Skocz do zawartości
Nerwica.com
Szukaj w
 • Więcej opcji...
Znajdź wyniki które...
Znajdź wyniki...

take

Użytkownik
 • Zawartość

  3385
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

 1. take

  Zbiegi okoliczności

  15.4.2019 spotkała mnie spora koincydencja. Znowu było to w trzeci poniedziałek kwietnia, ponownie pewien udział brał (tym razem inny) zeszyt. Niemal rok temu, 16.4.2018, miałem dużą koincydencję ze słowami, które zapisałem w zeszycie. Dostrzegłem, że z cyfr daty 15.4.2019 można ułożyć cztery pięciocyfrowe rosnące ciągi arytmetyczne, złożone z trzech wyrazów. O dwóch z nich wcześniej byłem dobrze uświadomiony. To: 5, 12, 19 i 9, 12, 15. Zauważyłem tego dnia, że można też ułożyć dwa inne ciągi, które mają średnią arytmetyczną 15: 9, 15, 21 i 1, 15, 29 (mogłem nie być tego świadomy wcześniej, zwłaszcza w przypadku drugiego ciągu). Wszystkie cztery ciągi mają sumę cyfr 18 i są trzyliczbowe, co daje pewne podobieństwo do ciągu 3, 6, 9. Koincydencja była spora, bo te ciągi mają ciekawe właściwości: - 5, 12, 19 - różnica 7, - 9, 12, 15 - różnica 3, - 9, 15, 21 - różnica 6, - 1, 15, 29 - różnica 14. Iloczyn różnic dwóch pierwszych ciągów (tych o średniej arytmetycznej 12) wynosi 21, czyli 7*3. 7 to najmniejsza liczba w parze 21 7, a 3 to najmniejsza liczba w tryplecie 3, 6, 9. Iloczyn różnic dwóch ostatnich ciągów (tych o średniej arytmetycznej 15) wynosi 84, czyli 14*6. 14 to średnia arytmetyczna liczb 21 i 7, a 6 to średnia arytmetyczna liczb 3, 6, 9. Dwa skrajne wyrazy ciągu 9, 15, 21 to największe liczby w dublecie 21 7 i (lub) tryplecie 3, 6, 9. Iloczyn liczb 21 i 84 wynosi 1764, czyli 42*42 (kwadrat liczby 42). Iloczyn czterech różnic: 3, 7, 14, 6 wynosi 1764. 1764 to także iloczyn liczb 98 i 18. 98 to iloczyn średniej arytmetycznej dubletu 21 7 (14) i najmniejszej liczby tego dubletu (7), a 18 to iloczyn średniej arytmetycznej trypletu 3, 6, 9 (6) i najmniejszej liczby tego trypletu (3). (3*7)*(14*6) = (14*7)*(3*6) = 42*42 = 84*21 = 1764 15.4.2019 miałem koincydencję z trzema bardzo koincydentnymi już wcześniej zestawami liczb: - 21 7, - 3, 6, 9, - 21, 42, 84.
 2. take

  Zjawiska paranormalne

  14.6.2019 dostrzegłem, że w pewnej grze komputerowej bardzo podobnej do tej, w której występowała Wielka Dziura (ang. Big Hole) dwie pierwsze lokacje mają nazwy o właściwościach bardzo podobnych do właściwości frazy Big Hole (w angielskiej wersji gry). Obydwie te nazwy składają się z dwóch słów. Pierwsze słowa mają trzy litery, tak jak słowo "Big", pierwszymi literami w tych nazwach są spółgłoski, drugimi - samogłoski, trzecimi - litery oznaczające w języku polskim spółgłoski. Drugie słowa... mają po cztery litery. Pierwsze litery w nich to "H", drugie - "o", czwarte - "e", w dodatku jedno z tych słów to "Hole" (drugie słowo różni się od wyrazu "Hole" tylko jedną, przedostatnią literą)! "Jak tu nie pomyśleć, że to wszystko ze względu na ciebie miało miejsce"? Wielka Dziura stała się dla mnie kopalnią koincydencji, w RPA jest Big Hole w Kimberley, miejsce wydobycia diamentów w przeszłości. Wielka Dziura z pewnej gry była nawiązaniem do otworu odbytowego pozaziemskiej formy życia opartej na azocie, która występowała w filmie "Ewolucja". Data 14.6 może mi się skojarzyć z liczbami, które można znaleźć w innym spotkaniu z gry z Wielką Dziurą.
 3. take

