi 6
- nie są liczbami złożonymi, chociaż są trzema kolejnymi liczbami naturalnymi.

Rozważmy inne pary trypletów mających liczby 139 i 421 jako największe liczby i 7 oraz 5 jako najmniejsze oraz liczby dwucyfrowe jako środkowe wyrazy. Sumy cyfr w trypletach mają wynosić 31 (z siódemką jako najmniejszą liczbą) lub 17 (z piątką jako najmniejszą liczbą). Chodzi o tryplety typu: 7, ??, 139 oraz 5, ??, 421. Mamy kilka takich par:
- 7, 47, 139 i 5, 23, 421 - powtarzają się 1, 3, 4,
- 7, 47, 139 i 5, 41, 421 - powtarzają się 1, 4,
- 7, 29, 139 i 5, 41, 421 - powtarzają się 1, 2,
- 7, 83, 139 i 5, 23, 421 - powtarzają się 1 i 3,
- 7, 83, 139 i 5, 41, 421 - powtarza się 1.
Nie ma ani jednego ciągu arytmetycznego czy geometrycznego utworzonego przez powtarzające się cyfry w poniższych trypletach.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dnia 30.9.2016 miałem wizytę u psychiatry, podczas której zapewne dostałem rozpoznania: F21, F42.2 i F84.5. Data ta jest bardzo koincydentna:

 

- ma 7 cyfr znaczących i suma tych cyfr wynosi 21,

- można z niej ułożyć pięcioliczbowy ciąg arytmetyczny: 0, 3, 6, 9, 12; gdy nie uwzględnimy skrajnych wyrazów tego ciągu, otrzymamy 3, 6, 9, czyli "ciąg arytmetyczny Tesli",

- można z niej ułożyć wysoce koincydentne ciągi: 6, 13, 20 (suma liczb 39, średnia arytmetyczna 13) oraz 9, 16, 23 (suma liczb 48, średnia arytmetyczna 16), ten pierwszy nawiązuje do dni grudnia 2014, w których zmarli trzej mężczyźni mieszkający stosunkowo blisko siebie żyjący w mojej niewielkiej miejscowości, a ten drugi ma sumę cyfr 21 i średnią arytmetyczną sum cyfr w liczbach wynoszącą 7, sumy cyfr w jego liczbach tworzą ciąg arytmetyczny - zresztą pierwszy ciąg też ma tę właściwość, z tym, że tam suma cyfr wynosi 12, a średnia arytmetyczna sum cyfr wynosi 4 - 12 i 4 to też wysoce koincydentny dublet!

- z cyfr tej daty można ułożyć frazy: 0, 3, 9 i 0, 12, 36 oraz 0, 21, 63 - są one koincydentne z 3, 6, 9 w podobny sposób, co tryplety złożone z kolejnych niewielkich liczb Thabita będących addytywnymi liczbami pierwszymi (2, 5, 11 oraz 11, 23, 47) oraz "cudownym ciągiem geometrycznym" - 21, 42, 84 oraz ciągiem powstałym z przestawienia cyfr w jego liczbach (12, 24, 48) i ciągiem geometrycznym tworzonym przez sumy cyfr w liczbach tych dwóch ciągów.

 

9, 16, 23 - różnica ciągu arytmetycznego 7, różnica najmniejszego i największego wyrazu - 14 (tyle, ile wynosi różnica liczb 21 i 7), ostatnie cyfry w liczbach tworzą ciąg arytmetyczny 3, 6, 9... to jeszcze nie wszystko - suma liczb ciągu wynosi 48 (12x4), a średnia arytmetyczna - 16 (12+4)! Bomba koincydentna!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Strach przed piekłem pcha mnie w kierunku niekatolicyzmu. Mam poważne problemy z rachunkiem sumienia. Śmieszą mnie grzechy nieczyste, szczególniej przeciwko naturze. Mam "mętlik" w głowie i "wojnę" sprzecznych poglądów. Nie chcę nikogo gorszyć, ale mam myśli, żeby zmienić religię. Mogę mieć problemy z pisaniem postów w Internecie.

