Skocz do zawartości
Nerwica.com
Szukaj w
 • Więcej opcji...
Znajdź wyniki które...
Znajdź wyniki...

take

Użytkownik
 • Zawartość

  3515
 • Rejestracja

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

 1. take

  Zjawiska paranormalne

  "Odkryłem" trzy zestawy liczb, które nazwałem "decymalnymi perłami". Dają one ciekawe koincydencje, jeżeli te liczby zapiszemy w systemie dziesiętnym, używając cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pierwsza to 21, 42, 84. Jest to ciąg geometryczny. Przedstawię sześć jego ciekawych właściwości. 1. Sumy cyfr w liczbach tego ciągu tworzą ciąg geometryczny o sumie liczb 21: 2+1 = 3 4+2 = 6 8+4 = 12 2. Iloczyny cyfr w liczbach tego ciągu tworzą ciąg geometryczny o sumie liczb 42: 2x1 = 2 4x2 = 8 8x4 = 32 3. Liczby powstałe przez przestawienie cyfr w liczbach ciągu 21, 42, 84 tworzą ciąg geometryczny o sumie liczb 84: 21 --> 12 42 --> 24 84 --> 48 4. Ilorazy iloczynów cyfr w liczbach tego ciągu i ilorazów tych cyfr tworzą ciąg geometryczny o sumie liczb 21: (2x1):(2:1) = 2:2 = 1 (4x2):(4:2) = 8:2 = 4 (8x4):(8:4) = 32:2 = 16 5. Iloczyny sum cyfr w liczbach ciągu 21, 42, 84 i ilorazów cyfr w liczbach tego ciągu tworzą ciąg geometryczny o sumie liczb 42: (2+1)x(2:1) = 3x2 = 6 (4+2)x(4:2) = 6x2 = 12 (8+4)x(8:4) = 12x2 = 24 6. Iloczyny iloczynów cyfr w liczbach ciągu 21, 42, 84 i ilorazów cyfr w liczbach tego ciągu tworzą ciąg geometryczny o sumie liczb 84: (2x1)x(2:1) = 2x2 = 4 (4x2)x(4:2) = 8x2 = 16 (8x4)x(8:4) = 32x2 = 64 Uzyskaliśmy sześć różnych ciągów geometrycznych: 1. 3, 6, 12 2. 2, 8, 32 3. 12, 24, 48 4. 1, 4, 16 5. 6, 12, 24 6. 4, 16, 64 Ciekawe, czy jeszcze jakiś niestały ciąg geometryczny ma taką właściwość... Przypuszczam, że nie, przynajmniej jeśli chodzi o ciągi złożone z liczb naturalnych i rosnące.
 2. take

  Zjawiska paranormalne

  W połowie X 2019 było coś w rodzaju przedstawienia na oddziale dziennym i na zaprezentowanych zdjęciach było widać kopalnię, która była wielką dziurą. Ktoś podczas tego "przedstawienia" powiedział frazę "wielkiej dziury". Myślę, że jeżeli "cuda Koranu" są "zbiegami okoliczności", to są to największe zbiegi okoliczności w historii ludzkości. Przypuszczam, że zależności liczbowych w Biblii może nie być tak dużo, jak tych związanych z Koranem. Moje koincydencje jawią mi się jako coś mniej niesamowitego niż liczbowe, literowe i naukowe zależności w Koranie. Katolicyzm zabrania wiary w religię opartą na Koranie.
 3. Czego są to kryteria? Zaburzeń schizotypowych? "Pochłaniają ich dziwne, niepopularne idee religijne" - to może kojarzyć się z tym, co obserwuję u siebie. Religia jest dla mnie najważniejsza. Na tym świecie mogę być nikim, ważne, aby po śmierci nie cierpieć i zaznawać rozkoszy bez końca. Powiedziałbym, że funkcjonuję na bardzo niskim poziomie produktywności.
 4. take

