Skocz do zawartości
Nerwica.com
Szukaj w
  • Więcej opcji...
Znajdź wyniki które...
Znajdź wyniki...

Rekomendowane odpowiedzi

Niezwykłe liczby 13 i 31

 

W 2017 r. przeczytałem, że pierwszy rozdział świętej dla wyznawców jednej z religii zawiera 7 wersów, 29 słów i 139 liter. Trzy wymienione liczby są addytywnymi liczbami pierwszymi, ich sumy cyfr są liczbami pierwszymi. Sumy cyfr w tych liczbach to: 7, 11, 13. Suma cyfr wynosi 13, a suma liczb - 31; 13 i 31 to liczby pierwsze. Sumy cyfr w liczbach: 7, 11, 13 to 7, 2, 4.

 

Dwie liczby - 13 i 31 - przyniosły mi jeszcze więcej koincydencji. W 2018 r. odkryłem cztery ciągi arytmetyczne złożone z tych samych cyfr, mające skrajne wyrazy będące liczbami pierwszymi i różnice będące także liczbami pierwszymi: 

1. 11, 24, 37 - różnica 13

2. 11, 42, 73 - różnica 31

3. 13, 42, 71 - różnica 29

4. 17, 24, 31 - różnica 7

W skrajnych wyrazach i różnicach występują dwie te same liczby - 13 i 31! 

 

Jeżeli uporządkujemy cyfry tworzące jeden z czterech powyższych ciągów arytmetycznych rosnąco (1, 1, 2, 3, 4, 7) i następnie stworzymy trzy liczby dwucyfrowe z tych cyfr, to otrzymamy trzy addytywne liczby pierwsze: 11, 23, 47. Są to trzy pierwsze wyrazy ciągu siedmiu addytywnych liczb pierwszych, których sumy cyfr są liczbami pierwszymi: 11, 23, 47, 83, 131, 191, 263. Z cyfr tych siedmiu liczb możemy utworzyć dwie pary liczb 13 i 31 (są cztery trójki i sześć jedynek).

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W 2017 r. miałem pełen pobyt na oddziale dziennym, który zaczął się 27.4, a skończył 24.7. W datach początku i końca chodzenia na oddział dzienny były te same cyfry. Suma cyfr we frazie "27.4" jest taka sama, co we frazie "24.7" i wynosi 13. Sumy liczb w tych dwóch frazach wynoszą 31. W liczbach oznaczających dzień i miesiąc występują te same trzy cyfry, co w sumach cyfr liczb 7, 11, 13.

 

Chyba pod koniec 2018 r. zwróciłem uwagę na ciąg 6, 13, 20. Z cyfr tego ciągu można ułożyć dwa ciągi arytmetyczne, które mają środkowy wyraz i średnią arytmetyczną równą 13 (6, 13, 20; 0, 13, 26) i dwa ciągi arytmetyczne, które mają środkowy wyraz i średnią arytmetyczną równą 31 (2, 31, 60; 0, 31, 62). Co ciekawe, różnice tych czterech ciągów są takie same, jak różnice ciągów: 17, 24, 31; 11, 24, 37; 13, 42, 71; 11, 42, 73 (wynoszą odpowiednio: 7, 13, 29, 31).

 

Wielkie Jajo again 🙂

 

W 2019 r. zobaczyłem stronę o "jajach wielkanocnych" w pewnej niemądrej grze komputerowej i pierwsza "pisanka" zawierała dużą koincydencję - można powiedzieć, że to było wielkie jajo! Były litery i liczby. W lewej części pewnego logo były liczby 5 i 23, a w prawej - liczba 421. Trzy wymienione liczby liczby są addytywnymi liczbami pierwszymi, ich sumy cyfr są liczbami pierwszymi. W dodatku suma tych trzech liczb to addytywna liczba pierwsza (449). Sumy cyfr w tych trzech liczbach to: 5, 5, 7 (trzy addytywne liczby pierwsze). Suma tych trzech cyfr i liczb to 17 (liczba pierwsza).

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Liczby z "wielkiego jaja" (5, 23, 421) wykazują pewne koincydencje z 21.7; 33, 42, 51; liczbami Thabita (321 numbers); 3, 6, 9; 21, 42, 84.