 

Myślę, że sprawa koranizmu jest na tyle poważna i ciekawa, że zasługuje na szczególną uwagę i reakcję ze strony ważnych osób w katolicyzmie, takich jak kapłani czy zakonnicy.

 

Informuję też, że nie chcę, aby moje posty stanowiły dla kogokolwiek zagrożenie w wierze i przyczynę grzechu!

 

Ostatnio występuje u mnie myśl o tym, aby odrzucić katolicyzm i przejść na skrypturalizm muzułmański i głosić go całemu światu. Katolicyzm, protestantyzm, ale również sunnizm według tej wiary jest błędny, heretycki, politeistyczny i prowadzący do piekła na wieki.

 

Może mi się wydawać, że wiele znaków na Ziemi wskazuje na to, że Koran pochodzi od Boga, w związku z czym Biblia byłaby wielkim kłamstwem Szatana. Do mojej natury szczególnie przemawiają liczbowe i literowe cuda, zależności zawarte w księdze uznawanej przez muzułmanów za świętą. Czy może być inne wyjaśnienie tych zjawisk niż dzieło Boga? 

 

Z drugiej strony w katolicyzmie wciąż zdarzają się cuda takie jak uzdrowienia czy przemiana Hostii w Ciało Chrystusa. Koran (raczej) o tych cudach nie mówi. Na dodatek cuda Koranu zdają się być rozpowszechniane dopiero od kilkudziesięciu lat, przez około trzynaście wieków po śmierci Mahometa nie były one znane.

 

Przykład cudu Koranu (ze strony https://www.scribd.com/document/367549809/Quran-Primalogy):
1. W Koranie 23 rozdziały spośród 114 mają liczby słów będące liczbami pierwszymi (LP). 23 to addytywna liczba pierwsza (ALP) - suma jej cyfr jest liczbą pierwszą.
2. W tych 23 rozdziałach liczba słów wynosi 11171 - jest to addytywna liczba pierwsza.
3. 11 najkrótszych rozdziałów spośród tych 23 ma razem 797 słów, a 797 to addytywna liczba pierwsza. 11 to także addytywna liczba pierwsza.
4. 11 (ALP) najdłuższych rozdziałów spośród tych 23 ma razem 10037 słów, a 10037 to także ALP.
5. Gdy utworzymy liczbę z połączenia liczb 797 (związanej z 11 najkrótszymi rozdziałami z LP jako liczbami słów), 337 (liczby słów w dwunastym pod względem długości rozdziale z LP jako liczbą słów) oraz 10037 (związanej z 11 najdłuższymi rozdziałami z LP jako liczbami słów), to otrzymamy 79733710037 - addytywną liczbę pierwszą! Co więcej, jeżeli połączymy te trzy liczby w kolejności od najmniejszej (337) do największej (10037), otrzymamy także addytywną liczbę pierwszą - 33779710037!

 

