WARSZTATY,SZKOLENIA,KURSY-WĄTEK ZBIORCZY.

Gabinety, poradnie, psycholg, psychiatra... Reklamy, oferty, linki - od tego jest to subforum. Właściciele forum nie biorą odpowiedzialności za oferty tutaj przedstawiane. Forum ma na celu ułatwienie odnalezienia pomocy osobom zainteresowanym.

POMOC TERAPEUTYCZNA RODZINIE W SYTUACJI ROZWODU

przez dcp1 02 lut 2009, 18:42
Termin: 06-07.02.2009
Adresaci: Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które w swojej pracy stykają się ze zjawiskiem rozpadu rodziny, małżeństwa – do psychologów, terapeutów, pedagogów itp. Zapraszamy szczególnie osoby pracujące z dziećmi i pragnące zdobyć wiedzę i umiejętności konieczne do wspierania i pomocy dziecku w tym trudnym okresie, jakim jest rozwód ich rodziców. Do udziału zachęcamy także profesjonalistów zajmujących się pomocom parom małżeńskim w okresie poprzedzającym decyzję o rozwodzie.
Tematyka:
1. Psychologiczne rozumienie pojęcia rozwodu.
2. Rozwód jako proces – fazy i typowe zjawiska.
3. Bezpośrednie i odległe konsekwencje rozwodu dla funkcjonowania i rozwoju dziecka.
4. Praca z parą małżeńską rozważającą decyzję o rozwodzie – terapia małżeńska, mediacje rodzinne, psychoedukacja i poradnictwo psychologiczne.
5. Rozwód rodziców jako doświadczenie straty w przeżyciu dziecka – typowe reakcje.
6. Wsparcie dziecka w sytuacji rozwodu rodziców.
7. Techniki terapeutycznej pracy z dzieckiem z rozbitej rodziny.
8. Technika genogramu w pracy terapeutycznej z rodziną rozbitą lub rekonstruowaną.
9. Zasadność terapii rodzinnej w sytuacji rozwodu.
Koszt szkolenia: 400 zł
Offline
Posty
33
Dołączył(a)
03 cze 2008, 16:05

POZNAWCZO- BEHAWIORALNA TERAPIA ZABURZEŃ LĘKOWYCH

przez dcp1 02 lut 2009, 19:04
Termin: 06.02.2009
Adresaci: Szkolenie skierowane jest do psychologów, psychoterapeutów, personelu medycznego, pedagogów, opiekunów socjalnych ,osób pracujących z osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe - zespołem lęku napadowego i fobią społeczną. Ataki paniki, czy lęk przed sytuacjami społecznymi i wystąpieniami publicznymi należą do jednych z najczęstszych zaburzeń lękowych. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się zarówno z obrazem klinicznym zaburzeń, diagnozą, oraz strategiami i technikami terapeutycznymi. Szkolenie składa się z części teoretycznej i ćwiczeń praktycznych, analizy przypadków klinicznych. W szkoleniu mogą uczestniczyć także studenci ostatnich lat kierunków (psychologia, pedagogika).
Tematyka:
1. Zespół lęku napadowego- obraz kliniczny, kryteria diagnostyczne wg DSM IV i ICD-10.
2. Poznawczy model paniki wg Clarka.
3. Błędna interpretacja doznań fizycznych i ich rola w lęku panicznym.
4. Terapia zespołu lęku napadowego.
5. Procedury poznawcze, eksperymenty behawioralne.
6. Reatrybucja i przeformułowanie poznawcze.
7. Behawioralne metody pracy z lękiem (relaksacja, techniki oddechowe).
8. Techniki ekspozycyjne.
9. Terapia Kontroli Paniki Barlowa (TKP).
10. Zakończenie terapii zespołu lęku napadowego i zapobieganie nawrotom problemu.
11. Fobia społeczna - obraz kliniczny, kryteria diagnostyczne wg DSM IV i ICD 10.
12. Model poznawczy fobii społecznej wg Clarka i Wellsa.
13. Negatywne myślenie w fobii społecznej.
14. Zachowania zabezpieczające w sytuacji lękowej.
15. Koncentracja na sobie i informacja interoceptywna w fobii społecznej.
16. Lęk antycypacyjny i selektywna pamięć.
17. Terapia fobii społecznej. Strategie i techniki terapeutyczne.
18. Przypadki kliniczne - ćwiczenia.
Koszt szkolenia: 200zł
Offline
Posty
33
Dołączył(a)
03 cze 2008, 16:05

