Książki (szukam,sprzedam,kupię,wymienię...)

Gabinety, poradnie, psycholg, psychiatra... Reklamy, oferty, linki - od tego jest to subforum. Właściciele forum nie biorą odpowiedzialności za oferty tutaj przedstawiane. Forum ma na celu ułatwienie odnalezienia pomocy osobom zainteresowanym.

Re: od seksu po poezję - likwiduję bibliotekę humanisty

przez konris 01 kwi 2009, 07:11
Skąd to przypuszczenie? :)

Poza tym - już starozytni mawiali, iż o gustach się nie dyskutuje...

Proszę więc o wyrozumiałość i nieprotekcjonalne traktowanie sympatyków "Alchemika" czy składanek tanecznych z dawnych lat...

Pozdrawiam :)

konris

[*EDIT*]

Witam uprzejmie!

Aby ułatwić podjęcie decyzji o nabyciu książek – przedstawiam PONOWNIE UAKTUALNIANĄ ofertę (usunąłem nie tylko pozycje sprzedane, ale też uprzystępniłem ceny).

Kontakt: gg 8278746 e-mail: rankor2@wp.pl

UWAGA! Do podanej ceny należy DODAĆ koszt przesyłki wg taryfy Poczty Polskiej!

MĄDRZE KOCHAĆ, POZNAĆ SIEBIE, ZROZUMIEĆ ŚWIAT I LUDZI…

KSIĄŻKI ZA 5 ZŁ:
• "Poezja" nr 11 - 1985 [artykuły i utwory poświęcone wybitnemu terapeucie i patronowi nadwrażliwych, poetów i zakochanych - prof. Kazimierzowi Dąbrowskiemu]

KSIĄŻKI ZA 10 ZŁ:
• W. Sztander, "Przed klasówką z miłości" - jak odróżnić zauroczenie i fascynację od miłości
• Wojnar, "Sztuka jako podręcznik życia"
• T. Kotarbiński, "Żyć zacnie"
• J. Rudniański, "Między Dobrem a Złem"
• K. Orzechowski, "Źródło i miód mądrości" - antologia aforyzmu polskiego
• H. Rylke, G. Klimowicz, "Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi"
• G.L. Playfair, S. Hill, "Cykle nieba" – swoiste dopełnienie książek H. Ditfurtha, np. „Dzieci wszechświata”

KSIĄŻKI W CENIE POWYŻEJ 10 ZŁ:
• E. Lewandowski, Oblicza religii chrześcijańskiej - judaizm, katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, religia u Dostojewskiego i Tołstoja itp. ( 15 zł)
• B. Urbankowski, Myśl romantyczna - Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Mochnacki, Kamieński (15 zł)
• K. Imieliński, Sekrety seksu (19 zł)
• Kamasutra (20 zł)
• K. Wiczkowski, Nazwy biblijne w polszczyźnie - leksykon etymologiczno-frazeologiczny (35 zł)
• K. Olechnicki, P. Załęcki, „Słownik socjologiczny” (50 zł)


POLONISTYCZNIE I OKOŁOPOLONISTYCZNIE…

PUBLIKACJE ZA 2 ZŁ (lub mniej):
• liczne numery miesięcznika "Polonistyka" z lat 60. – 90. (cena: 50 gr/egz., razem jest ich ok. 70 szt., przy zakupie wszystkich – 30 gr/egz.)
• Materiały metodyczne:
• - z zakresu kształcenia sprawności językowej uczniów szkoły podstawowej
• - z zakresu kształcenia literackiego uczniów szkoły podstawowej
• - propozycje testów i sprawdzianów wiadomości umiejętności dla szkoły podstawowej
• Biblia w gimnazjum. Materiały z warsztatów metodycznych - konspekty lekcji j. polskiego
• S. Dubisz, M. Nagajowa, J. Puzynina, "Język i my"
• "Miesięcznik Literacki" nr 3/1985 - tu: m.in. estetyka rozmowy telefonicznej, humanizm wychowania, alienacja w praktyce literackiej, odtwarzanie samego siebie
• S. Jodłowski, W. Taszycki, "Słownik ortograficzny" z zasadami pisowni i interpunkcji
• G. Młodzikowski, "Olimpizm i igrzyska olimpijskie ery nowożytnej"
• L. Winniczuk, "Dlaczego olimpiada, dlaczego igrzyska olimpijskie?"

KSIĄŻKI ZA 5 ZŁ:
• I. Tułodziecka, "Opowiadania S. Żeromskiego" - seria biblioteki analiz literackich
• "Literatura na Świecie" nr 12/1985 – tu są m.in. glosa do "Imienia róży" U. Eco oraz wierszy Herberta
• J. Łojek, "Szkolne spotkanie z poezją legionową" - teksty pieśni
• G. Kunert, „Sekretna biblioteka” - wybór opowiadań (naprawdę ciekawe!)
• „Antologia opowiadań pisarzy NRD” (naprawdę ciekawe!)
• S. Skorupka, "Słownik wyrazów bliskoznacznych"
• „Humor zeszytów szkolnych” z „Przekroju”