Ile wynosi prawdopodobieństwo zaistnienia tych zależności? Wydaje się, że jest naprawdę niewielkie. Przyjmijmy, że:
1. Prawdopodobieństwo tego, że liczba rozdziałów z liczbami pierwszymi jako sumami cyfr będzie ALP wynosi ok. 1: 10 (w przedziale 11 - 40 są 3 takie liczby: 11, 23, 29).
2. P-stwo, że liczba słów we wszystkich rozdziałach z LP jako sumą cyfr będzie ALP, wynosi ok. 1:30 (a po uwzględnieniu tego, że będzie to liczba nieparzysta (bo wszystkie liczby pierwsze będące liczbami słów w rozdziałach są nieparzyste), może ono wzrosnąć do 1:15).
3. P-stwo, że 11 najkrótszych rozdziałów będzie mieć razem liczbę słów będącą ALP można oszacować na ok. 1:8 - 1:10 (byłoby może ok. 1:16 - 1:20 po uwzględnieniu liczb parzystych, ale suma 11 liczb nieparzystych musi być liczbą nieparzystą, a wszystkie LP większe od 2 są nieparzyste).
4. P-stwo, że 11 najdłuższych rozdziałów będzie mieć razem liczbę słów będącą ALP można oszacować na ok. 1:15 (byłoby może ok. 1:30 po uwzględnieniu liczb parzystych, ale suma 11 liczb nieparzystych musi być liczbą nieparzystą, a wszystkie LP większe od 2 są nieparzyste).
5. P-stwo, że liczba słów w dwunastym pod względem długości rozdziale z liczbą słów będącą liczbą pierwszą będzie ALP, jest całkiem wysokie i wynosi ok. 1:2 - 1:3; na o wiele mniejsze wygląda p-stwo tego, że konkatenacja trzech liczb: liczby słów w 11 najkrótszych rozdziałach, liczby słów w dwunastym pod względem długości rozdziale z LP jako liczbie słów, liczby słów w 11 najdłuższych rozdziałach będzie ALP wynosi ok. 1:150 (a przy ujęciu, że mogłaby ona być także liczbą parzystą, wzrasta do ok. 1:300); mniej więcej tyle samo (ok. 1:150) wynosiłoby p-stwo, że te trzy liczby umieszczone jedna po drugiej, od najmniejszej do największej, utworzą ALP po konkatenacji.

 

Pomnóżmy przez siebie 7 prawdopodobieństw: (1:10)*(1:15)*(1:10)*(1:15)*(1:3)*(1:150)*(1:150) = 1: 1 518 750 000 - otrzymaliśmy prawdopodobieństwo mniejsze niż jeden do półtora miliarda!

Edytowane przez take

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Miałem koincydencje związane z niektórymi tytułami filmów z let's playa z zawierającej niebezpieczne treści gry Fallout of Nevada na kanale Colonel RPG. Spotkanie Big Hole (Wielka Dziura) pojawiło się w filmach numer 54, 112 i 114. Ciekawy był tytuł filmu poprzedzającego ten z numerem 112 - #111 "Trading with my would-be assassin". Ostatnie słowo można rozbić na trzy wyrazy (sylaby) - dwie pierwsze tworzą angielskie określenie osła (mniej popularne niż "donkey") oraz niegrzeczne określenie tylnej części ciała w amerykańskim angielskim. Co ciekawe, w filmie #112 pojawiają się dwa słowa "a**" (w wypowiadanych przez gracza zdaniach "It's the a**" i "Hey, Mr. A**, can I go in") oraz po nich słowo "in" (w drugim cytowanym zdaniu w nawiasie na końcu).

 

Jeszcze ciekawsza jest sytuacja z filmem #114. Tytuł: "Ares that are so easy (for me) to miss". Pierwsza litera: a, ostatnia: s (nawet podwójne s). A i podwojone s utworzą niekulturalne określenie pupy w amerykańskim angielskim. Big Hole (Wielka Dziura) to nawiązanie do odbytu obcej formy życia opartej na azocie z filmu "Ewolucja" z 2001 r. Słowo "Ares" jest bardzo ciekawe, bowiem po przestawieniu dwóch ostatnich liter otrzymamy grubiańskie określenie pośladków lub odbytu w brytyjskim angielskim. Na dodatek słowo to ma tyle samo liter, co angielskie słowo oznaczające "odbyt" ("anus"), zaś podczas spotkania Big Hole co chwila pojawiały się litery "as" w "komentarzu" dotyczącym gry (As to symbol pierwiastka chemicznego, którego cztery pierwsze litery nazwy dają nieładne brytyjskie określenie pupy). Ostatnie litery w słowach "Ares" i "anus" to "s", zaś pierwsze to "a", obydwa słowa mają tyle samo liter.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pięć pierwszych liter w nazwie kanału, który przyniósł koincydencje z "Wielką Dziurą", tworzy słowo "colon", które po angielsku oznacza okrężnicę czy jelito grube, a więc miejsce, w którym formowany jest kał, a kał opuszcza organizm przez odbyt, zaś Big Hole to odbyt obcej formy życia. 