ZABURZENIA STRESU POURAZOWEGO ASD/PTSD – DIAGNOZA I TERAPIA

przez dcp1 02 lut 2009, 19:38
Termin: 21.02.2009
Adresaci: Niniejsze szkolenie jest warsztatem przeznaczonym dla osób pracujących z osobami po traumatycznych doświadczeniach - psychologów, terapeutów, pracowników służb ratowniczych i ośrodków interwencji kryzysowej, pedagogów, pracowników socjalnych zainteresowanych problematyką stresu pourazowego.
W trakcie szkolenia omówiona zostanie problematyka zespołu ostrego stresu i zaburzenia po stresie traumatycznym, metody diagnozy, czynniki ryzyka, strategie interwencji i metody pracy terapeutycznej.
Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi (warsztat). Uczestnicy będą mieli okazję pracować nad studium przypadku pacjentów po traumie, wezmą udział w ćwiczeniach praktycznych dotyczących diagnozy, metod i technik terapeutycznych, szczególnie zwracając uwagę na strategie zapobiegania rozwojowi zaburzeń po stresie traumatycznym. Praktycznym aspektem szkolenia będzie równiez zapoznanie sie z metodami pomiaru zaburzeń i skalami diagnostycznymi.
Tematyka:
1. Zespół ostrego stresu ASD - definicja.
2. Kryteria diagnostyczne ASD.
3. Narzędzia pomiaru ASD. Wywiad kliniczny ASDI, Stanfordzki Kwestionariusz Ostrej Reakcji Stresowej SASRQ, Skala Zespołu Ostrego Stresu ASDS.
4. Terapia ostrego zespołu stresu pourazowego
5. Zaburzenia po stresie traumatycznym - definicja PTSD według DSM-IV.
6. Następstwa stresu traumatycznego w klasyfikacji ICD-10.
7. Współwystępowanie innych zaburzeń. Diagnoza i metody pomiaru zaburzenia po stresie traumatycznym.SCID, Skala PTSD, Pourazowa Skala Diagnostyczna, Skala Urazu Davidsona.
8. Mechanizmy i czynniki wpływające na rozwój PTSD.
9. Skutki PTSD.
10. Typologia pacjentów doświadczonych traumą.
11. Terapia pacjentów z zaburzeniem po stresie traumatycznym.
12. Metody i techniki.Techniki ekspozycyjne- BET, systematyczna desentysyzacja, flooding technique, technika "przewijania", technika ograniczania traumatyzacji TIR, terapia przepracowania poznawczego CPT, trening odporności na stres, terapia sensomotoryczna, technika re-living, complex-trauma.Farmakoterapia.
13. Zapobieganie rozwojowi PTSD u osób po traumatycznych doświadczeniach.
14. Analiza przypadków klinicznych pacjentów z ASD i PTSD.
Koszt szkolenia: 200zł

Zapisy
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
ul. Sienkiewicza 116/4
50-347 Wrocław
tel./fax. +48 71 332 36 70
tel./fax. +48 71 361 60 35
info@dcp.wroclaw.pl
Offline
Posty
33
Dołączył(a)
03 cze 2008, 16:05

Doradca Nerwica.com

przez Doradca Nerwica.com
Polecam tych psychologów i psychoterapeutów z Twojej okolicy
Doradca Nerwica.com