  Księga myśli i refleksji

  Osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną powinny mieć orzeczenia o niepełnosprawności, nie zawsze w stopniu lekkim, ale może nawet i wyższym. Gdyby liczbowe i literowe "cuda" Koranu były tylko matematycznym zbiegiem okoliczności, to byłby to największy zbieg okoliczności w dziejach ludzkości. Dla katolika najprawdopodobniejszym wyjaśnieniem obecności liczbowych i literowych zależności w Koranie może być działanie złego ducha lub wielu złych duchów.
 5. take

  Zjawiska paranormalne

  2, 4, 8; 3, 9, 27; 4, 16, 64. Liczba cyfr w trzech ciągach: 12. Średnia liczba cyfr w ciągu: 4. Liczba liczb jednocyfrowych: 6. Liczba liczb dwucyfrowych: 3. Liczba cyfr w liczbach jednocyfrowych razem wziętych: 6. Liczba cyfr w liczbach dwucyfrowych razem wziętych: 6. Liczba liczb w trzech trypletach: 9. Te trzy tryplety są całkiem koincydentne z 21 7, 12 4 i 3, 6, 9. Sumy cyfr w największych wyrazach trypletów tworzą ciąg arytmetyczny o sumie 27 i średniej arytmetycznej 9. Jedną z liczb, której sumę cyfr należy policzyć, jest 27.
 6. take

  Zjawiska paranormalne

  Koincydentne są 3 ciągi geometryczne, które zaczynają się od liczb 2, 3, 4 i mają iloczyn równy pierwszej liczbie: - 2, 4, 8; - 3, 9, 27; - 4, 16, 64. Pierwsza grupa liczb ma sumę 14, czyli 21-7 i 2x1x7. Tworzą ją pierwsze cyfry liczb 21, 42, 84. Te trzy cyfry można wydzielić z daty 28.4 (i 24.8). Drugi tryplet omówiłem wcześniej. Trzeci ciąg geometryczny ma sumę liczb 84, średnią arytmetyczną 28 (21+7) oraz sumy cyfr w liczbach, które tworzą ciąg arytmetyczny o sumie liczb 21 i średniej arytmetycznej 7 - 4, 7, 10. Sumy cyfr w tym ciągu to 4, 7, 1 - uporządkowane rosnąco tworzą ciąg arytmetyczny o sumie 12 i średniej arytmetycznej 4. Z konkatenacji liczb 1, 4, 7 powstanie liczba 147, czyli 21x7. Z cyfr ciągu 4, 7, 10 można ułożyć inny ciąg arytmetyczny o sumie 21 i średniej arytmetycznej 7 - 0, 7, 14. Ma on różnicę 7, ciąg 4, 7, 10 ma różnicę 3. 7 to suma cyfr w liczbie 7, a 3 to suma cyfr w liczbie 21. Iloczyn liczb 7 i 3 wynosi 21. Liczby cyfr w trzech powyższych ciągach geometrycznych tworzą ciąg arytmetyczny o sumie 12 i średniej arytmetycznej 4 - 3, 4, 5. Pierwsze liczby tworzą ciąg arytmetyczny o sumie 9 i średniej arytmetycznej 3. W ciągu: 3, 9, 27 różnica średniej i najmniejszej liczby wynosi 6 (tyle wynosi średnia arytmetyczna liczb 3, 6, 9), zaś różnica największej i średniej liczby wynosi 18 - tyle, ile suma liczb 3, 6, 9. W ciągu: 4, 16, 64 różnica średniej i najmniejszej liczby wynosi 12 (tyle wynosi większa liczba w dublecie 12.4), zaś różnica największej i średniej liczby wynosi 48 - tyle, ile iloczyn liczb 12 i 4. Iloraz tego ciągu wynosi 4, tyle, ile najmniejszy wyraz.
 7. take

  Anhedonia..