  Zbiegi okoliczności

  Suma cyfr powtarzających się w tryplecie 7, 29, 139 wynosi 18 (powtarza się cyfra 9, występuje ona dwa razy, 9+9 = 18), zaś suma powtarzających się cyfr w tryplecie 5, 23, 421 wynosi 4 (powtarza się cyfra 2, występuje ona dwa razy, 2+2 = 4). Różnica tych dwóch sum (18-4) wynosi 14, czyli tyle samo, ile wynosi różnica sum cyfr w tych dwóch trypletach i tyle samo, ile wynosi różnica liczb 21 i 7. 5, 29, 139 - tryplet podobny do 7, 29, 139, nie dający tak dużych koincydencji z 21.7 i 3, 6, 9 oraz (zwłaszcza) 31 i 13. Suma cyfr w tym tryplecie wynosi 29 (addytywna liczba pierwsza). Suma cyfr w sumach cyfr (5, 11, 13) wynosi 11 i jest addytywną liczbą pierwszą. Suma liczb tworzących ten tryplet wynosi 173 (addytywna liczba pierwsza). W przypadku 7, 29, 139 suma cyfr wynosi 31 (liczba pierwsza nieaddytywna), suma cyfr w sumach cyfr (7, 11, 13) wynosi 13 (nieaddytywna liczba pierwsza), zaś suma liczb tworzących ten tryplet wynosi 175 (liczba złożona, 5*5*7). Co ciekawe, rozkład na czynniki pierwsze liczby 175 daje 5, 5, 7, a więc liczby będące sumami cyfr liczb w tryplecie 5, 23, 421; 557 jest addytywną liczbą pierwszą. Suma liczb trypletu 5, 23, 421 wynosi 449 i jest addytywną liczbą pierwszą. Jej suma cyfr to 17. Suma liczb 7, 29, 139 to 175, suma cyfr w tej liczbie to 13. Mamy więc dwie liczby: 17 i 13. Z cyfr tworzących te dwie liczby można ułożyć 1, 7, 13 oraz 3, 7, 11. To dwa ciągi arytmetyczne rosnące złożone z liczb niezłożonych, których suma cyfr wynosi 12, średnia arytmetyczna cyfr wynosi 4, zaś suma liczb wynosi 21, a ich średnia arytmetyczna wynosi 7. Widziałem film z gry niezwykle podobnej do tej, w której występowała Wielka Dziura (ang. Big Hole) i na początku gry była mapa z dwoma lokacjami w tej grze. Nazwy tych miejsc (angielskie) sporo łączyło - miały dwa wyrazy, pierwsze był trzyliterowe (zaczynały się na spółgłoskę i miały samogłoskę jako drugą literę, trzecie litery tych nazw w języku polskim oznaczają spółgłoski), drugie wyrazy były czteroliterowe i jako pierwszą literę miały "H", jako drugą - "o", a jako czwartą i ostatnią - "e". Koincydencja z Big Hole znowu! Można byłoby pomyśleć: jak tu nie przypuszczać, że to wszystko ze względu na ciebie było zrobione!
 4. take

  Zbiegi okoliczności

  Ja także pozdrawiam i życzę miłego dnia Moje koincydencje są liczne i pojawiły się nagle (wrzesień 2014). Wcześniej miałem może ze dwie koincydencje na rok. Nagle wszystko eksplodowało. Odkryłem jeszcze jeden tryplet posiadający te same parametry, co 5, 23, 421 - 5, 61, 421. Nie daje on jednak tak wyraźnych koincydencji z 21.7 oraz 33, 42, 51 i liczbami Thabita co 5, 23, 421, bo: - suma cyfr w dwóch pierwszych liczbach trypletu 5, 23, 421 (po lewej stronie w logu na stronie o "jajach wielkanocnych" w pewnej grze, w którą niestety grałem bardzo długo dawniej (zawierała dużo złych treści) były te liczby) wynosi 10, czyli tyle, ile w liczbach 21 i 7, w przypadku 5 i 61 jest to 12, nie tyle, co w 21 i 7 - suma liczb 5 i 23 wynosi 28 i jest równa sumie liczb 21 i 7, suma liczb 5 i 61 wynosi 66 - pierwsza cyfra w dwucyfrowej liczbie trypletu 5, 23, 421 to 2, a w przypadku trypletu 5, 61, 421 ta cyfra to 6, pierwsza cyfra w większej z liczb dubletu 5 i 23 jest taka sama, co w większej liczbie dubletu 21 7 - suma cyfr w liczbach: 5, 23, 421 jest o 14 mniejsza niż suma cyfr trypletu: 7, 29, 139, 14 to różnica liczb 21 i 7 oraz ich średnia arytmetyczna, w przypadku 5, 61, 421 różnica ta wynosi 12 - cyfry budujące tryplet 5, 23, 421 to 1, 2, 3, 4, 5, tworzą one pięcioliczbowy ciąg arytmetyczny, te same cyfry tworzą tryplet 33, 42, 51, z którym miałem sporo koincydencji, które na dobre odkryłem chyba dopiero w pierwszej połowie 2018 roku, cyfry budujące tryplet: 5, 61, 421 to 1, 2, 4, 5, 6, nie tworzą one pięcioliczbowego ciągu arytmetycznego - liczby 5 i 23 to liczby Thabita o liczbach Thabita jako sumach cyfr, o tych liczbach dowiedziałem się w czwartym kwartale 2018 r. i miałem z nimi coś w rodzaju koincydencji, 61 nie jest liczbą Thabita i nie ma liczby Thabita jako sumy cyfr.
 5. take