Szkolenie: Zaburzenia stresu pourazowego ASD/PTSD - diagnoza

przez dcp1 16 lut 2009, 18:54
21 lutego 2009r. w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii odbędzie się szkolenie:Zaburzenia stresu pourazowego ASD/PTSD - diagnoza i terapia.
Niniejsze szkolenie jest warsztatem przeznaczonym dla osób pracujących z osobami po traumatycznych doświadczeniach - psychologów, terapeutów, pracowników służb ratowniczych i ośrodków interwencji kryzysowej, pedagogów, pracowników socjalnych zainteresowanych problematyką stresu pourazowego.
W trakcie szkolenia omówiona zostanie problematyka zespołu ostrego stresu i zaburzenia po stresie traumatycznym, metody diagnozy, czynniki ryzyka, strategie interwencji i metody pracy terapeutycznej.
Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi (warsztat). Uczestnicy będą mieli okazję pracować nad studium przypadku pacjentów po traumie, wezmą udział w ćwiczeniach praktycznych dotyczących diagnozy, metod i technik terapeutycznych, szczególnie zwracając uwagę na strategie zapobiegania rozwojowi zaburzeń po stresie traumatycznym. Praktycznym aspektem szkolenia będzie równiez zapoznanie sie z metodami pomiaru zaburzeń i skalami diagnostycznymi.
Tematyka:

1. Zespół ostrego stresu ASD - definicja.
2. Kryteria diagnostyczne ASD.
3. Narzędzia pomiaru ASD. Wywiad kliniczny ASDI, Stanfordzki Kwestionariusz Ostrej Reakcji Stresowej SASRQ, Skala Zespołu Ostrego Stresu ASDS.
4. Terapia ostrego zespołu stresu pourazowego
5. Zaburzenia po stresie traumatycznym - definicja PTSD według DSM-IV.
6. Następstwa stresu traumatycznego w klasyfikacji ICD-10.
7. Współwystępowanie innych zaburzeń. Diagnoza i metody pomiaru zaburzenia po stresie traumatycznym.SCID, Skala PTSD, Pourazowa Skala Diagnostyczna, Skala Urazu Davidsona.
8. Mechanizmy i czynniki wpływające na rozwój PTSD.
9. Skutki PTSD.
10. Typologia pacjentów doświadczonych traumą.
11. Terapia pacjentów z zaburzeniem po stresie traumatycznym.
12. Metody i techniki.Techniki ekspozycyjne- BET, systematyczna desentysyzacja, flooding technique, technika "przewijania", technika ograniczania traumatyzacji TIR, terapia przepracowania poznawczego CPT, trening odporności na stres, terapia sensomotoryczna, technika re-living, complex-trauma.Farmakoterapia.
13. Zapobieganie rozwojowi PTSD u osób po traumatycznych doświadczeniach.
14. Analiza przypadków klinicznych pacjentów z ASD i PTSD.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są on-line na http://www.dcp.wroclaw.pl, tel/fax. 071/332 36 70, info@dcp.wroclaw.pl, szkolenia@dcp.wroclaw.pl.
Wszystkie wymienione szkolenia odbędą się w siedzibie DCP we Wrocławiu ul. Sienkiewicza 116/4, uczestnicy szkoleń otrzymają świadectwa uczestnictwa MEN.
Offline
Posty
33
Dołączył(a)
03 cze 2008, 16:05