  Ja nie miałem anhedonii chyba nigdy. Potrafię czerpać przyjemność np. ze smacznego jedzenia. Miałem raz rozpoznanie epizodu depresyjnego, czułem wtedy coś w rodzaju rozpaczy wywołanej strachem przed karą boską. Brałem wówczas rysperydon. W 2009 r. miałem podobny problem z "rozpaczą" i strachem przed karą boską.
 8. take

  Zjawiska paranormalne

  Zestaw trypletów: 7, 29, 139; 7, 11, 13; 7, 2, 4 jest dla mnie koincydentny z "cudownym kwartetem" (11, 24, 37; 11, 42, 73; 13, 42, 71; 17, 24, 31) i różnicami ciągów arytmetycznych go tworzących (7, 13, 29, 31). W obydwu zestawach grup liczb pojawia się sześć tych samych cyfr: 1, 2, 3, 4, 7, 9. Połączenie liczb 7 i 29 da 729, czyli iloczyn liczb 3, 9, 27. 729 = 27*27 = 9*9*9 = 3*3*3*3*3*3 = 27^2 = 9^3 = 3^6. Iloczyn cyfr tworzących liczbę 729 wynosi 126, a suma - 18. Iloczyn jest 7 razy większy. Wielkie Jajo i Wielka Dziura mają dla mnie także odniesienia "prywatne", o których nie chcę pisać w Internecie.
 9. take

  Zjawiska paranormalne

  Tryplet związany z Koranem (jego pierwszym rozdziałem) to 7, 29, 139. Jakie cyfry występują w tym tryplecie? 1, 2, 3, 7, 9. Cztery różnice "cudownych" ciągów arytmetycznych to: 7, 13, 31, 29. Jakie cyfry występują w tych liczbach? Także 1, 2, 3, 7, 9! Co ciekawego jest w tych pięciu cyfrach? Można z nich ułożyć czterowyrazowy ciąg geometryczny: 1, 3, 9, 27. Ciekawy jest jeden z ciągów, który można ułożyć z liczb tego ciągu i który także jest ciągiem geometrycznym: 3, 9, 27. Ile wynosi suma cyfr w tym ciągu? 21. Ile wynosi średnia arytmetyczna sum cyfr w liczbach tego ciągu? 7, bo (3+9+(2+7))/3 = (3+9+9)/3 = 21/3 = 7. Mamy więc ciąg związany z liczbami 21 i 7! 21 i 7 to chyba najbardziej koincydentna grupa liczb dla mnie. Gdy zsumujemy liczby w ciągu 3, 9, 27, otrzymamy 39. Średnia arytmetyczna tych trzech liczb to 13. Mamy więc sumę 39 i średnią arytmetyczną 13. Takie same parametry ma ciąg 6, 13, 20, bardzo koincydentny z 3, 6, 9. Ile wynosi suma liczb: 7, 13, 21, 39? 80, tyle samo, co suma liczb 7, 13, 29, 31! Niezwykłe! Co więcej, oba kwartety są zbudowane z tych samych cyfr! W obydwu kwartetach występują liczby 7 i 13, z których można ułożyć liczbę 137 (login jednej osoby z poważnymi zaburzeniami psychicznymi na jednym z forów, na blogu tej osoby były liczby 3, 11, 7 w tytule jednego z postów (uporządkowane tworzą bardzo ciekawy, koincydentny ciąg arytmetyczny)), która to liczba jest addytywną liczbą pierwszą. 7 i 13 to sumy cyfr w liczbach 421 i 139, które to liczby są addytywnymi liczbami pierwszymi i w których cyfry tworzą ciągi geometryczne. 7 i 13 to także skrajne wyrazy drugiego trypletu związanego z Koranem - 7, 11, 13. Iloczyn cyfr w liczbie 137 wynosi 21, jedną z cyfr w tej liczbie jest 7 i cyfry tworzące tę liczbę są jedynymi dzielnikami liczby 21 mniejszymi od niej samej.
 10. Mnie normalne współżycie zbytnio nie podnieca seksualnie, rzadko było dla mnie atrakcyjne pod tym względem. Do końca chodzenia do gimnazjum w ogóle nie miałem nieczystych myśli o stosunku waginalnym, o ile dobrze pamiętam też analnym czy oralnym. Genitalia w dzieciństwie nie odgrywały roli w mojej seksualności, ani męskie, ani kobiece. Widok wulwy raczej nie podnieca mnie seksualnie obecnie, tak samo widok nagich pośladków, odbytów, sutków także raczej nie. Do ok. 13 r. ż. nie wiedziałem, że dziecko rodzi się przez pochwę. 23.10.2019 mam umówioną wizytę u seksuologa, dużo mam do powiedzenia odnośnie moich zaburzeń seksualnych. Przed atrakcyjnością seksualną i podnieceniem bronię się "urojeniami" anatomicznymi, które czynią kobiety nieatrakcyjne seksualnie, niepociągające, kimś na wzór aniołów czy robotów.
 11. Fragment komentarza ze strony https://www.money.pl/gospodarka/otrzymanie-renty-bedzie-trudniejsze-zbliza-sie-uszczelnienie-systemu-6415841705137793a.html: Uważam, że trzeba coś zrobić, aby skandaliczne przepisy utrudniające niepełnosprawnym otrzymywanie świadczeń nie weszły w życie. Inne komentarze:
 12. take