KSIĄŻKI ZA 10 ZŁ:
• tomiki poezji (każdy tomik w cenie 10 zł):
• Kazimiera Iłłakowiczówna,
• Julia Hartwig (osobno jest jeszcze tomik „Obcowanie” tejże autorki),
• Dora Gabe,
• Adriana Szymańska,
• Urszula Kozioł,
• Józef Wybicki,
• Mihail Eminescu,
• Zbigniew Jerzyna
• K. Grela, "Kształt słowa" - szkice o poezji współczesnej i jej tradycjach
• B. Chrząstowska, "Poezje Cz. Miłosza" - seria biblioteki analiz literackich
• "Poezja" nr 11/12 - 1985 - tu m.in. różne parodie i wersje słynnej erotycznej 13. księgi "Pana Tadeusza"
• "Poezja" nr 7/8 – 1986 - tu m.in. od Tetmajera do Boya-Żeleńskiego (poezji miłosnej Młodej Polski)
• "Poezja" nr 1/1989 - cały nr poświęcony jest Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu
• "Poezja" nr 1/2 - 1986 cały nr poświęcony jest twórczości z lat 1950-55, tzw. BIAŁA PLAMA
• "Poezja" nr 15/6- 1985 cały nr poświęcony jest twórczości z lat 1939-45 (wojny i okupacji)
• A. Łuczak, A. Murdzek, „Rozumiem, co czytam. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem dla uczniów gimnazjum”
• G. Koźmiński, D. Kitowska, „Nauczyciel – wychowawcą”
• R. Boszke, J. Elsner, A. Kwidzińska, „Testy – ćwiczenia dla gimnazjalistów. Część humanistyczna”
• "Język Polski w Szkole Średniej" - 4 zeszyty ze słynnej serii kieleckich opracowań metodycznych:
• ZESZYT 1: m.in. tradycja antyczna w lit.pol.; mit, jego struktura i sposoby funkcjonowania w lit. dawnej i współcz.; motywy filozoficzne w lit. pięknej; motyw Nike we współczesnej liryce polskiej; tradycje kultury średn. w polskiej poezji współczesnej; komunikacja językowa – akt mowy; struktura tematyczno-rematyczna zdania; propozycje lekcji (z zakresu: a/ komunikacji językowej, b/ tradycje kultury średn. w polskiej poezji współczesnej)
• ZESZYT 2: m.in. „Iliada” Homera; w kręgu poezji Horacego; harmonia i dysharmonia w wizji swiata i człowieka w twórczości J. Kochanowskiego i M. Sępa-Sarzyńskiego; Nike w rzeźbie i poezji (propozycja metodyczna); komunikacja językowa – funkcja języka i tekstu; funkcje tekstów językowych; spójność znaczeniowa tekstu i jego składniki; wątki antyczne w polskiej frazeologii; redagowanie tekstów zależnych stylistycznie od sytuacji mowy;
• ZESZYT 3: m.in. refleksje o zyciu w „Rozmyślaniach” Marka Aureliusza (propozycja metod.); Marek Aureliusz – filozofujący cesarz Rzymu; „Antygona” Sofoklesa (propozycja metod.); „Czego chcesz od nas, Panie” – manifest poetycki i filozof. J. Kochanowskiego; barok anachroniczny czy bliski współczesności (nawiązania do baroku w liryce współczesnej); myśl filozoficzna w literaturze oświecenia; wiersz jako formacja prozodyjna tekstu; o poprawności językowej – jej kryteria i kilku innych rzeczach; pojecie normy, błędu i poprawności językowej na przykładach z fleksji i składni (propozycja metod.); z dziejów języka polskiego – przyczyny zmian językowych;
• ZESZYT 4: m.in. dramat i teatr w antycznej Grecji; antologia palatyńska (propozycja metod.); antyczne, europejskie i rodzime źródła literatury polskiego odrodzenia (propozycje metod.); estetyka wersyfikacji średniowiecznej; Biernat z lublina i ideały mieszczańskie w literaturze polskiej wczesnego renesansu; barok dzisiaj różnie widziany; list prywatny i korespondencja służbowa na lekcjach j. pol.; „Bogurodzica” i „Legenda o św. Aleksym” – charakterystyka językowo-stylistyczna; różnice między językiem staropolskim i średniowiecznym a współczesna polszczyzną; analiza językowa i ortograficzna tekstów; podstawowe problemy estetyki telewizyjnej; film w kulturze XX w.; edukacja teatralna w liceum;
• „Szkolenie egzaminatorów zadań otwartych z języka polskiego w teście badań osiągnięć uczniów” – gimnazjum
• K. Droga, „Jak odpowiadać z polskiego? Pytania i odpowiedzi” - od antyku do oświecenia
• S. Korżawska, "Domowy nauczyciel" - zwięzłe kompendium z gramatyki
• Są też do kupienia CZARNE PŁYTY (WINYLOWE) po 10 zł/ szt., a hurtem (tj. minimum 10 szt.) o 10% taniej: muzyka elektroniczna; country; polscy wykonawcy (np. Sośnicka, Jantar, Frąckowiak, Kunicka, 2 + 1, Krawczyk); zagraniczni (składanki taneczne itp. lekka muzyczka do słuchania); kolędy; poezja (Norwid, Broniewski, Słowacki, poezja romantyczna, Baczyński, Kochanowski)

KSIĄŻKI W CENIE POWYŻEJ 10 ZŁ:
• G. Leszczyński, "Elementarz literacki. Terminy, pojęcia, charakterystyki" - leksykon terminów literackich + analiza wybranych utworów (20 zł)
• M. Niemczyńska, „Matura pisemna z języka polskiego” - konspekty wypracowań na temat: zło i dobro, szczęście, osobowość człowieka, związki międzyludzkie, wolność i władza, współczesność, literatura i sztuka, patriotyzm, odpowiedzialność (24 zł)
• S. Makowski, „Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje” plus płyta winylowa z recytacjami K. Kolbergera (25 zł)
• „Dzieje Tristana i Izoldy” - przekład i wstęp: T. Boy-Żeleński (15zł)
• P. Coelho, „Alchemik” (19 zł)
• „Mały słownik pisarzy świata” - wyd. II, poszerzone i poprawione (22 zł)
• J. Kram, "Praca polonisty w klasie humanistycznej..." - analizy i interpretacje poezji (20 zł)
• M. Adamiec, "Czytamy polskie wiersze współczesne" - analizy i interpretacje poezji (20 zł)
• D. Czekalińska, „Od Sofoklesa do Gombrowicza. Syntezy epok, rodzajów, problemów” t. I i II (30 zł)
• H. Zarzecka, „Matura z języka polskiego. Od Homera do Herberta” (20 zł)
• Wiech, „Poezja polska po roku 1918. Materiały do ćwiczeń” cz. I i II. Skrypty dla studentów filologii polskiej: utwory z zagadnieniami interpretacyjnymi (obie części: 30 zł)
• Proponuję jeszcze " Słownik języka polskiego PWN" (red. M. Szymczak) tom I – III, wyd. piąte (1988/89). Stan woluminów : bardzo dobry, stylowo leciutko pożółkłe krawędzie stron , bez śladów otarć i zagięć okładek oraz przybrudzenia na okładkach czy na kantach kart. Cena : 100 zł za całość (trzy tomy) + koszt przesyłki (ok. 20 zł)

Kontakt: gg 8278746 e-mail: rankor2@wp.pl
Offline
Posty
3
Dołączył(a)
31 mar 2009, 12:13

Re: od seksu po poezję - likwiduję bibliotekę humanisty

przez fenyl 18 kwi 2009, 15:26
++ za sortowanie po cenach
Offline
Posty
1
Dołączył(a)
18 kwi 2009, 15:16

Re: od seksu po poezję - likwiduję bibliotekę humanisty

przez konris 30 kwi 2009, 20:20
Oto ponownie uaktualniona oferta (UWAGA! Do podanej ceny należy DODAĆ koszt przesyłki wg taryfy Poczty Polskiej):

Kontakt: gg 8278746 e-mail: rankor2@wp.pl


PUBLIKACJE ZA jedyne 2 ZŁ:

Biblia w gimnazjum. Materiały z warsztatów metodycznych - konspekty lekcji j. polskiego /przydatne do lekcji pokazowej lub hospitacji/
S. Dubisz, M. Nagajowa, J. Puzynina, Język i my. Podręcznik do języka polskiego w kl. I szkół średnich /przydatny ze względu na wielość i różnorodność ćwiczeń/
"Miesięcznik Literacki" nr 3/1985 - tu: m.in. estetyka rozmowy telefonicznej, humanizm wychowania, alienacja w praktyce literackiej, odtwarzanie samego siebie
G. Młodzikowski, Olimpizm i igrzyska olimpijskie ery nowożytnej /przydatne do apeli, gazetek itp./
L. Winniczuk, Dlaczego olimpiada, dlaczego igrzyska olimpijskie? /także przydatne do apeli, gazetek itp./
I. Tułodziecka, Opowiadania S. Żeromskiego /książka z serii biblioteki analiz literackich/
"Literatura na Świecie" nr 12/1985 – tu są m.in. glosa do "Imienia róży" U. Eco oraz wierszy Herberta


PUBLIKACJE tylko ZA 5 ZŁ:

J. Łojek, "Szkolne spotkanie z poezją legionową" - teksty pieśni
S. Skorupka, "Słownik wyrazów bliskoznacznych"
tomiki poezji (każdy tomik w cenie 5 zł) następujących autorów: Józef Wybicki, Mihail Eminescu, Zbigniew Jerzyna
G. Kunert, „Sekretna biblioteka” - wybór opowiadań (ciekawe i wzruszające)
„Antologia opowiadań pisarzy NRD” (także ciekawe i wzruszające!)
„Humor zeszytów szkolnych” z „Przekroju”
"Poezja" nr 11 - 1985 [artykuły i utwory poświęcone wybitnemu terapeucie i patronowi nadwrażliwych, poetów i zakochanych - prof. Kazimierzowi Dąbrowskiemu]


PUBLIKACJE ZA 10 ZŁ /czy papierosy + piwo nie kosztują drożej?/:

tomiki poezji (każdy tomik w cenie 10 zł) następujących autorek: Kazimiera IŁŁAKOWICZÓWNA, Julia HARTWIG (osobno jest tomik „Obcowanie” tejże autorki), Dora GABE, Adriana SZYMAŃSKA, Urszula KOZIOŁ,
K. Grela, "Kształt słowa" - szkice o poezji współczesnej i jej tradycjach
B. Chrząstowska, "Poezje Cz. Miłosza" - seria biblioteki analiz literackich
"Poezja" nr 11/12 - 1985 - tu m.in. różne parodie i wersje słynnej erotycznej 13. księgi "Pana Tadeusza"
"Poezja" nr 7/8 – 1986 - tu m.in. od Tetmajera do Boya-Żeleńskiego (poezji miłosnej Młodej Polski)
"Poezja" nr 1/1989 - cały nr poświęcony jest Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu
"Poezja" nr 1/2 - 1986 cały nr poświęcony jest twórczości z lat 1950-55, tzw. BIAŁA PLAMA
"Poezja" nr 15/6- 1985 cały nr poświęcony jest twórczości z lat 1939-45
A. Łuczak, A. Murdzek, Rozumiem, co czytam. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem dla uczniów gimnazjum /przydatne do ćwiczeń, prac domowych, indywidualizowania pracy uczniów i szybkich sprawdzianów/
G. Koźmiński, D. Kitowska, Nauczyciel – wychowawcą /praktyczne wskazówki, przykłady działań i zachowań n-la/
R. Boszke, J. Elsner, A. Kwidzińska, Testy – ćwiczenia dla gimnazjalistów. Część humanistyczna /także przydatne do ćwiczeń, prac domowych, indywidualizowania pracy uczniów i szybkich sprawdzianów/
Ćwiczenia w poprawnym redagowaniu wybranych form wypowiedzi.Opracowanie przeznaczone do szkolenia egzaminatorów zadań otwartych z języka polskiego w teście badań osiągnięć uczniów /także przydatne do ćwiczeń, prac domowych, indywidualizowania pracy uczniów i szybkich sprawdzianów/
S. Korżawska, Domowy nauczyciel /zwięzłe kompendium z gramatyki/
W. Sztander, Przed klasówką z miłości - jak odróżnić zauroczenie i fascynację od miłości
K. Orzechowski, Źródło i miód mądrości /antologia aforyzmu polskiego/
H. Rylke, G. Klimowicz, Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi /także praktyczne wskazówki dot. pracy wychowawczej/
G.L. Playfair, S. Hill, "Cykle nieba" /ta książka opisuje, jak procesy zachodzące na odległym kwazarze mogą mieć związek z procesami zachodzącymi w naszym mózgu. Nasz wszechświat nie jest wszechświatem wydzielonych części: jesteśmy ulepieni z takiego samego surowca jak wszystko, co w nim istnieje, i reagujemy na te same siły, które nim kierują i nadają mu kształt…/
„Mały słownik pisarzy świata” - wyd. II, poszerzone i poprawione


PUBLIKACJE W CENIE POWYŻEJ 10 ZŁ:

G. Leszczyński, "Elementarz literacki. Terminy, pojęcia, charakterystyki" - leksykon terminów literackich + analiza wybranych utworów (20 zł)
P. Coelho, „Alchemik” (19 zł)
J. Kram, "Praca polonisty w klasie humanistycznej..." - analizy i interpretacje poezji (20 zł)
M. Adamiec, "Czytamy polskie wiersze współczesne" - analizy i interpretacje poezji (20 zł)
Wiech, „Poezja polska po roku 1918. Materiały do ćwiczeń” cz. I i II. Skrypty dla studentów filologii polskiej: utwory z zagadnieniami interpretacyjnymi (obie części: 30 zł)
CAFE CREME. METHODE DE FRANCAIS 1 / w zestawie: podręcznik + ćwiczenia + 2 płyty CD/ wydawnictwa Hachette (komplet: 25 zł)
Słownik języka polskiego PWN"(red. M. Szymczak) tom I – III, wyd. piąte (1988/89). Stan woluminów : bardzo dobry, stylowo leciutko pożółkłe krawędzie stron , bez śladów otarć i zagięć okładek oraz przybrudzenia na okładkach czy na kantach kart. Cena : 100 zł za całość (trzy tomy)
E. Lewandowski, Oblicza religii chrześcijańskiej - judaizm, katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, religia u Dostojewskiego i Tołstoja (15 zł)
B. Urbankowski, Myśl romantyczna - Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Mochnacki, Kamieński (15 zł)
K. Imieliński, Sekrety seksu (15 zł)
Kamasutra (15 zł)
K. Wiczkowski, Nazwy biblijne w polszczyźnie - leksykon etymologiczno-frazeologiczny (35 zł)
K. Olechnicki, P. Załęcki, „Słownik socjologiczny” (45 zł)
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wydanie z 2003 r. (50 zł)