 

W filmie o numerze 54 pojawia się zwrot "a reference to the literal a**hole". Niekulturalne słowo na końcu zwrotu oznacza "odbyt" i ma 7 liter, z czego cztery ostatnie tworzą wyraz "hole", fraza "Big Hole" też ma 7 liter i cztery ostatnie tworzą wyraz "hole".

 

Mam myśli, że mam przejść z katolicyzmu na wiarę opartą na Koranie - argumentem są tu domniemane cuda liczbowe, literowe i naukowe w arabskim tekście tej księgi. 

Przykładowy cud Koranu: w wersecie 18:39 pojawiają się obok siebie litery NRTN, które występują w takiej kolejności w wyrazie "neutron", a masa neutronu wynosi w przybliżeniu 1839 mas elektronu. Co więcej, w wersecie 18:37 obok siebie pojawiają się litery BARTN (przy czytaniu od tyłu), które kojarzą się ze słowem "proton" (a proton ma masę około 1837 razy większą niż elektron). W Koranie jest 6236 wersetów i akurat w tych dwóch występują te sekwencje liter. Prawdopodobieństwo wystąpienia takiego ułożenia liter akurat w tych wersetach można ocenić na około 1: 38 887 696.

 

http://www.miracles-of-quran.com/hydrogen.htm - 91 rozdział Koranu nosi nazwę "Słońce". Strona podaje, że ostatnią literą we wszystkich wersetach tego rozdziału (nie licząc nienumerowanej basmali) jest arabskie "h", ale to chyba nieprawda, bowiem ostatnią literą (chyba nawet w klasycznym arabskim (w którym nie ma niektórych alifów obecnych na witrynie http://transliteration.org/quran/WebSite_CD/MixNoble/Fram2E.htm)) jest arabskie "a", a nie "h". H to symbol wodoru, a Słońce zbudowane jest głównie z wodoru. Widziałem też twierdzenie o innym cudzie - że dwie ostatnie litery - przedostatnia "h" i ostatnia "a" (która może być także brana za "e") tworzą symbol chemiczny drugiego najpowszechniejszego na Słońcu pierwiastka chemicznego - helu (He).

 

Czytałem o zastanawiających cudach liczbowych związanych z datą śmierci Rashada Khalify, jednego z najbardziej wpływowych koranistów. Urodził się 19.11.1935, zmarł 31.10.1990. 

Od dnia urodzin do dnia śmierci Rashada Khalify upłynęło 19798 dni (gdy wliczymy do sumy obydwie skrajne daty). 19798 = 19x1042. Z liczby tej można wydzielić liczby 19 i 798 (ta druga jest iloczynem liczb 19 i 42). Co więcej, w 19 rozdziale Koranu pięć inicjałów z wersetu 19:1 występuje łącznie 798 razy (wliczając nienumerowaną basmalę).

Z konkatenacji liczb w dacie 31.01.1990 powstanie liczba 31011990, która jest iloczynem liczb 19, 1230 i 1327. 1230 to wartość gematryczna frazy "Rashad Khalifa" i werset 19:1 (pięć inicjałów) jest wersetem nr 1230 w tej części Koranu, która zawiera inicjały jako pierwsze numerowane wersety, z kolei ostatni werset sury 19 to werset nr 1327 w tej części Koranu!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tryplet związany z Koranem (jego pierwszym rozdziałem) to 7, 29, 139. Jakie cyfry występują w tym tryplecie? 1, 2, 3, 7, 9.

Cztery różnice "cudownych" ciągów arytmetycznych to: 7, 13, 31, 29. Jakie cyfry występują w tych liczbach? Także 1, 2, 3, 7, 9!