  Zbiegi okoliczności

  Wielkie Jajo z czymś mi się skojarzyło... Chyba około miesiąc temu spojrzałem na stronę o "jajach wielkanocnych" w grze bardzo podobnej do tej, w której było "Giant Egg". Pierwsza "pisanka" okazała się bardzo koincydentna! Było tam coś w rodzaju loga, po którego lewej stronie można było znaleźć liczby 5 i 23, a po prawej - liczbę 421. Pojawił się bardzo koincydentny tryplet: - najmniejsza liczba z trypletu 5, 23, 421 jest jednocyfrowa, średnia - dwucyfrowa, największa - trzycyfrowa, tak samo jest w przypadku 7, 29, 139 - tworzą go trzy liczby pierwsze, tak jak w przypadku 7, 29, 139 - te trzy liczby pierwsze są addytywne - mają sumy cyfr będące liczbami pierwszymi, tak jak w przypadku 7, 29, 139 - cyfry w największej liczbie trypletu tworzą ciąg geometryczny (4, 2, 1 - malejący, suma 7), w przypadku trypletu 7, 29, 139 cyfry w największej liczbie także tworzą ciąg geometryczny (1, 3, 9 - rosnący, suma 13) - suma cyfr w liczbach trypletu 5, 23, 421 jest liczbą pierwszą (5+2+3+4+2+1 = 17), tak jak dla 7, 29, 139 (7+2+9+1+3+9 = 31) - suma cyfr w sumach cyfr w liczbach trypletu 5, 23, 421 jest liczbą pierwszą (5 + 5 + 7 = 17), tak samo jest w przypadku 7, 29, 139 (7 +1+1+1+3 = 13) - w tryplecie 5, 23, 421 występuje 5 rodzajów cyfr (1, 2, 3, 4, 5), podobnie jest w przypadku 7, 29, 139 (tu są inne cyfry - 1, 2, 3, 7, 9), w obydwu trypletach powtarza się tylko jedna z cyfr, tej własności nie ma podobny do 5, 23, 421 tryplet 5, 41, 421
 6. take

  Wyraz z wyrazu

  stacja, fen, fama, taca, nit, nic, Jan, mat, tama kobietusieńka
 7. take

  angielskie słowa

  humility - pokora
 8. take

  Ostatnia litera

  Kalifornia
 9. take

  Pierwsza i ostatnia litera

  lodowiec p..s, 4 litery?
 10. take

  Bez literek "a"