1. Dwie pierwsze liczby są liczbami Thabita (5 i 23), które mają tę samą sumę cyfr, będącą addytywną liczbą pierwszą.

2. Suma liczb 5 i 23 jest taka sama, co suma liczb 21 i 7 (28). 

3. Suma cyfr w liczbach 5 i 23 wynosi 10 (5+2+3), tyle samo, co suma cyfr w liczbach 21 i 7 (2+1+7).

4. W większej z liczb z dubletu 5 i 23 na początku jest liczba 2, tak samo jak w przypadku większej liczby z dubletu 21 i 7. 

5. Większa z liczb z dubletu 5 i 23 ma dwie cyfry, a mniejsza - jedną, tak samo jest w przypadku dubletu 21 7.

6. Ostatnie cyfry w liczbach trypletu: 5, 23, 421 to 5, 3, 1; te trzy cyfry tworzą ciąg arytmetyczny, którego różnica po uporządkowaniu cyfr rosnąco wyniesie 2 (addytywna liczba pierwsza), a cyfry 1, 3, 5 oznaczają liczby niezłożone; suma skrajnych wyrazów ciągu 1, 3, 5 wynosi 6, jego średnia arytmetyczna - 3, suma cyfr - 9.

7. W tryplecie 5, 23, 421 występują te same cyfry, co w ciągu arytmetycznym 33, 42, 51; są to: 1, 2, 3, 4, 5 (tworzą pięciowyrazowy ciąg arytmetyczny); w obydwu trypletach jedna z cyfr się powtarza - w przypadku 5, 23, 421 jest to 2, w przypadku 33, 42, 51 jest to 3.

8. Z cyfr ostatniej liczby trypletu 5, 23, 421 (421) można wydzielić liczbę 42 (421) i liczbę 21 (421), można też wydzielić liczby 4 i 21 (421), których iloczyn wynosi 84.

9. Cyfry w liczbie 421 tworzą malejący ciąg geometryczny o sumie cyfr i liczb 7.

 

Szczególnie uderzające są koincydencje między trypletem 5, 23, 421 a trypletem 7, 29, 139:

1. Obydwa tryplety mają 6 cyfr.

2. Na początku obydwu trypletów jest liczba jednocyfrowa, na drugim miejscu - liczba dwucyfrowa, na trzecim - liczba trzycyfrowa; liczby cyfr w liczbach tych trypletów tworzą ciąg arytmetyczny o sumie 6, średniej arytmetycznej 2 i różnicy 1.

3. Cyfry w ostatnich liczbach liczb należących do tych trypletów tworzą ciągi geometryczne: 1, 3, 9 i 4, 2, 1; sumy liczb tych ciągów wynoszą odpowiednio: 13 i 7 (tyle, co różnice ciągów 11, 24, 37 i 17, 24, 31 lub 6, 13, 20 i 0, 13, 26).

4. Sumy cyfr w liczbach tworzących obydwa tryplety są liczbami pierwszymi (7 = 7, 2+9 = 11, 1+3+9 = 13; 5 = 5, 2+3 = 5, 4+2+1 = 7).

5. Sumy sum cyfr są liczbami pierwszymi (7+11+13 = 31, 5+5+7 = 17); co ciekawe, z cyfr tych dwóch sum (31 i 17) razem wziętych można ułożyć dwa rosnące ciągi arytmetyczne o sumie liczb 21 i średniej arytmetycznej 7 - 1, 7, 13 i 3, 7, 11.

6. Sumy cyfr w sumach cyfr są liczbami pierwszymi (7+1+1+1+3 = 13, 5+5+7 = 17), co ciekawe, z cyfr tych dwóch sum (13 i 17) razem wziętych można ułożyć dwa rosnące ciągi arytmetyczne o sumie liczb 21 i średniej arytmetycznej 7 - 1, 7, 13 i 3, 7, 11.

7. W obydwu trypletach występuje pięć różnych rodzajów cyfr (w 5, 23, 421: 1, 2, 3, 4, 5; w 7, 29, 139: 1, 2, 3, 7, 9), w obydwu przypadkach powtarza się jedna z tych cyfr (2 w 5, 23, 421; 9 w 7, 29, 139, suma 2+9 wynosi 11, a różnica 9-2 wynosi 7).