 

Co ciekawego jest w tych pięciu cyfrach? Można z nich ułożyć czterowyrazowy ciąg geometryczny: 1, 3, 9, 27. Ciekawy jest jeden z ciągów, który można ułożyć z liczb tego ciągu i który także jest ciągiem geometrycznym: 3, 9, 27. Ile wynosi suma cyfr w tym ciągu? 21. Ile wynosi średnia arytmetyczna sum cyfr w liczbach tego ciągu? 7, bo (3+9+(2+7))/3 = (3+9+9)/3 = 21/3 = 7. Mamy więc ciąg związany z liczbami 21 i 7! 21 i 7 to chyba najbardziej koincydentna grupa liczb dla mnie.

 

Gdy zsumujemy liczby w ciągu 3, 9, 27, otrzymamy 39. Średnia arytmetyczna tych trzech liczb to 13. Mamy więc sumę 39 i średnią arytmetyczną 13. Takie same parametry ma ciąg 6, 13, 20, bardzo koincydentny z 3, 6, 9.

 

Ile wynosi suma liczb: 7, 13, 21, 39? 80, tyle samo, co suma liczb 7, 13, 29, 31! Niezwykłe! Co więcej, oba kwartety są zbudowane z tych samych cyfr! W obydwu kwartetach występują liczby 7 i 13, z których można ułożyć liczbę 137 (login jednej osoby z poważnymi zaburzeniami psychicznymi na jednym z forów, na blogu tej osoby były liczby 3, 11, 7 w tytule jednego z postów (uporządkowane tworzą bardzo ciekawy, koincydentny ciąg arytmetyczny)), która to liczba jest addytywną liczbą pierwszą. 

 

7 i 13 to sumy cyfr w liczbach 421 i 139, które to liczby są addytywnymi liczbami pierwszymi i w których cyfry tworzą ciągi geometryczne. 7 i 13 to także skrajne wyrazy drugiego trypletu związanego z Koranem - 7, 11, 13. Iloczyn cyfr w liczbie 137 wynosi 21, jedną z cyfr w tej liczbie jest 7 i cyfry tworzące tę liczbę są jedynymi dzielnikami  liczby 21 mniejszymi od niej samej.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zestaw trypletów: 7, 29, 139; 7, 11, 13; 7, 2, 4 jest dla mnie koincydentny z "cudownym kwartetem" (11, 24, 37; 11, 42, 73; 13, 42, 71; 17, 24, 31) i różnicami ciągów arytmetycznych go tworzących (7, 13, 29, 31). W obydwu zestawach grup liczb pojawia się sześć tych samych cyfr: 1, 2, 3, 4, 7, 9. 

 

Połączenie liczb 7 i 29 da 729, czyli iloczyn liczb 3, 9, 27. 729 = 27*27 = 9*9*9 = 3*3*3*3*3*3 = 27^2 = 9^3 = 3^6. Iloczyn cyfr tworzących liczbę 729 wynosi 126, a suma - 18. Iloczyn jest 7 razy większy.

 

Wielkie Jajo i Wielka Dziura mają dla mnie także odniesienia "prywatne", o których nie chcę pisać w Internecie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Koincydentne są 3 ciągi geometryczne, które zaczynają się od liczb 2, 3, 4 i mają iloczyn równy pierwszej liczbie:

- 2, 4, 8;

- 3, 9, 27;

- 4, 16, 64.

 

Pierwsza grupa liczb ma sumę 14, czyli 21-7 i 2x1x7. Tworzą ją pierwsze cyfry liczb 21, 42, 84. Te trzy cyfry można wydzielić z daty 28.4 (i 24.8). Drugi tryplet omówiłem wcześniej.

 

Trzeci ciąg geometryczny ma sumę liczb 84, średnią arytmetyczną 28 (21+7) oraz sumy cyfr w liczbach, które tworzą ciąg arytmetyczny o sumie liczb 21 i średniej arytmetycznej 7 - 4, 7, 10. Sumy cyfr w tym ciągu to 4, 7, 1 - uporządkowane rosnąco tworzą ciąg arytmetyczny o sumie 12 i średniej arytmetycznej 4. Z konkatenacji liczb 1, 4, 7 powstanie liczba 147, czyli 21x7.  Z cyfr ciągu 4, 7, 10 można ułożyć inny ciąg arytmetyczny o sumie 21 i średniej arytmetycznej 7 - 0, 7, 14. Ma on różnicę 7, ciąg 4, 7, 10 ma różnicę 3. 7 to suma cyfr w liczbie 7, a 3 to suma cyfr w liczbie 21. Iloczyn liczb 7 i 3 wynosi 21.