  rower
 11. take

  Zjawiska paranormalne

  Gdybym otrzymał rozpoznanie F20, F20.x, F21.0 to fenomen przedstawiony powyżej by zniknął. Gdyby zamiast F21 było F21.1, to suma cyfr po kropce w przypadku otrzymania rozpoznań F42.2 i F84.5 wyniosłaby 8, a nie 7 i nie byłoby dużej koincydencji z 21.7. Na przykład dla F20, F42.2 i F84.5 byłoby: 20 = 20 42*2 = 84 84*5 = 420 Suma cyfr w wynikach nie wynosi 21 (a 20), średnia arytmetyczna sum cyfr nie wynosi 7 (a 6,(6)). Dla F20.0, F42.2, F84.5 byłoby: 20*0 = 0 42*2 = 84 84*5 = 420 Suma cyfr w wynikach nie wynosi 21 (a 18), średnia arytmetyczna sum cyfr nie wynosi 7 (a 6). Dla F21.0, F42.2, F84.5 byłoby: 21*0 = 0 42*2 = 84 84*5 = 420 Suma cyfr w wynikach nie wynosi 21 (a 18), średnia arytmetyczna sum cyfr nie wynosi 7 (a 6). Dla F21.1, F42.2, F84.5 byłoby: 21*1 = 21 42*2 = 84 84*5 = 420 Suma cyfr w wynikach wynosi wprawdzie 21, ale suma cyfr po kropkach nie wynosi 7 (a 8). Dla F21.1, F42.1, F84.5 byłoby: 21*1 = 21 42*1 = 42 84*5 = 420 Suma cyfr w wynikach wynosi 15, a średnia arytmetyczna sum cyfr wynosi 5. Dla F21.1, F42.2, F84.4 byłoby: 21*1 = 21 42*2 = 84 84*4 = 336 Suma cyfr w wynikach wynosi 27, a średnia arytmetyczna sum cyfr wynosi 9. Zanika 21 i 7.
 12. take

  Zjawiska paranormalne

  Ciekawe są wyniki sumowania cyfr w trypletach: 7, 29, 139 i 5, 23, 421. Suma cyfr w pierwszych liczbach: 7 i 5 wynosi 12 (5+7). Suma cyfr w drugich liczbach: 29 i 23 wynosi 16 ((2+9)+(2+3) = 11+5 = 16). Suma cyfr w trzecich liczbach: 139 i 421 wynosi 20 ((1+3+9)+(4+2+1) = 13 + 7 = 20). Liczby: 12, 16, 20 tworzą ciąg arytmetyczny o sumie liczb 48 (12*4), średniej arytmetycznej 16 (12+4), sumie cyfr 12, liczbie liczb 3 (12:4). Jeszcze ciekawsze są sumy sum cyfr w sumach kolejnych liczb tych trypletów: 7+5 = 12 -> suma cyfr 3 29+ 23 = 52 -> suma cyfr 7 139 + 421 = 560 -> suma cyfr 11 Sumy cyfr tworzą ciąg arytmetyczny tworzony przez addytywne liczby pierwsze i mający sumę liczb 21, średnią arytmetyczną liczb 7, sumę cyfr 12, liczbę liczb 3 (21:7 czy 12:4), liczbę cyfr 4. Z cyfr tego ciągu można ułożyć inny ciąg arytmetyczny złożony z liczb niezłożonych o tych samych parametrach - 1, 7, 13. Mamy trzy liczby o sumie cyfr 21 (razem) - 12, 52, 560, spośród których największa liczba ma zero na końcu. Odkryłem jeszcze jedną grupę liczb o tych właściwościach, związaną z kodami F84.5, F42.2, F21. Jeżeli pomnożymy przez siebie liczby dwucyfrowe i liczby po kropkach w kodach tych diagnoz, a liczbę 21 (po której nie ma kropki) zostawimy jako taką, to otrzymamy: 21 42*2 = 84 84*5 = 420 Liczby tworzone przez dwie pierwsze cyfry w otrzymanych liczbach uporządkowane rosnąco lub malejąco dają ciągi geometryczne: 21, 42, 84 lub 84, 42, 21. Co więcej, suma cyfr tych liczb razem wziętych wynosi 21 (i średnia arytmetyczna sum cyfr w tych liczbach to 7), te sumy cyfr uporządkowane rosnąco lub malejąco tworzą ciągi geometryczne: 3, 6, 12 lub 12, 6, 3. Największa z liczb ma zero na końcu, tak jak w przypadku trypletu 12, 52, 560. Suma liczb 12, 52, 560 wynosi 624 (cyfry tej liczby uporządkowane rosnąco dadzą ciąg arytmetyczny o sumie liczb 12 i średniej arytmetycznej 4), a suma liczb 21, 84, 420 wynosi 525. Różnica liczb 624 i 525 wynosi 99. Liczba 99 składa się z dwóch dziewiątek i jest pierwszą liczbą naturalną o sumie cyfr 18 (a 18 to suma liczb 3, 6, 9), w dodatku 18 to iloczyn trójki i szóstki.
 13. take

  Czy masz?

  Mam wodę Oazę, ale chyba nie jest to woda mineralna, tylko źródlana. Masz mysz bezprzewodową?
 14. take

  NOWE Czy masz?

  raczej nie Masz lęk wysokości?
 15. take

  Co jest gorsze X czy Y?

  SARS muchomor sromotnikowy czy arszenik?
×