8. W przypadku obydwu trypletów suma cyfr, które się nie powtarzają, wynosi 13 (7+2+1+3 = 13, 5+3+4+1 = 13).

Edytowane przez take

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ciekawe są wyniki sumowania cyfr w trypletach: 7, 29, 139 i 5, 23, 421.

Suma cyfr w pierwszych liczbach: 7 i 5 wynosi 12 (5+7).

Suma cyfr w drugich liczbach: 29 i 23 wynosi 16 ((2+9)+(2+3) = 11+5 = 16).

Suma cyfr w trzecich liczbach: 139 i 421 wynosi 20 ((1+3+9)+(4+2+1) = 13 + 7 = 20).

Liczby: 12, 16, 20 tworzą ciąg arytmetyczny o sumie liczb 48 (12*4), średniej arytmetycznej 16 (12+4), sumie cyfr 12, liczbie liczb 3 (12:4).

 

Jeszcze ciekawsze są sumy sum cyfr w sumach kolejnych liczb tych trypletów:

7+5 = 12 -> suma cyfr 3

29+ 23 = 52 -> suma cyfr 7

139 + 421 = 560 -> suma cyfr 11

Sumy cyfr tworzą ciąg arytmetyczny tworzony przez addytywne liczby pierwsze i mający sumę liczb 21, średnią arytmetyczną liczb 7, sumę cyfr 12, liczbę liczb 3 (21:7 czy 12:4), liczbę cyfr 4. Z cyfr tego ciągu można ułożyć inny ciąg arytmetyczny złożony z liczb niezłożonych o tych samych parametrach - 1, 7, 13.

 

Mamy trzy liczby o sumie cyfr 21 (razem) - 12, 52, 560, spośród których największa liczba ma zero na końcu. Odkryłem jeszcze jedną grupę liczb o tych właściwościach, związaną z kodami F84.5, F42.2, F21. 

 

Jeżeli pomnożymy przez siebie liczby dwucyfrowe i liczby po kropkach w kodach tych diagnoz, a liczbę 21 (po której nie ma kropki) zostawimy jako taką, to otrzymamy:

21

42*2 = 84

84*5 = 420

Liczby tworzone przez dwie pierwsze cyfry w otrzymanych liczbach uporządkowane rosnąco lub malejąco dają ciągi geometryczne: 21, 42, 84 lub 84, 42, 21. Co więcej, suma cyfr tych liczb razem wziętych wynosi 21 (i średnia arytmetyczna sum cyfr w tych liczbach to 7), te sumy cyfr uporządkowane rosnąco lub malejąco tworzą ciągi geometryczne: 3, 6, 12 lub 12, 6, 3.  Największa z liczb ma zero na końcu, tak jak w przypadku trypletu 12, 52, 560. 

 

Suma liczb 12, 52, 560 wynosi 624 (cyfry tej liczby uporządkowane rosnąco dadzą ciąg arytmetyczny o sumie liczb 12 i średniej arytmetycznej 4), a suma liczb 21, 84, 420 wynosi 525. Różnica liczb 624 i 525 wynosi 99. Liczba 99 składa się z dwóch dziewiątek i jest pierwszą liczbą naturalną o sumie cyfr 18 (a 18 to suma liczb 3, 6, 9), w dodatku 18 to iloczyn trójki i szóstki.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Gdybym otrzymał rozpoznanie F20, F20.x, F21.0 to fenomen przedstawiony powyżej by zniknął. Gdyby zamiast F21 było F21.1, to suma cyfr po kropce w przypadku otrzymania rozpoznań F42.2 i F84.5 wyniosłaby 8, a nie 7 i nie byłoby dużej koincydencji z 21.7. Na przykład dla F20, F42.2 i F84.5 byłoby:

20 = 20

42*2 = 84

84*5 = 420

Suma cyfr w wynikach nie wynosi 21 (a 20), średnia arytmetyczna sum cyfr nie wynosi 7 (a 6,(6)).

Dla F20.0, F42.2, F84.5 byłoby:

20*0 = 0

42*2 = 84

84*5 = 420

Suma cyfr w wynikach nie wynosi 21 (a 18), średnia arytmetyczna sum cyfr nie wynosi 7 (a 6).

Dla F21.0, F42.2, F84.5 byłoby:

21*0 = 0

42*2 = 84

84*5 = 420

Suma cyfr w wynikach nie wynosi 21 (a 18), średnia arytmetyczna sum cyfr nie wynosi 7 (a 6).