Szkolenie:ZABURZENIA LĘKOWE U DZIECI I MŁODZIEŻY

przez dcp1 16 lut 2009, 19:22
20 lutego 2009r. w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii odbędzie się szkolenie: ZABURZENIA LĘKOWE U DZIECI I MŁODZIEŻY
Szkolenie skierowane jest do osób zawodowo związanych z pomocą dzieciom i młodzieży – pedagogów, psychologów, wychowawców, terapeutów, a także studentów ostatnich lat kierunków społecznych, którzy pragną poszerzyć wiedzę i umiejętności dotyczące diagnozowania i leczenia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.
Tematyka:
1.Epidemiologia dziecięcych i młodzieńczych zaburzeń lękowych.
2. Koncepcje psychologiczne lęku (K. Horney, R.B. Catell, C.D. Spielberger).
3. Obraz kliniczny zaburzeń lękowych w okresie rozwojowym.
4. Występowanie zaburzeń lękowych wraz z innymi zaburzeniami psychicznymi.
5. Niektóre przyczyny zaburzeń lękowych okresu rozwojowego.
6. Diagnoza różnicowa poszczególnych rodzajów zaburzeń lękowych.
7. Lęk separacyjny - diagnoza, terapia. 8. Zaburzenia lękowe uogólnione - diagnoza, terapia.
8. Fobie - fobie proste, fobie społeczne. Diagnoza i terapia.
9. Zaburzenia lęku napadowego - ataki paniki. Diagnoza i terapia.
10. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne - diagnoza i terapia.
11. Zaburzenia związane ze stresem. Diagnoza i terapia.
12. Farmakoterapia zaburzeń lękowych.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są on-line na http://www.dcp.wroclaw.pl, tel/fax. 071/332 36 70, info@dcp.wroclaw.pl, szkolenia@dcp.wroclaw.pl.
Wszystkie wymienione szkolenia odbędą się w siedzibie DCP we Wrocławiu ul. Sienkiewicza 116/4, uczestnicy szkoleń otrzymają świadectwa uczestnictwa MEN.
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Offline
Posty
33
Dołączył(a)
03 cze 2008, 16:05

Szkolenie GRUPOWE ZAJĘCIA RELAKSACYJNE w DPC

przez dcp1 09 mar 2009, 12:52
GRUPOWE ZAJĘCIA RELAKSACYJNE
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM PSYCHOTERAPII ZAPRASZA NA SZKOLENIA W MARCU 2009
Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są on-line na www.dcp.wroclaw.pl, tel/fax. 071/332 36 70, info@dcp.wroclaw.pl, szkolenia@dcp.wroclaw.pl.
Wszystkie wymienione szkolenia odbędą się w siedzibie DCP we Wrocławiu ul. Sienkiewicza 116/4, uczestnicy szkoleń otrzymają świadectwa uczestnictwa MEN.

Terminy: 2009-03-17, 2009-03-24, 2009-03-31, 2009-04-07, 2009-04-14, 2009-04-21, 2009-04-28
Opis terminów: każdy wtorek 19.00-20.00, pierwsze spotkanie 17 marca 2009
Adresaci: Zajęcia skierowane są do osób które:
1. Czują napięcie, niepokój, zmęczenie, stres
2. Wykonują pracę w której wymaga się od nich myślenia i koncentracji,
3. Są przemęczeni i nierzadko zniechęceni,
4. Dla których godzina odpoczynku byłaby jak najbardziej wskazana, aby osiągnąć wewnętrzną harmonię i pozytywne nastawienie, zastanowić się nad sobą i odzyskać spokój
5. Odczuwają: zaburzenia snu, bóle głowy, niepokój, lęki),nieśmiałość, agresywność, izolowanie się) lęki, lęk egzaminacyjny, lęk przed czerwienieniem się, poczucie mniejszej wartości, , wyczerpanie nerwowe,
6. Osób zdrowych które chcą łatwiej poradzić sobie z problemami i kłopotami dnia codziennego poprzez naukę relaksacji własnego ciała i umysłu.
Koszt 1 spotkania- 40zł
Offline
Posty
33
Dołączył(a)
03 cze 2008, 16:05

Szkolenie TRENING PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI U DZIECI I MŁODZI

przez dcp1 09 mar 2009, 12:54
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM PSYCHOTERAPII ZAPRASZA NA SZKOLENIA W MARCU 2009
Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są on-line na www.dcp.wroclaw.pl, tel/fax. 071/332 36 70, info@dcp.wroclaw.pl, szkolenia@dcp.wroclaw.pl.
Wszystkie wymienione szkolenia odbędą się w siedzibie DCP we Wrocławiu ul. Sienkiewicza 116/4, uczestnicy szkoleń otrzymają świadectwa uczestnictwa MEN.