 

Liczby cyfr w trzech powyższych ciągach geometrycznych tworzą ciąg arytmetyczny o sumie 12 i średniej arytmetycznej 4 - 3, 4, 5. Pierwsze liczby tworzą ciąg arytmetyczny o sumie 9 i średniej arytmetycznej 3. 

 

W ciągu: 3, 9, 27 różnica średniej i najmniejszej liczby wynosi 6 (tyle wynosi średnia arytmetyczna liczb 3, 6, 9), zaś różnica największej i średniej liczby wynosi 18 - tyle, ile suma liczb 3, 6, 9. 

 

W ciągu: 4, 16, 64 różnica średniej i najmniejszej liczby wynosi 12 (tyle wynosi większa liczba w dublecie 12.4), zaś różnica największej i średniej liczby wynosi 48 - tyle, ile iloczyn liczb 12 i 4. Iloraz tego ciągu wynosi 4, tyle, ile najmniejszy wyraz.

Edytowane przez take

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

2, 4, 8; 3, 9, 27; 4, 16, 64.

 

Liczba cyfr w trzech ciągach: 12.

Średnia liczba cyfr w ciągu: 4.

Liczba liczb jednocyfrowych: 6.

Liczba liczb dwucyfrowych: 3.

Liczba cyfr w liczbach jednocyfrowych razem wziętych: 6.

Liczba cyfr w liczbach dwucyfrowych razem wziętych: 6.

Liczba liczb w trzech trypletach: 9.

 

Te trzy tryplety są całkiem koincydentne z 21 7, 12 4 i 3, 6, 9.

 

Sumy cyfr w największych wyrazach trypletów tworzą ciąg arytmetyczny o sumie 27 i średniej arytmetycznej 9. Jedną z liczb, której sumę cyfr należy policzyć, jest 27.

Edytowane przez take

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W połowie X 2019 było coś w rodzaju przedstawienia na oddziale dziennym i na zaprezentowanych zdjęciach było widać kopalnię, która była wielką dziurą. Ktoś podczas tego "przedstawienia" powiedział frazę "wielkiej dziury". 

 

Myślę, że jeżeli "cuda Koranu" są "zbiegami okoliczności", to są to największe zbiegi okoliczności w historii ludzkości. Przypuszczam, że zależności liczbowych w Biblii może nie być tak dużo, jak tych związanych z Koranem. Moje koincydencje jawią mi się jako coś mniej niesamowitego niż liczbowe, literowe i naukowe zależności w Koranie. Katolicyzm zabrania wiary w religię opartą na Koranie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

"Odkryłem" trzy zestawy liczb, które nazwałem "decymalnymi perłami". Dają one ciekawe koincydencje, jeżeli te liczby zapiszemy w systemie dziesiętnym, używając cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 

Pierwsza to 21, 42, 84. Jest to ciąg geometryczny. Przedstawię sześć jego ciekawych właściwości.

1. Sumy cyfr w liczbach tego ciągu tworzą ciąg geometryczny o sumie liczb 21:

2+1 = 3

4+2 = 6

8+4 = 12

2. Iloczyny cyfr w liczbach tego ciągu tworzą ciąg geometryczny o sumie liczb 42:

2x1 = 2

4x2 = 8

8x4 = 32

3. Liczby powstałe przez przestawienie cyfr w liczbach ciągu 21, 42, 84 tworzą ciąg geometryczny o sumie liczb 84:

21 --> 12

42 --> 24

84 --> 48

4. Ilorazy iloczynów cyfr w liczbach tego ciągu i ilorazów tych cyfr tworzą ciąg geometryczny o sumie liczb 21:

(2x1):(2:1) = 2:2 = 1

(4x2):(4:2) = 8:2 = 4

(8x4):(8:4) = 32:2 = 16

5. Iloczyny sum cyfr w liczbach ciągu 21, 42, 84 i ilorazów cyfr w liczbach tego ciągu tworzą ciąg geometryczny o sumie liczb 42:

(2+1)x(2:1) = 3x2 = 6

(4+2)x(4:2) = 6x2 = 12

(8+4)x(8:4) = 12x2 = 24

6. Iloczyny iloczynów cyfr w liczbach ciągu 21, 42, 84 i ilorazów cyfr w liczbach tego ciągu tworzą ciąg geometryczny o sumie liczb 84:

(2x1)x(2:1) = 2x2 = 4

(4x2)x(4:2) = 8x2 = 16

(8x4)x(8:4) = 32x2 = 64

 

Uzyskaliśmy sześć różnych ciągów geometrycznych:

1. 3, 6, 12

2. 2, 8, 32

3. 12, 24, 48

4. 1, 4, 16

5. 6, 12, 24

6. 4, 16, 64

 

Ciekawe, czy jeszcze jakiś niestały ciąg geometryczny ma taką właściwość... Przypuszczam, że nie, przynajmniej jeśli chodzi o ciągi złożone z liczb naturalnych i rosnące.

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Drugi zestaw liczb będący perełką to cztery ciągi arytmetyczne złożone z tych samych sześciu cyfr:

- 11, 24, 37

- 11, 42, 73

- 13, 42, 71

- 17, 24, 31

Różnice tych ciągów wynoszą odpowiednio: 13, 31, 29, 7. 

Zarówno różnice, jak i skrajne wyrazy ciągów, są liczbami pierwszymi! To niemal na pewno najmniejszy zestaw ciągów arytmetycznych rosnących mających tę właściwość (nie wiem, czy jedyny, czy nie). Zawiera 16 liczb, 11 nie licząc powtórzeń. 16 to suma liczb 12 i 4, a 11 to liczba pierwsza pojawiająca się w dwóch spośród czterech ciągów tworzących kwartet. Liczb pierwszych jest 12, 9 nie licząc powtórzeń. Różnica liczb 12 i 9 to 3. 

 

Koincydencje wyjdą wtedy, jeżeli uporządkujemy cyfry tworzące liczby jednego z tych ciągów rosnąco i z nich utworzymy kolejno trzy dwucyfrowe liczby: 1, 1, 2, 3, 4, 7 -> 11, 23, 47. Otrzymaliśmy trzy addytywne liczby pierwsze, trzy ostatnie wyrazy jednego z dwóch "cudownych" kwintetów. Są to trzy kolejne liczby Thabita (wyrazy ciągu (3x(2^n))-1 i n = 0, 1, 2, ...). Sumy cyfr we frazie 11, 23, 47 to 2, 5, 11 i... to również są trzy addytywne ;liczby pierwsze będące kolejnymi liczbami Thabita!

 

Pierwszy cudowny kwintet to: 2, 5, 11, 23, 47. Tworzy go 5 addytywnych liczb pierwszych będących jednocześnie kolejnymi liczbami Tabita.

 

Drugi cudowny kwintet to: 3, 7, 11, 15, 19. Trzy pierwsze liczby można ułożyć ze skrajnych wyrazów "cudownego kwartetu". Ten kwintet to 5 pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego o wyrazie początkowym równym 3 i różnicy 4. Gdy wybierzemy trzy pierwsze liczby lub trzy ostatnie, to otrzymamy ciągi: 3, 7, 11 i 11, 15, 19. Łączy je ciekawa właściwość - sumy ich liczb są równe iloczynom cyfr tworzących te ciągi!

 

W obydwu cudownych kwintetach środkową liczbą jest 11, a liczby mniejsze od 11 w nich to: 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7, 11 to pięć addytywnych liczb pierwszych, kolejnych addytywnych liczb pierwszych, jest to zbiór złożony z najmniejszych addytywnych liczb pierwszych będących kolejnymi liczbami pierwszymi.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

×