Dla F21.1, F42.2, F84.5 byłoby:

21*1 = 21

42*2 = 84

84*5 = 420

Suma cyfr w wynikach wynosi wprawdzie 21, ale suma cyfr po kropkach nie wynosi 7 (a 8).

Dla F21.1, F42.1, F84.5 byłoby:

21*1 = 21

42*1 = 42

84*5 = 420

Suma cyfr w wynikach wynosi 15, a średnia arytmetyczna sum cyfr wynosi 5.

Dla F21.1, F42.2, F84.4 byłoby:

21*1 = 21

42*2 = 84

84*4 = 336

Suma cyfr w wynikach wynosi 27, a średnia arytmetyczna sum cyfr wynosi 9. Zanika 21 i 7.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

takie tyś wybitny matematyk

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

14.6.2019 dostrzegłem, że w pewnej grze komputerowej bardzo podobnej do tej, w której występowała Wielka Dziura (ang. Big Hole) dwie pierwsze lokacje mają nazwy o właściwościach bardzo podobnych do właściwości frazy Big Hole (w angielskiej wersji gry). Obydwie te nazwy składają się z dwóch słów. Pierwsze słowa mają trzy litery, tak jak słowo "Big", pierwszymi literami w tych nazwach są spółgłoski, drugimi - samogłoski, trzecimi - litery oznaczające w języku polskim spółgłoski. Drugie słowa... mają po cztery litery. Pierwsze litery w nich to "H", drugie - "o", czwarte - "e", w dodatku jedno z tych słów to "Hole" (drugie słowo różni się od wyrazu "Hole" tylko jedną, przedostatnią literą)! "Jak tu nie pomyśleć, że to wszystko ze względu na ciebie miało miejsce"?

 

Wielka Dziura stała się dla mnie kopalnią koincydencji, w RPA jest Big Hole w Kimberley, miejsce wydobycia diamentów w przeszłości. Wielka Dziura z pewnej gry była nawiązaniem do otworu odbytowego pozaziemskiej formy życia opartej na azocie, która występowała w filmie "Ewolucja". Data 14.6 może mi się skojarzyć z liczbami, które można znaleźć w innym spotkaniu z gry z Wielką Dziurą. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pod koniec 2018 roku (a może później) zauważyłem dwa "cudowne" kwintety:
- 3, 7, 11, 15, 19,
- 2, 5, 11, 23, 47.

 

Są całkiem podobne do siebie:
- mają razem po 7 cyfr,
- dwie pierwsze liczby są jednocyfrowe,
- środkową liczbą jest 11,
- trzy pierwsze liczby w obydwu z nich są addytywnymi liczbami pierwszymi.

 

3, 7, 11, 15, 19 - ciąg arytmetyczny pięcioliczbowy o różnicy 4. 
2, 5, 11, 23, 47 - pięć pierwszych liczb Tabita, wszystkie są addytywnymi liczbami pierwszymi (te pięć).

 

Ciekawe są tryplety powstałe przez wydzielenie trzech największych i trzech najmniejszych liczb z tych trypletów:
- 3, 7, 11 i 11, 15, 19 - te dwa ciągi arytmetyczne mają te same sumy liczb co iloczyny cyfr tworzących te ciągi:
3*7*1*1 = 21 = 3+7+11
1*1*1*5*1*9 = 45 = 11+15+19


- 2, 5, 11 i 11, 23, 47 - obydwa tryplety są utworzone przez trzy kolejne liczby Tabita. 

Mniejszy z trypletów powstałych z kwintetu 2, 5, 11, 23, 47 tworzony jest przez sumy cyfr w kolejnych liczbach większego trypletu!
- 2 = 1+1,
- 5 = 2+3,
- 11 = 4+7.

 

Obydwa tryplety utworzone przez trzy konsekutywne liczby Tabita będące addytywnymi liczbami pierwszymi są koincydentne z 3, 6, 9! 
Pierwszy - 2, 5, 11:
1. Liczba liczb: 3.
2. Średnia arytmetyczna liczb: 6.
3. Suma cyfr: 9.
4. Suma liczb: 18.
5. Średnia arytmetyczna sum cyfr w liczbach trypletu wynosi 3 (((2+5+(1+1))/3 = (2+5+2)/3 = 9/3 = 3).
6. Różnica pomiędzy średnią a najmniejszą liczbą w tryplecie 2, 5, 11 to 3 (5-2).
7. Różnica pomiędzy największą a średnią liczbą w tryplecie 2, 5, 11 to 6 (11-5).
8. Różnica pomiędzy największą a najmniejszą liczbą w tryplecie 2, 5, 11 to 9 (11-2).
9. Trzy różnice wspomniane powyżej tworzą "ciąg arytmetyczny Tesli" - 3, 6, 9!