TRENING PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY

Termin: 13.03.2009
Adresaci: Szkolenie skierowane jest do rodziców dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania agresywne, jak i do osób zawodowo związanych z opieką i pomocą dzieciom i młodzieży – pedagogów, psychologów, wychowawców, nauczycieli, terapeutów, którzy chcą zdobyć wiedzę dotyczącą mechanizmów związanych z agresją, sposobów jej zapobiegania i nauczyć się radzenia sobie z agresją swoich podopiecznych.
Tematyka:
1. Czym jest agresja?
2. Rodzaje agresji.
3. Źródła i przyczyny agresji.
4. Uczenie się i modelowanie agresji.
5. Skutki zachowań agresywnych.
6. Sposoby przeciwdziałania agresji.
7. Efektywne i nieefektywne strategie interwencji. Dostosowanie interwencji do rodzaju agresji.
8. Trening radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi.
9. Deficyty behawioralne u osób agresywnych.
10. Trening umiejętności prospołecznych. Modelowanie. Odgrywanie ról. Informacje zwrotne. Transfer treningu - utrwalenie wyuczonych umiejętności i wykorzystanie w nowych sytuacjach.
11. Deficyty emocjonalne u osób agresywnych.
12. Trening radzenia sobie ze złością i gniewem. Podwyższenie poziomu samokontroli. Ćwiczenia ekspresji emocji.
13. Deficyty poznawcze u osób agresywnych.
14. Trening wnioskowania moralnego. Stadia wnioskowania moralnego. Opóźnienie rozwoju społeczno- moralnego. Procedury treningu wnioskowania moralnego.
15. Radzenie sobie z oporem w zmianie zachowania.
16. Motywacja zmiany.
17. Wzmacnianie wyuczonych postaw.
Koszt szkolenia: 200zł
Offline
Posty
33
Dołączył(a)
03 cze 2008, 16:05

Szkolenie METODA REKONSTRUKCJI RODZINY

przez dcp1 09 mar 2009, 12:55
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM PSYCHOTERAPII ZAPRASZA NA SZKOLENIA W MARCU 2009
Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są on-line na www.dcp.wroclaw.pl, tel/fax. 071/332 36 70, info@dcp.wroclaw.pl, szkolenia@dcp.wroclaw.pl.
Wszystkie wymienione szkolenia odbędą się w siedzibie DCP we Wrocławiu ul. Sienkiewicza 116/4, uczestnicy szkoleń otrzymają świadectwa uczestnictwa MEN.

METODA REKONSTRUKCJI RODZINY

Termin: 13.03.2009
Adresaci: Szkolenie jest adresowane do osób pracujących z rodzinami, zarówno do psychologów, pedagogów, terapeutów, lekarzy, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, jak i studentów wymienionych kierunków oraz wolontariuszy doświadczający w swojej pracy niedostatków metod terapeutycznych.

Tematyka:
1. Terapia systemu rodzinnego.
2. Dynamika rozwoju rodziny.
3. Rekonstrukcja rodziny- jako metoda terapeutyczna.
4. Zastosowanie metody rekonstrukcji rodzinnej w pracy z osobami współuzależnionymi i DDA.
5. Analiza systemu rodzinnego w sytuacji uzależnień, przemocy członków rodziny.
6. Zastosowanie psychodramy, technik terapii Gestalt, terapii grupowej , rodzinnej i behawioralnej w procesie rekonstrukcji rodziny.
7. Konstruowanie sesji rekonstrukcji rodziny.
8. „Gwiazda” w rekonstrukcji rodzinnej.
9. Mapa rodziny i chronologia rodziny.
10. Rozumienie ról w rodzinie.
11. „Przewodnik” w rekonstrukcji rodzinnej.
12. Rzeźby rodziny: - rzeźba-fotografia -żywa rzeźba -rzeźba w psychodramie
13. Zamknięcie procesu rekonstrukcji rodziny.
Koszt szkolenia: 200zł
Offline
Posty
33
Dołączył(a)
03 cze 2008, 16:05

PODSTAWY UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

przez dcp1 09 mar 2009, 12:57
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM PSYCHOTERAPII ZAPRASZA NA SZKOLENIA W MARCU 2009
Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są on-line na www.dcp.wroclaw.pl, tel/fax. 071/332 36 70, info@dcp.wroclaw.pl, szkolenia@dcp.wroclaw.pl.
Wszystkie wymienione szkolenia odbędą się w siedzibie DCP we Wrocławiu ul. Sienkiewicza 116/4, uczestnicy szkoleń otrzymają świadectwa uczestnictwa MEN.