Są też do kupienia CZARNE PŁYTY (WINYLOWE) po 10 zł/ szt.:
muzyka elektroniczna (Marek Biliński, ARP-LIFE i Andrzej Korzyński, Electronic Division);
country („Country Road” – The Geoff Love Country Singers; „Corinna” – piosenki country & western wybrane przez Korneliusza Pacudę)
polscy wykonawcy (np. Sośnicka, Jantar, Frąckowiak, Kunicka, 2 + 1, Krawczyk);
zagraniczni (składanki taneczne itp. lekka muzyczka do słuchania);
kolędy (m.in. zespół Śląsk, chór Akademii Teologii Katolickiej);
poezja - obecnie płyt z poezją mam jeszcze tylko trzy:
1. - Daniel Olbrychski recytujący Mickiewicza (Oda do młodości, Sonet XIII, Sen, Stepy Akermańskie, Do M..., a także fragmenty: Reduta Ordona, Do przyjaciół Moskali, Dziady cz.III) oraz Słowackiego (Testament mój, Smutno mi Boże, Grób Agamemnona, Uspokojenie, Kiedy prawdziwie Polacy powstaną, pieśń VI).
2. - Zbigniew Zapasiewicz i Tadeusz Łomnicki recytujący Norwida (Klaskaniem mając obrzękłe prawice, Moja piosnka, Italiam! Italiam!, Nie chcę już smutków, W pamiętniku, Polka, Cacka, Nerwy, Larwa, Bema pamięci rapsod żałosny, Do obywatela Johna Browna, Fortepian Szopena, Cos Ty Atenom zrobił Sokratesie).
3. - "Odeszli z różą w sercu" - poezja pokolenia wojennych Kolumbów (Wacław Bojarski, Zdzisław Stroiński, Andrzej Trzebiński, Krzysztof K. Baczyński, Tadeusz Gajcy) w recytacji panteonu polskiego aktorstwa: Hanna Skarżanka, Jan Świderski, Zofia Rysiówna, Mariusz Dmochowski, Ignacy Gogolewski, Irena Kwiatkowska, Tadeusz Łomnicki, Mieczysław Voit, Andrzej Łapicki, Stanisław Jasiukiewicz, Halina Mikołajska, Zofia Mrozowska.


Kontakt: gg 8278746 e-mail: rankor2@wp.pl

[Dodane po edycji:]

Oto uaktualniona (wzbogacona o nowe pozycje) oferta. Przypominam też, że do podanej ceny należy dodać koszt przesyłki wg taryfy Poczty Polskiej (przy zakupie większej liczby książek koszt przesyłki jest relatywnie niższy).

Kontakt: gg 8278746 e-mail: rankor2@wp.pl


PUBLIKACJE ZA symboliczne 2 ZŁ:

Biblia w gimnazjum. Materiały z warsztatów metodycznych - konspekty lekcji j. polskiego /przydatne do lekcji pokazowej lub hospitacji/
S. Dubisz, M. Nagajowa, J. Puzynina, Język i my. Podręcznik do języka polskiego w kl. I szkół średnich /przydatny ze względu na wielość i różnorodność ćwiczeń/
"Miesięcznik Literacki" nr 3/1985 - tu: m.in. estetyka rozmowy telefonicznej, humanizm wychowania, alienacja w praktyce literackiej, odtwarzanie samego siebie
G. Młodzikowski, Olimpizm i igrzyska olimpijskie ery nowożytnej /przydatne do apeli, gazetek itp./
L. Winniczuk, Dlaczego olimpiada, dlaczego igrzyska olimpijskie? /także przydatne do apeli, gazetek itp./
I. Tułodziecka, Opowiadania S. Żeromskiego /książka z serii biblioteki analiz literackich/
"Literatura na Świecie" nr 12/1985 – tu są m.in. glosa do "Imienia róży" U. Eco oraz wierszy Herberta


PUBLIKACJE tylko ZA 5 ZŁ:

J. Łojek, "Szkolne spotkanie z poezją legionową" - teksty pieśni
S. Skorupka, "Słownik wyrazów bliskoznacznych"
tomiki poezji (każdy tomik w cenie 5 zł) następujących autorów: Józef Wybicki, Mihail Eminescu, Zbigniew Jerzyna
G. Kunert, „Sekretna biblioteka” - wybór opowiadań (ciekawe i wzruszające)
„Antologia opowiadań pisarzy NRD” (także ciekawe i wzruszające!)
„Humor zeszytów szkolnych” z „Przekroju”
"Poezja" nr 11 - 1985 [artykuły i utwory poświęcone wybitnemu terapeucie i patronowi nadwrażliwych, poetów i zakochanych - prof. Kazimierzowi Dąbrowskiemu]


PUBLIKACJE ZA 10 ZŁ /czy papierosy + piwo nie kosztują drożej?/:

tomiki poezji (każdy tomik w cenie 10 zł) następujących autorek: Kazimiera IŁŁAKOWICZÓWNA, Julia HARTWIG (osobno jest tomik „Obcowanie” tejże autorki), Dora GABE, Adriana SZYMAŃSKA, Urszula KOZIOŁ,
K. Grela, "Kształt słowa" - szkice o poezji współczesnej i jej tradycjach
B. Chrząstowska, "Poezje Cz. Miłosza" - seria biblioteki analiz literackich
"Poezja" nr 11/12 - 1985 - tu m.in. różne parodie i wersje słynnej erotycznej 13. księgi "Pana Tadeusza"
"Poezja" nr 7/8 – 1986 - tu m.in. od Tetmajera do Boya-Żeleńskiego (poezji miłosnej Młodej Polski)
"Poezja" nr 1/2 - 1986 cały nr poświęcony jest twórczości z lat 1950-55, tzw. BIAŁA PLAMA
"Poezja" nr 15/6- 1985 cały nr poświęcony jest twórczości z lat 1939-45
A. Łuczak, A. Murdzek, Rozumiem, co czytam. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem dla uczniów gimnazjum /przydatne do ćwiczeń, prac domowych, indywidualizowania pracy uczniów i szybkich sprawdzianów/
G. Koźmiński, D. Kitowska, Nauczyciel – wychowawcą /praktyczne wskazówki, przykłady działań i zachowań n-la/
R. Boszke, J. Elsner, A. Kwidzińska, Testy – ćwiczenia dla gimnazjalistów. Część humanistyczna /także przydatne do ćwiczeń, prac domowych, indywidualizowania pracy uczniów i szybkich sprawdzianów/
Ćwiczenia w poprawnym redagowaniu wybranych form wypowiedzi.Opracowanie przeznaczone do szkolenia egzaminatorów zadań otwartych z języka polskiego w teście badań osiągnięć uczniów /także przydatne do ćwiczeń, prac domowych, indywidualizowania pracy uczniów i szybkich sprawdzianów/
S. Korżawska, Domowy nauczyciel /zwięzłe kompendium z gramatyki/
W. Sztander, Przed klasówką z miłości - jak odróżnić zauroczenie i fascynację od miłości
K. Orzechowski, Źródło i miód mądrości /antologia aforyzmu polskiego/
H. Rylke, G. Klimowicz, Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi /także praktyczne wskazówki dot. pracy wychowawczej/
G.L. Playfair, S. Hill, "Cykle nieba" /ta książka opisuje, jak procesy zachodzące na odległym kwazarze mogą mieć związek z procesami zachodzącymi w naszym mózgu. Nasz wszechświat nie jest wszechświatem wydzielonych części: jesteśmy ulepieni z takiego samego surowca jak wszystko, co w nim istnieje, i reagujemy na te same siły, które nim kierują i nadają mu kształt…/
„Mały słownik pisarzy świata” - wyd. II, poszerzone i poprawione