 

Drugi - 11, 23, 47:
1. Liczba liczb: 3.
2. Liczba cyfr: 6.
3. Suma liczb to 81, czyli 9x9; 81 ma sumę cyfr 9.
4. Suma cyfr to 18, czyli 9+9 i 81 czytane od tyłu; 18 ma sumę cyfr 9.
5. Średnia arytmetyczna liczb trypletu to 27, czyli 3x9 i 3x3x3.
6. Różnica pomiędzy średnią a najmniejszą liczbą tego trypletu to 12 (23-11).
7. Różnica pomiędzy największą a średnią liczbą trypletu 11, 23, 47 to 24 (47-23).
8. Różnica pomiędzy największą a najmniejszą liczbą tego trypletu to 36 (47-11).
9. Trzy różnice wspomniane wyżej tworzą ciąg arytmetyczny o sumie 72; sumy cyfr w liczbach tego ciągu to... 3, 6, 9!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja za zjawiska nadprzyrodzone uznaję wrażenia zmysłowe i emocje. Jak kolor zielony albo zapach róży może powstać z DNA? Nie wierzę, że za odczuwanie odpowiada materia. Sądzę, że odpowiada za to dusza, którą stworzyć umie tylko jedyny Bóg. Nie wierzę w to, że ze związków chemicznych czy męskich i żeńskich komórek rozrodczych może powstać odczuwalność. Dlaczego ludzie widzą ten sam kolor, gdy patrzą na ten sam przedmiot?

 

Zauważyłem, że z sumami liczb i cyfr w dwóch trypletach (7, 29, 139; 5, 23, 421) są związane ciągi arytmetyczne koincydentne z 12 i 4. Dublet 12.4 jest wysoce koincydentny w moim życiu, chociaż nie tak, jak 21.7. 12 to czwarty wyraz ciągu arytmetycznego zaczynającego się od 3, 6, 9, a 21 - siódmy. Obydwa niezwykłe dublety są koincydentne z "ciągiem arytmetycznym Tesli". 

 

7+5 = 12

2+9+2+3 = 16

1+3+9+4+2+1 = 20

 

Po zsumowaniu cyfr w pierwszych, drugich i trzecich liczbach dwóch trypletów otrzymaliśmy ciąg arytmetyczny 12, 16, 20. Jest on pełen koincydencji z 12.4!

1. Suma cyfr wynosi 12.

2. Najmniejszy wyraz to 12.

3. Różnica to 4.

4. Średnia arytmetyczna sum cyfr w liczbach ciągu to 4.

5. Różnica pomiędzy największym a najmniejszym wyrazem ciągu to 8, czyli 12-4 (oraz średnia arytmetyczna liczb 12 i 4).

6. Średnia arytmetyczna uzyskanego ciągu w nim i środkowy wyraz to 16, czyli 12+4.

7. Liczba liczb w ciągu 12, 16, 20 to 3, czyli 12:4.

8. Suma liczb w tym ciągu to 48, czyli 12x4.

 

Zsumujmy teraz liczby (pierwsze, drugie i trzecie) w obydwu wymienionych wcześniej trypletach (5, 23, 421 i 7, 29, 139), a następnie zsumujmy cyfry w uzyskanych liczbach oraz cyfry w uzyskanych po tym zsumowaniu liczbach:

7+5 = 12 --> 1+2 = 3 --> 3

29+23 = 52 --> 5+2 = 7 --> 7

139+421 = 560 --> 5+6+0 = 11 --> 1+1 = 2

Teraz zsumujmy cyfry w liczbach ciągu: 12, 16, 20:

12 --> 1+2 = 3

16 --> 1+6 = 7
20 --> 2+0 = 2

Otrzymaliśmy te same trzy liczby w obydwu przypadkach, te same sumy dla najmniejszych, średnich i największych liczb. 