PODSTAWY UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Termin: 14.-15.03.2009
Adresaci: Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, świetlic, oraz studentów - szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii, resocjalizacji i innych kierunków społecznych - którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące prowadzenia interwencji kryzysowej.
Tematyka:
1. Definicje kryzysu. Charakterystyka kryzysu.
2. Interwencja kryzysowa i jej modele.
3. Cechy osób prowadzących interwencję kryzysową.
4. Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej.
5. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.
6. Ocena natężenia kryzysu w interwencji kryzysowej.
7. Ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej.
8. System oceny selekcyjnej.
9. Kontakt z klientem w interwencji kryzysowej.
10. Działanie w interwencji kryzysowej.
11. Strategie prowadzenia interwencji kryzysowej przez telefon.
12. Prawne, etyczne i moralne problemy w poradnictwie prowadzonym przez telefon.
13. Podstawowe reguły prowadzenia poradnictwa dla trudnych klientów.
14. Różnice między interwencja kryzysową a poradnictwem długoterminowym.
15. Stany transkryzysowe w terapii długoterminowej.
Koszt szkolenia: 400zł
Offline
Posty
33
Dołączył(a)
03 cze 2008, 16:05

diagnoza i terapia zaburzeń osobowości

przez dcp1 15 mar 2009, 14:05
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM PSYCHOTERAPII ZAPRASZA NA SZKOLENIE
Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są on-line na http://www.dcp.wroclaw.pl, tel/fax. 071/332 36 70, info@dcp.wroclaw.pl, szkolenia@dcp.wroclaw.pl.
Wszystkie szkolenia odbywają się w siedzibie DCP we Wrocławiu ul. Sienkiewicza 116/4, uczestnicy szkoleń otrzymają świadectwa uczestnictwa MEN.

DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI

Termin: 21-22.03.2009

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: psychologów, psychoterapeutów oraz studentów - szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii - którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą rozpoznawania zaburzeń osobowości oraz zdobyć umiejętności dotyczące prowadzenia terapii osób z zaburzeniami osobowości.
Tematyka:
1. Ocena i diagnoza zaburzeń osobowości
2. Osobowość bierno-agresywna- obraz kliniczny, strategie i metody leczenia
3. Osobowość narcystyczna- obraz kliniczny, strategie i metody leczenia
4. Osobowość zależna- obraz kliniczny, strategie i metody leczenia
5. Osobowość unikająca- obraz kliniczny, strategie i metody leczenia
6. Osobowość zależna- obraz kliniczny, strategie i metody leczenia
7. Osobowość histrioniczna- obraz kliniczny, strategie i metody leczenia
8. Osobowość obsesyjno- kompulsyjna- obraz kliniczny, strategie i metody leczenia
9. Osobowość z pogranicza- obraz kliniczny, strategie i metody leczenia
10. Osobowość antyspołeczna- obraz kliniczny, strategie i metody leczenia
11. Osobowość paranoiczna- obraz kliniczny, strategie i metody leczenia
12. Osobowość schizoidalna- obraz kliniczny, strategie i metody leczenia
13. Metody i techniki diagnozy osobowości.
14. Praca z przypadkami klinicznymi osób z zaburzeniami osobowości.
15. Znaczenie relacji terapeutycznej w psychoterapii zaburzeń osobowości

Koszt szkolenia: 400zł
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Offline
Posty
33
Dołączył(a)
03 cze 2008, 16:05

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

przez dcp1 15 mar 2009, 14:07
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM PSYCHOTERAPII ZAPRASZA NA SZKOLENIE
Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są on-line na http://www.dcp.wroclaw.pl, tel/fax. 071/332 36 70, info@dcp.wroclaw.pl, szkolenia@dcp.wroclaw.pl.
Wszystkie szkolenia odbywają się w siedzibie DCP we Wrocławiu ul. Sienkiewicza 116/4, uczestnicy szkoleń otrzymają świadectwa uczestnictwa MEN.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Termin: 27.03.2009

Adresaci: Szkolenie adresowane jest dla nauczycieli, pedagogów pracowników socjalnych, studentów i wszystkich zainteresowanych tych tematyką.