PUBLIKACJE W CENIE 10 – 20 ZŁ:

B. Urbankowski, Myśl romantyczna - Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Mochnacki, Kamieński (15 zł)
K. Imieliński, Sekrety seksu (15 zł)
Kamasutra (15 zł)
Gustaw le Bon, Psychologia socjalizmu /seria: klasyka psychologii i ekonomii/ (15 zł) - praca słynnego autora „Psychologii tłumu”!
W. Mommsen, Bismarck /oficyna historii XIX i XX wieku/ (15 zł)

E. Lewandowski, Oblicza religii chrześcijańskiej - judaizm, katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, religia u Dostojewskiego i Tołstoja (15 zł)
G. Leszczyński, "Elementarz literacki. Terminy, pojęcia, charakterystyki" - leksykon terminów literackich + analiza wybranych utworów (20 zł)
J. Rurawski, A. Biała, Lektury szkolne A - Z. Autorzy - utwory - terminy (20 zł)
P. Coelho, „Alchemik” (20 zł)
J. Kram, "Praca polonisty w klasie humanistycznej..." - analizy i interpretacje poezji (20 zł)
M. Adamiec, "Czytamy polskie wiersze współczesne" - analizy i interpretacje poezji (20 zł)
W. S. Churchill, Druga wojna światowa, Tom I, księga 2 /Nierealna wojna 3 września 1939 – 10 maja 1940/ (20 zł)


PUBLIKACJE W CENIE 25 – 40 ZŁ:

F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra Und andere Schriften. (25 zł)
CAFE CREME. METHODE DE FRANCAIS 1 / w zestawie: podręcznik + ćwiczenia + 2 płyty CD/ wydawnictwa Hachette (komplet: 25 zł)
A. Wiech, „Poezja polska po roku 1918. Materiały do ćwiczeń” cz. I i II. Skrypty dla studentów filologii polskiej: utwory z zagadnieniami interpretacyjnymi (obie części: 30 zł)
E. Rayner, R. Stapley - Mity, błędy i oszustwa w historii (ok. 400 stron sensacji o teoriach spiskowych, tajemniczych zdarzeniach itp. (30 zł)
James O'Driscoll - Britain. The country and its people: an introduction for learners of English. Podręcznik do angielskiego (realionoznawstwa). Wydanie Oxford - poprawione i uzupełnione (30 zł)
A. P. Sperling, Psychologia (30 zł)
K. Wiczkowski, Nazwy biblijne w polszczyźnie - leksykon etymologiczno-frazeologiczny (35 zł)
Poczet królów i książąt polskich (35 zł)
I. Cloulas, Życie codzienne w zamkach nad Loarą w czasach renesansu (38 zł)
K. Olechnicki, P. Załęcki, „Słownik socjologiczny” (40 zł)


PUBLIKACJE W CENIE OD 50 ZŁ:

J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wydanie z 2003 r. (50 zł)
P. Jonhson, Historia Żydów (60 zł)
Słownik języka polskiego PWN"(red. M. Szymczak) tom I – III, wyd. piąte (1988/89). Stan woluminów : bardzo dobry, stylowo leciutko pożółkłe krawędzie stron , bez śladów otarć i zagięć okładek oraz przybrudzenia na okładkach czy na kantach kart. Cena : 100 zł za całość (trzy tomy)

Kontakt: gg 8278746 e-mail: rankor2@wp.plSą też do kupienia CZARNE PŁYTY (WINYLOWE) po 10 zł/ szt.:

muzyka elektroniczna (Marek Biliński, ARP-LIFE i Andrzej Korzyński, Electronic Division);
country („Country Road” – The Geoff Love Country Singers; „Corinna” – piosenki country & western wybrane przez Korneliusza Pacudę)
polscy wykonawcy (np. Sośnicka, Jantar, Frąckowiak, Kunicka, 2 + 1, Krawczyk);
zagraniczni (składanki taneczne itp. lekka muzyczka do słuchania);
kolędy (m.in. zespół Śląsk, chór Akademii Teologii Katolickiej);
poezja - obecnie płyt z poezją mam jeszcze tylko trzy:
1. - Daniel Olbrychski recytujący Mickiewicza (Oda do młodości, Sonet XIII, Sen, Stepy Akermańskie, Do M..., a także fragmenty: Reduta Ordona, Do przyjaciół Moskali, Dziady cz.III) oraz Słowackiego (Testament mój, Smutno mi Boże, Grób Agamemnona, Uspokojenie, Kiedy prawdziwie Polacy powstaną, pieśń VI).
2. - Zbigniew Zapasiewicz i Tadeusz Łomnicki recytujący Norwida (Klaskaniem mając obrzękłe prawice, Moja piosnka, Italiam! Italiam!, Nie chcę już smutków, W pamiętniku, Polka, Cacka, Nerwy, Larwa, Bema pamięci rapsod żałosny, Do obywatela Johna Browna, Fortepian Szopena, Cos Ty Atenom zrobił Sokratesie).
3. - "Odeszli z różą w sercu" - poezja pokolenia wojennych Kolumbów (Wacław Bojarski, Zdzisław Stroiński, Andrzej Trzebiński, Krzysztof K. Baczyński, Tadeusz Gajcy) w recytacji panteonu polskiego aktorstwa: Hanna Skarżanka, Jan Świderski, Zofia Rysiówna, Mariusz Dmochowski, Ignacy Gogolewski, Irena Kwiatkowska, Tadeusz Łomnicki, Mieczysław Voit, Andrzej Łapicki, Stanisław Jasiukiewicz, Halina Mikołajska, Zofia Mrozowska.