3, 7, 2 to trzy addytywne jednocyfrowe liczby pierwsze, ich suma wynosi 12, a średnia arytmetyczna - 4!

 

Ciągi: 3, 7, 11 i 12, 16, 20 mają te same:

- różnice (wynoszą one 4),

- sumy cyfr (wynoszą one 12)

- średnie arytmetyczne sum cyfr (wynoszą one 4)

- sumy cyfr w najmniejszych wyrazach (wynoszą one 3)
- sumy cyfr w średnich wyrazach (wynoszą one 7)

- sumy cyfr w największych wyrazach (wynoszą one 2)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Cytat

Jak kolor zielony albo zapach róży może powstać z DNA?

Kolor zielony ani zapach różny nie powstają z DNA. Być może Cię zaskoczę ale kolory... nie istnieją, to tylko wrażenie, interpretacja naszego mózgowia zależna od promieniowania elektromagnetycznego, widma (spektrum), długości fal elektromagnetycznych. Zapach różny (jak i wielu innych kwiatów) to skutek wydzielania lotnych (zapachowych) związków chemicznych (patrz estry zapachowe), które łącząc się z naszymi receptorami węchowymi wywołują kolejne wrażenie w naszym OUN.

 

Cytat

Nie wierzę, że za odczuwanie odpowiada materia.

Spożyj MDMA, fenyloetyloaminę (PEA) w połączeniu z hordeniną (albo innym inhibitorem MAO-B), LSD albo poproś weterynarza o injekcję z oksytocyny, a uwierzysz.

 

Cytat

Dlaczego ludzie widzą ten sam kolor, gdy patrzą na ten sam przedmiot?

Nie wszyscy ludzie widzą ten sam kolor (zapomniałeś o daltonizmie i innych wadach wzroku). Ale tak, większość ludzi widzi ten sam kolor patrząc na ten sam przedmiot. Dlaczego? Bo przedmiot jest niezmienny, jego "pokrycie" odbija/absorbuje zakres promieniowania o określonej długości fal elektromagnetycznych, a ludzie z racji tego, że należą do jednego gatunku posiadają wszyscy(*) czopki (rodzaj fotoreceptorów) i mają podobnie zbudowany OUN, który to umożliwia doświadczenia zbliżonego wrażenia.

 

Cytat

 

14.6.2019 dostrzegłem, że w pewnej grze komputerowej bardzo podobnej do tej, w której występowała Wielka Dziura (ang. Big Hole) dwie pierwsze lokacje mają nazwy o właściwościach bardzo podobnych do właściwości frazy Big Hole (w angielskiej wersji gry). Obydwie te nazwy składają się z dwóch słów. Pierwsze słowa mają trzy litery, tak jak słowo "Big", pierwszymi literami w tych nazwach są spółgłoski, drugimi - samogłoski, trzecimi - litery oznaczające w języku polskim spółgłoski. Drugie słowa... mają po cztery litery. Pierwsze litery w nich to "H", drugie - "o", czwarte - "e", w dodatku jedno z tych słów to "Hole" (drugie słowo różni się od wyrazu "Hole" tylko jedną, przedostatnią literą)! "Jak tu nie pomyśleć, że to wszystko ze względu na ciebie miało miejsce"?

 

Wielka Dziura stała się dla mnie kopalnią koincydencji, w RPA jest Big Hole w Kimberley, miejsce wydobycia diamentów w przeszłości. Wielka Dziura z pewnej gry była nawiązaniem do otworu odbytowego pozaziemskiej formy życia opartej na azocie, która występowała w filmie "Ewolucja". Data 14.6 może mi się skojarzyć z liczbami, które można znaleźć w innym spotkaniu z gry z Wielką Dziurą. 

 

 

No bo... deweloperzy, producenci gier ukrywają w swoich tytułach różne nawiązania, aluzje, smaczki, easter eggi, żeby zwiększyć atrakcyjność tytułu? Cała reszta to powiedziałbym... szukanie dziury w całym.

 

Natomiast cała reszta:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Arytmomania

https://pl.wikipedia.org/wiki/Numerologia

 

Daj Pan spokój. Szkoda czasu i życia na to. Po prostu zażywaj swój Zolafren czy tam inny Ketrel i wszystkie ładne cyferki i koincydencje znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

×