Tematyka:
1. Rodzina jako system.
2. Rozwój rodziny- ciągłość i zmiany.
3. Praca z rodziną w ujęciu systemowym.Fazy rozwoju rodziny.
4. Mapa rodziny.
5. Czym jest przemoc? Rodzaje przemocy.
6. Przemoc, jako zjawisko cykliczne.
7. Kim jest sprawca?
8. Koncepcje psychologiczne wyjaśniające zjawisko przemocy i zachowanie ofiar. Portret ofiary. Zjawisko wyuczonej bezradności. Przyczyny pozostawania w związku ze sprawcą przemocy
9. Dynamika zjawiska przemocy domowej.
10. Prowadzenie pierwszej rozmowy z ofiarą. Zasady kontaktu z osobą pokrzywdzoną.
11. Przemoc wobec dziecka. Dziecko, jako ofiara przemocy seksualnej.
Koszt szkolenia: 200zł
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Offline
Posty
33
Dołączył(a)
03 cze 2008, 16:05

Socjoterapia dzieci i młodzieży

przez dcp1 15 mar 2009, 14:08
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM PSYCHOTERAPII ZAPRASZA NA SZKOLENIE
Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są on-line na http://www.dcp.wroclaw.pl, tel/fax. 071/332 36 70, info@dcp.wroclaw.pl, szkolenia@dcp.wroclaw.pl.
Wszystkie szkolenia odbywają się w siedzibie DCP we Wrocławiu ul. Sienkiewicza 116/4, uczestnicy szkoleń otrzymają świadectwa uczestnictwa MEN.

SOCJOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Termin: 28.-29.03.2009

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, raz studentów którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące socjoterapii. Celem szkolenia jest wyposażenie specjalistów w wiedzę i umiejętności wychowawcze w zakresie diagnozowania przyczyn i utrzymywania się zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży w rodzinach dysfunkcyjnych, w zakresie skutecznej integracji i pomocy terapeutycznej w przezwyciężaniu trudności w społecznym funkcjonowaniu dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie.
Tematyka:
1. Teoretyczne podstawy socjoterapii. Cele socjoterapii
-rozwojowe
-edukacyjne
-terapeutyczne
2. Formy i techniki socjoterapeutyczne.
3. Kształtowanie potencjału socjoterapeuty.
4. Trening umiejętności wychowawczych.
5. Trening interpersonalny.
6. Trening stymulowania zdolności twórczych.
7. Trening neutralizacji zachowań agresywnych.
Koszt szkolenia: 400zł
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Offline
Posty
33
Dołączył(a)
03 cze 2008, 16:05

Trening mediatorów szkolnych

przez dcp1 15 mar 2009, 14:10
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM PSYCHOTERAPII ZAPRASZA NA SZKOLENIE
Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są on-line na http://www.dcp.wroclaw.pl, tel/fax. 071/332 36 70, info@dcp.wroclaw.pl, szkolenia@dcp.wroclaw.pl.
Wszystkie szkolenia odbywają się w siedzibie DCP we Wrocławiu ul. Sienkiewicza 116/4, uczestnicy szkoleń otrzymają świadectwa uczestnictwa MEN.