[Dodane po edycji:]

Do oferty dodaję:
Dan Brown, Anioły i demony - wersja anglojęzyczna (25 zł)

[Dodane po edycji:]

Oto kolejny raz uaktualniona oferta – tym razem wzbogacona o NOWE POZYCJE oraz z OBNIŻONYMI CENAMI w odniesieniu do wielu wcześniej oferowanych książek.
Przypominam też, że do podanej ceny każdej książki należy dodać koszt przesyłki wg taryfy Poczty Polskiej (przy zakupie większej liczby książek koszt przesyłki jest relatywnie niższy).

Kontakt: gg 8278746 e-mail: rankor2@wp.pl


PUBLIKACJE ZA symboliczne 2 ZŁ:

Biblia w gimnazjum. Materiały z warsztatów metodycznych - konspekty lekcji j. polskiego /przydatne do lekcji pokazowej lub hospitacji/
S. Dubisz, M. Nagajowa, J. Puzynina, Język i my. Podręcznik do języka polskiego w kl. I szkół średnich /przydatny ze względu na wielość i różnorodność ćwiczeń/
"Miesięcznik Literacki" nr 3/1985 - tu: m.in. estetyka rozmowy telefonicznej, humanizm wychowania, alienacja w praktyce literackiej, odtwarzanie samego siebie
G. Młodzikowski, Olimpizm i igrzyska olimpijskie ery nowożytnej /przydatne do apeli, gazetek itp./
L. Winniczuk, Dlaczego olimpiada, dlaczego igrzyska olimpijskie? /także przydatne do apeli, gazetek itp./
I. Tułodziecka, Opowiadania S. Żeromskiego /książka z serii biblioteki analiz literackich/
"Literatura na Świecie" nr 12/1985 – tu są m.in. glosa do "Imienia róży" U. Eco oraz wierszy Herberta
J. Łojek, "Szkolne spotkanie z poezją legionową" - teksty pieśni
S. Skorupka, "Słownik wyrazów bliskoznacznych"


PUBLIKACJE ZA 5 ZŁ:

tomiki poezji (każdy tomik w cenie 5 zł) następujących autorów: Józef Wybicki, Mihail Eminescu, Zbigniew Jerzyna
G. Kunert, Sekretna biblioteka - wybór opowiadań (naprawdę ciekawe i wzruszające)
Antologia opowiadań pisarzy NRD (także ciekawe i wzruszające!)
Humor zeszytów szkolnych z „Przekroju”
"Poezja" nr 11 - 1985 [artykuły i utwory poświęcone wybitnemu terapeucie i patronowi nadwrażliwych, poetów i zakochanych - prof. Kazimierzowi Dąbrowskiemu]


PUBLIKACJE ZA 10 ZŁ:

tomiki poezji (każdy tomik w cenie 10 zł) następujących autorek: Kazimiera IŁŁAKOWICZÓWNA, Julia HARTWIG (osobno jest tomik „Obcowanie” tejże autorki), Dora GABE, Adriana SZYMAŃSKA, Urszula KOZIOŁ,
K. Grela, Kształt słowa - szkice o poezji współczesnej i jej tradycjach
B. Chrząstowska, Poezje Cz. Miłosza - seria biblioteki analiz literackich
"Poezja" nr 11/12 - 1985 - tu m.in. różne parodie i wersje słynnej erotycznej 13. księgi "Pana Tadeusza"
"Poezja" nr 7/8 – 1986 - tu m.in. od Tetmajera do Boya-Żeleńskiego (poezji miłosnej Młodej Polski)
"Poezja" nr 1/2 - 1986 cały nr poświęcony jest twórczości z lat 1950-55, tzw. BIAŁA PLAMA
A. Łuczak, A. Murdzek, Rozumiem, co czytam. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem dla uczniów gimnazjum /przydatne do ćwiczeń, prac domowych, indywidualizowania pracy uczniów i szybkich sprawdzianów/
G. Koźmiński, D. Kitowska, Nauczyciel – wychowawcą /praktyczne wskazówki, przykłady działań i zachowań nauczyciela/
R. Boszke, J. Elsner, A. Kwidzińska, Testy – ćwiczenia dla gimnazjalistów. Część humanistyczna /także przydatne do ćwiczeń, prac domowych, indywidualizowania pracy uczniów i szybkich sprawdzianów/
Ćwiczenia w poprawnym redagowaniu wybranych form wypowiedzi. Opracowanie przeznaczone do szkolenia egzaminatorów zadań otwartych z języka polskiego w teście badań osiągnięć uczniów /także przydatne do ćwiczeń, prac domowych, indywidualizowania pracy uczniów i szybkich sprawdzianów/
S. Korżawska, Domowy nauczyciel /zwięzłe kompendium z gramatyki/
W. Sztander, Przed klasówką z miłości - jak odróżnić zauroczenie i fascynację od miłości
K. Orzechowski, Źródło i miód mądrości /antologia aforyzmu polskiego/
H. Rylke, G. Klimowicz, Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi /także praktyczne wskazówki dot. pracy wychowawczej/
G.L. Playfair, S. Hill, "Cykle nieba" /książka opisuje, jak procesy zachodzące na odległym kwazarze mogą mieć związek z procesami zachodzącymi w naszym mózgu. Nasz wszechświat nie jest wszechświatem wydzielonych części: jesteśmy ulepieni z takiego samego surowca jak wszystko, co w nim istnieje, i reagujemy na te same siły, które nim kierują i nadają mu kształt…/
„Mały słownik pisarzy świata” - wyd. II, poszerzone i poprawione
B. Urbankowski, Myśl romantyczna - Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Mochnacki, Kamieński
K. Imieliński, Sekrety seksu
Kamasutra
Gustaw le Bon, Psychologia socjalizmu /seria: klasyka psychologii i ekonomii/ - praca słynnego autora „Psychologii tłumu”!
W. Mommsen, Bismarck /seria: oficyna historii XIX i XX wieku/
E. Lewandowski, Oblicza religii chrześcijańskiej - judaizm, katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, religia u Dostojewskiego i Tołstoja
W. S. Churchill, Druga wojna światowa, Tom I, księga 2 /Nierealna wojna 3 września 1939 – 10 maja 1940/
F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra Und andere Schriften.
Dan Brown, Anioły i demony - wersja anglojęzyczna


PUBLIKACJE W CENIE 20 ZŁ:

G. Leszczyński, "Elementarz literacki. Terminy, pojęcia, charakterystyki" - leksykon terminów literackich + analiza wybranych utworów
J. Rurawski, A. Biała, Lektury szkolne A - Z. Autorzy - utwory - terminy
P. Coelho, „Alchemik”
J. Kram, "Praca polonisty w klasie humanistycznej..." - analizy i interpretacje poezji
M. Adamiec, "Czytamy polskie wiersze współczesne" - analizy i interpretacje poezji
CAFE CREME. METHODE DE FRANCAIS 1 /wydawnictwo Hachette/ - w zestawie są 2 książki (podręcznik + ćwiczenia) oraz 2 płyty CD


PUBLIKACJE W CENIE 30 ZŁ:

A. Wiech, „Poezja polska po roku 1918. Materiały do ćwiczeń” cz. I i II. Skrypty dla studentów filologii polskiej: utwory z zagadnieniami interpretacyjnymi (obie części: 30 zł)
E. Rayner, R. Stapley - Mity, błędy i oszustwa w historii (ok. 400 stron sensacji o teoriach spiskowych, tajemniczych zdarzeniach itp. (30 zł)
James O'Driscoll - Britain. The country and its people: an introduction for learners of English. Podręcznik do angielskiego (realionoznawstwa). Wydanie Oxford - poprawione i uzupełnione (30 zł)
A. P. Sperling, Psychologia (30 zł)


PUBLIKACJE W CENIE 35 ZŁ:

K. Wiczkowski, Nazwy biblijne w polszczyźnie - leksykon etymologiczno-frazeologiczny (35 zł)
Poczet królów i książąt polskich (35 zł)
I. Cloulas, Życie codzienne w zamkach nad Loarą w czasach renesansu (35 zł)


PUBLIKACJE W CENIE 40 ZŁ:

K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej - wydanie z 2003 r.


PUBLIKACJE W CENIE OD 50 ZŁ:

P. Jonhson, Historia Żydów (55 zł)
Słownik języka polskiego PWN"(red. M. Szymczak) tom I – III, wyd. piąte (1988/89). Stan woluminów : bardzo dobry, stylowo leciutko pożółkłe krawędzie stron , bez śladów otarć i zagięć okładek oraz przybrudzenia na okładkach czy na kantach kart. ( 99 zł za całość, tj. trzy tomy)

Kontakt: gg 8278746 e-mail: rankor2@wp.plSą też do kupienia CZARNE PŁYTY (WINYLOWE) po 9 zł/ szt.:

muzyka elektroniczna (Marek Biliński, ARP-LIFE i Andrzej Korzyński, Electronic Division);
country („Country Road” – The Geoff Love Country Singers; „Corinna” – piosenki country & western wybrane przez Korneliusza Pacudę)
polscy wykonawcy (np. Sośnicka, Jantar, Frąckowiak, Kunicka, 2 + 1, Krawczyk);
zagraniczni (składanki taneczne itp. lekka muzyczka do słuchania);
kolędy (m.in. zespół Śląsk, chór Akademii Teologii Katolickiej);
poezja - obecnie płyt z poezją mam jeszcze tylko trzy:
1. - Daniel Olbrychski recytujący Mickiewicza (Oda do młodości, Sonet XIII, Sen, Stepy Akermańskie, Do M..., a także fragmenty: Reduta Ordona, Do przyjaciół Moskali, Dziady cz.III) oraz Słowackiego (Testament mój, Smutno mi Boże, Grób Agamemnona, Uspokojenie, Kiedy prawdziwie Polacy powstaną, pieśń VI).
2. - Zbigniew Zapasiewicz i Tadeusz Łomnicki recytujący Norwida (Klaskaniem mając obrzękłe prawice, Moja piosnka, Italiam! Italiam!, Nie chcę już smutków, W pamiętniku, Polka, Cacka, Nerwy, Larwa, Bema pamięci rapsod żałosny, Do obywatela Johna Browna, Fortepian Szopena, Cos Ty Atenom zrobił Sokratesie).
3. - "Odeszli z różą w sercu" - poezja pokolenia wojennych Kolumbów (Wacław Bojarski, Zdzisław Stroiński, Andrzej Trzebiński, Krzysztof K. Baczyński, Tadeusz Gajcy) w recytacji panteonu polskiego aktorstwa: Hanna Skarżanka, Jan Świderski, Zofia Rysiówna, Mariusz Dmochowski, Ignacy Gogolewski, Irena Kwiatkowska, Tadeusz Łomnicki, Mieczysław Voit, Andrzej Łapicki, Stanisław Jasiukiewicz, Halina Mikołajska, Zofia Mrozowska.

[Dodane po edycji:]

UAKTUALNIENIE OFERTY

Likwiduję swą domową bibliotekę humanisty i proponuję książki, mogące być użyteczne innym.
Uwaga! Do podanej ceny książki należy dodać koszt przesyłki wg taryfy Poczty Polskiej (pojedyncza książka o wadze do 0,5 kg to kwestia ok. 3 zł, ale przesyłka kilku książek o wadze do 2 kg kosztuje już ok. 10 zł ).

Kontakt: gg 8278746 e-mail: rankor2@wp.pl


PUBLIKACJE ZA SYMBOLICZNE 1 ZŁ:

Biblia w gimnazjum. Materiały z warsztatów metodycznych - konspekty lekcji j. polskiego /przydatne do lekcji pokazowej lub hospitacji/
"Miesięcznik Literacki" nr 3/1985 - tu: m.in. estetyka rozmowy telefonicznej, humanizm wychowania, alienacja w praktyce literackiej, odtwarzanie samego siebie
G. Młodzikowski, Olimpizm i igrzyska olimpijskie ery nowożytnej /przydatne do apeli, gazetek itp./
L. Winniczuk, Dlaczego olimpiada, dlaczego igrzyska olimpijskie? /także przydatne do apeli, gazetek itp./
(jak ktoś będzie zainteresowany – wybraną pozycję z tej kategorii dodam gratis przy zakupie innych publikacji od 2 zł wzwyż)


PUBLIKACJE ZA 2 ZŁ:

S. Dubisz, M. Nagajowa, J. Puzynina, Język i my. Podręcznik do języka polskiego w kl. I szkół średnich /przydatny także w gimnazjum ze względu na wielość i różnorodność ćwiczeń/
I. Tułodziecka, Opowiadania S. Żeromskiego /książka z serii biblioteki analiz literackich/
"Literatura na Świecie" nr 12/1985 – tu są m.in. glosa do "Imienia róży" U. Eco oraz wierszy Herberta
J. Łojek, Szkolne spotkanie z poezją legionową (teksty pieśni + notki)