  Zjawiska paranormalne

  Pięć pierwszych liter w nazwie kanału, który przyniósł koincydencje z "Wielką Dziurą", tworzy słowo "colon", które po angielsku oznacza okrężnicę czy jelito grube, a więc miejsce, w którym formowany jest kał, a kał opuszcza organizm przez odbyt, zaś Big Hole to odbyt obcej formy życia. W filmie o numerze 54 pojawia się zwrot "a reference to the literal a**hole". Niekulturalne słowo na końcu zwrotu oznacza "odbyt" i ma 7 liter, z czego cztery ostatnie tworzą wyraz "hole", fraza "Big Hole" też ma 7 liter i cztery ostatnie tworzą wyraz "hole". Mam myśli, że mam przejść z katolicyzmu na wiarę opartą na Koranie - argumentem są tu domniemane cuda liczbowe, literowe i naukowe w arabskim tekście tej księgi. Przykładowy cud Koranu: w wersecie 18:39 pojawiają się obok siebie litery NRTN, które występują w takiej kolejności w wyrazie "neutron", a masa neutronu wynosi w przybliżeniu 1839 mas elektronu. Co więcej, w wersecie 18:37 obok siebie pojawiają się litery BARTN (przy czytaniu od tyłu), które kojarzą się ze słowem "proton" (a proton ma masę około 1837 razy większą niż elektron). W Koranie jest 6236 wersetów i akurat w tych dwóch występują te sekwencje liter. Prawdopodobieństwo wystąpienia takiego ułożenia liter akurat w tych wersetach można ocenić na około 1: 38 887 696. http://www.miracles-of-quran.com/hydrogen.htm - 91 rozdział Koranu nosi nazwę "Słońce". Strona podaje, że ostatnią literą we wszystkich wersetach tego rozdziału (nie licząc nienumerowanej basmali) jest arabskie "h", ale to chyba nieprawda, bowiem ostatnią literą (chyba nawet w klasycznym arabskim (w którym nie ma niektórych alifów obecnych na witrynie http://transliteration.org/quran/WebSite_CD/MixNoble/Fram2E.htm)) jest arabskie "a", a nie "h". H to symbol wodoru, a Słońce zbudowane jest głównie z wodoru. Widziałem też twierdzenie o innym cudzie - że dwie ostatnie litery - przedostatnia "h" i ostatnia "a" (która może być także brana za "e") tworzą symbol chemiczny drugiego najpowszechniejszego na Słońcu pierwiastka chemicznego - helu (He). Czytałem o zastanawiających cudach liczbowych związanych z datą śmierci Rashada Khalify, jednego z najbardziej wpływowych koranistów. Urodził się 19.11.1935, zmarł 31.10.1990. Od dnia urodzin do dnia śmierci Rashada Khalify upłynęło 19798 dni (gdy wliczymy do sumy obydwie skrajne daty). 19798 = 19x1042. Z liczby tej można wydzielić liczby 19 i 798 (ta druga jest iloczynem liczb 19 i 42). Co więcej, w 19 rozdziale Koranu pięć inicjałów z wersetu 19:1 występuje łącznie 798 razy (wliczając nienumerowaną basmalę). Z konkatenacji liczb w dacie 31.01.1990 powstanie liczba 31011990, która jest iloczynem liczb 19, 1230 i 1327. 1230 to wartość gematryczna frazy "Rashad Khalifa" i werset 19:1 (pięć inicjałów) jest wersetem nr 1230 w tej części Koranu, która zawiera inicjały jako pierwsze numerowane wersety, z kolei ostatni werset sury 19 to werset nr 1327 w tej części Koranu!
 13. take