TRENING MEDIATORÓW SZKOLNYCH

Termin: 03.04.2009

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, oraz ich rodzinami. Szczególnie zapraszamy wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów. W trakcie szkolenia uczestnicy praktycznie zapoznają się z teorią i praktyką mediacji szkolnych, jako nową metodą rozwiązywania konfliktów i zapobiegania przemocy w szkołach i placówkach wychowawczych. Szkolenie ma charakter warsztatowy, uczestnicy zapoznają się także z konstruowaniem projektów mediacyjnych dla uczniów szkół. Zapraszamy wszystkie osoby, które mają styczność z konfliktami pomiędzy nastolatkami i chcą im zaradzić.
Tematyka:
1. Czym jest mediacja?
2. Zewnętrzne ramy mediacji.
3. Rola mediatora szkolnego. Umiejętności mediatorów. Zastosowanie mediacji. Jak mediatorzy spostrzegają konflikt?
4. Etapy mediacji. Wyjaśnienie mediacji, uzyskanie zgody. Wysłuchanie i zrozumienie stanowisk stron. Odkrycie osobistego znaczenia konfliktu. Od przeszłości do przyszłości. Rekompensata, pojednanie.
5. Protokół ze spotkania mediacyjnego. Ocena spotkania mediacyjnego.
6. Dynamika konfliktów. Rodzaje konfliktów.
7. Podstawowe techniki prowadzenia pertraktacji. Odzwierciedlanie, streszczanie, parafaza, filtrowanie negatywnych wypowiedzi, normalizowanie. Ćwiczenie zwierciadła ciała.
8. Karta konfliktów.
9. Sytuacje kryzysowe.
10. Utrwalenie technik i przebiegu procesu mediacyjnego.
11. Konstruowanie treningów mediacyjnych dla uczniów w szkołach.

Koszt szkolenia: 200zł
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Offline
Posty
33
Dołączył(a)
03 cze 2008, 16:05

Zachowania samobójcze

przez dcp1 15 mar 2009, 14:12
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM PSYCHOTERAPII ZAPRASZA NA SZKOLENIE
Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są on-line na http://www.dcp.wroclaw.pl, tel/fax. 071/332 36 70, info@dcp.wroclaw.pl, szkolenia@dcp.wroclaw.pl.
Wszystkie szkolenia odbywają się w siedzibie DCP we Wrocławiu ul. Sienkiewicza 116/4, uczestnicy szkoleń otrzymają świadectwa uczestnictwa MEN.

ZACHOWANIA SAMOBÓJCZE

Termin: 03.04.2009
Adresaci: Niniejsze szkolenie jest warsztatem przeznaczonym dla osób pracujących z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi - psychologów, pedagogów (i studentów tych kierunków), pracowników socjalnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowych zainteresowanych problematyką samobójstw - interwencją i profilaktyką.
Tematyka:
W trakcie szkolenia omówione zostanie dynamika zachowania suicydalnego, czynniki ryzyka samobójstwa, strategie interwencji wobec samobójstwa, profilaktyka. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi (warsztat). Uczestnicy będą mieli okazję pracować nad studium przypadku, wezmą udział w ćwiczeniach - rozpoznawanie wczesnych sygnałów ostrzegawczych, prowadzenie interwencji kryzysowej, prowadzenie spotkań postinterwencyjnych, opieka nad osobą po próbie samobójczej, wspieranie rodziny samobójcy.

1. Dynamizm samobójstwa.
2. Zachowania samobójcze - czynniki kliniczne, społeczne, osobiste.
3. Cechy charakterystyczne osób popełniających samobójstwo.
4. Mity o samobójstwie.
5. Analiza listów samobójców.
6. Samobójstwo- znaki ostrzegawcze.
7. Formularz Oceny Selekcyjnej - w odniesieniu do problematyki zagrożenia życia.
8. Pomoc psychologiczna dla osób o skłonnościach samobójczych - poradnictwo w kryzysie.
9. Strategie interwencji wobec samobójstwa.
10. Zapobieganie samobójstwom. Opracowywanie terapii prewencyjnych.
11. Stres i żałoba po samobójstwie.
12. Spotkanie postinterwencyjne.
13. Opieka nad osobą po próbie samobójczej.
14. Opieka nad rodziną samobójcy.

Koszt szkolenia- 200zł
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Offline
Posty
33
Dołączył(a)
03 cze 2008, 16:05

Sortuj wg

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości

Przeskocz do