  Zjawiska paranormalne

  Miałem koincydencje związane z niektórymi tytułami filmów z let's playa z zawierającej niebezpieczne treści gry Fallout of Nevada na kanale Colonel RPG. Spotkanie Big Hole (Wielka Dziura) pojawiło się w filmach numer 54, 112 i 114. Ciekawy był tytuł filmu poprzedzającego ten z numerem 112 - #111 "Trading with my would-be assassin". Ostatnie słowo można rozbić na trzy wyrazy (sylaby) - dwie pierwsze tworzą angielskie określenie osła (mniej popularne niż "donkey") oraz niegrzeczne określenie tylnej części ciała w amerykańskim angielskim. Co ciekawe, w filmie #112 pojawiają się dwa słowa "a**" (w wypowiadanych przez gracza zdaniach "It's the a**" i "Hey, Mr. A**, can I go in") oraz po nich słowo "in" (w drugim cytowanym zdaniu w nawiasie na końcu). Jeszcze ciekawsza jest sytuacja z filmem #114. Tytuł: "Ares that are so easy (for me) to miss". Pierwsza litera: a, ostatnia: s (nawet podwójne s). A i podwojone s utworzą niekulturalne określenie pupy w amerykańskim angielskim. Big Hole (Wielka Dziura) to nawiązanie do odbytu obcej formy życia opartej na azocie z filmu "Ewolucja" z 2001 r. Słowo "Ares" jest bardzo ciekawe, bowiem po przestawieniu dwóch ostatnich liter otrzymamy grubiańskie określenie pośladków lub odbytu w brytyjskim angielskim. Na dodatek słowo to ma tyle samo liter, co angielskie słowo oznaczające "odbyt" ("anus"), zaś podczas spotkania Big Hole co chwila pojawiały się litery "as" w "komentarzu" dotyczącym gry (As to symbol pierwiastka chemicznego, którego cztery pierwsze litery nazwy dają nieładne brytyjskie określenie pupy). Ostatnie litery w słowach "Ares" i "anus" to "s", zaś pierwsze to "a", obydwa słowa mają tyle samo liter.
 14. take

  Moje hardcory

  Dla mnie jedzenie słodyczy, które upadły na ziemię, nie stanowi problemu. Mam lęk przed wieprzowiną. Osoby, które korzystają z pilotów od telewizorów raczej jadły wieprzowinę rękami i mam lęk, że jeżeli dotknę pilota i potem dotknę np. bluzy czy komputera, to będę mieć grzech i być może pójdę do piekła (moja psychika zaczerpnęła ten lęk głównie z islamu, chociaż w Starym Testamencie świnia jest zaliczona do zwierząt nieczystych). Myślę, że dla muzułmanów taka obawa przed wieprzowiną może być czymś zupełnie normalnym, czymś, co wynika z religii, a nie z zaburzeń psychicznych. Muzułmanie mogą także bać się moczu, zauważyłem, że bardzo łatwo ślady moczu mogą zostać na ciele po jego wydaleniu i przenieść się na ubrania (majtki), aby usunąć mocz z ciała, należałoby je umyć.
 15. take

  "Nie świruj, idź na wybory"

  Niektórzy nawet renty nie mają albo pracują na czarno czy na umowie o dzieło lub są bezrobotni - takim osobom powinno się pomóc w pierwszej kolejności, nie dawać 500+ bogatym rodzinom czy trzynaste świadczenia! Mimo tego, co mówiła terapeutka, namawiam do głosowania na PiS. Mam nadzieję, że wycofają się z trzynastek i czternastek albo dadzą je także tym z częściową niezdolnością do pracy czy umiarkowanym albo nawet lekkim stopniem niepełnosprawności. Jak ktoś jest lekko niepełnosprawny to może mieć gorzej niż ktoś ze znaczną niepełnosprawnością, bo mogą uznać, że możesz pracować.
×