PUBLIKACJE ZA 3 ZŁ:

G. Kunert, Sekretna biblioteka - wybór opowiadań (ciekawe i wzruszające!)
Antologia opowiadań pisarzy NRD (ciekawe i wzruszające!)
Humor zeszytów szkolnych z „Przekroju” (zabawne i użyteczne do ćwiczeń leksykalno-frazeolog.)
"Poezja" nr 11 - 1985 [artykuły i utwory poświęcone wybitnemu terapeucie i patronowi nadwrażliwych, poetów i zakochanych - prof. Kazimierzowi Dąbrowskiemu]
Gustaw le Bon, Psychologia socjalizmu – rok wyd. 1997 /seria: klasyka psychologii i ekonomii/ - praca słynnego autora „Psychologii tłumu”!
S. Skorupka, Słownik wyrazów bliskoznacznych


PUBLIKACJE ZA 9 ZŁ:

tomiki poezji kobiecej (każdy tomik w cenie 9 zł): Kazimiera Iłłakowiczówna, Julia Hartwig (osobno jest tomik „Obcowanie” tejże autorki), Dora Gabe, Adriana Szymańska, Urszula Kozioł,
K. Grela, Kształt słowa - szkice o poezji współczesnej i jej tradycjach
B. Chrząstowska, Poezje Cz. Miłosza - seria biblioteki analiz literackich
"Poezja" nr 11/12 - 1985 - tu m.in. różne parodie i wersje słynnej erotycznej 13. księgi "Pana Tadeusza"
"Poezja" nr 7/8 – 1986 - tu m.in. od Tetmajera do Boya-Żeleńskiego (poezji miłosnej Młodej Polski)
"Poezja" nr 1/2 - 1986 cały nr poświęcony jest twórczości z lat 1950-55, tzw. BIAŁA PLAMA
G.L. Playfair, S. Hill, Cykle nieba /książka o tym, jak procesy zachodzące na odległym kwazarze mogą mieć związek z procesami zachodzącymi w naszym mózgu. Nasz wszechświat nie jest wszechświatem wydzielonych części: jesteśmy ulepieni z takiego samego surowca jak wszystko, co w nim istnieje, i reagujemy na te same siły, które nim kierują i nadają mu kształt…/
Mały słownik pisarzy świata - wyd. II, poszerzone i poprawione
W. Sztander, Przed klasówką z miłości - jak odróżnić zauroczenie i fascynację od miłości
H. Rylke, G. Klimowicz, Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi /arcypraktyczne wskazówki do pracy wychowawczej/
W. S. Churchill, Druga wojna światowa, Tom I, księga 2 /Nierealna wojna 3 września 1939 – 10 maja 1940/
F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra Und andere Schriften.
Dan Brown, Anioły i demony - wersja anglojęzyczna


PUBLIKACJE ZA 10 ZŁ:

K. Imieliński, Sekrety seksu
Kamasutra
A. Łuczak, A. Murdzek, Rozumiem, co czytam. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem dla uczniów gimnazjum /arcyprzydatne do ćwiczeń, indywidualizowania pracy uczniów i szybkich sprawdzianów/
G. Koźmiński, D. Kitowska, Nauczyciel – wychowawcą /praktyczne przykłady działań i zachowań nauczyciela/
R. Boszke, J. Elsner, A. Kwidzińska, Testy – ćwiczenia dla gimnazjalistów. Część humanistyczna / arcyprzydatne do ćwiczeń, indywidualizowania pracy uczniów i szybkich sprawdzianów /
Ćwiczenia w poprawnym redagowaniu wybranych form wypowiedzi. Opracowanie dla egzaminatorów zadań otwartych z języka polskiego w teście badań osiągnięć uczniów /arcyprzydatne do ćwiczeń, indywidualizowania pracy uczniów i szybkich sprawdzianów/
K. Orzechowski, Źródło i miód mądrości /antologia aforyzmu polskiego/
B. Urbankowski, Myśl romantyczna - Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Mochnacki, Kamieński
E. Lewandowski, Oblicza religii chrześcijańskiej - judaizm, katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, religia u Dostojewskiego i Tołstoja


PUBLIKACJE W CENIE 20 ZŁ:

P. Coelho, Alchemik
J. Kram, Praca polonisty w klasie humanistycznej... - analizy i interpretacje poezji
M. Adamiec, Czytamy polskie wiersze współczesne - analizy i interpretacje poezji
James O'Driscoll - Britain. The country and its people: an introduction for learners of English. Podręcznik do angielskiego (realionoznawstwa). Wydanie Oxford - poprawione i uzupełnione
CAFE CREME. METHODE DE FRANCAIS 1 /wydawnictwo Hachette/ - w zestawie są 2 książki (podręcznik + ćwiczenia) oraz 2 płyty CD


PUBLIKACJE W CENIE 25 ZŁ:

A. Wiech, Poezja polska po roku 1918. Materiały do ćwiczeń - cz. I i II. Skrypty dla studentów filologii polskiej: utwory z zagadnieniami interpretacyjnymi


PUBLIKACJE W CENIE 30 ZŁ:

E. Rayner, R. Stapley - Mity, błędy i oszustwa w historii (ok. 400 stron sensacji o teoriach spiskowych, tajemniczych zdarzeniach itp.)
A. P. Sperling, Psychologia


PUBLIKACJE W CENIE 35 ZŁ:

K. Wiczkowski, Nazwy biblijne w polszczyźnie (leksykon etymologiczno-frazeologiczny )
Poczet królów i książąt polskich
I. Cloulas, Życie codzienne w zamkach nad Loarą w czasach renesansu
K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej - wydanie z 2003 r.


PUBLIKACJE W CENIE OD 50 DO 99 ZŁ:

P. Jonhson, Historia Żydów (55 zł)
Słownik języka polskiego PWN"(red. M. Szymczak) tom I – III, wyd. piąte (1988/89). Stan woluminów : bardzo dobry, stylowo leciutko pożółkłe krawędzie stron , bez śladów otarć i zagięć okładek oraz przybrudzenia na okładkach czy na kantach kart. ( 99 zł za całość, tj. trzy tomy)Są też do kupienia czarne płyty (winylowe) w cenie 5 – 9 zł/szt.

po 9 zł/ szt.:

muzyka elektroniczna (Marek Biliński, ARP-LIFE i Andrzej Korzyński, Electronic Division);
country („Country Road” – The Geoff Love Country Singers; „Corinna” – piosenki country & western wybrane przez Korneliusza Pacudę)
polscy wykonawcy (np. Sośnicka, Jantar, Frąckowiak, Kunicka, 2 + 1, Krawczyk);
poezja:
1. - Daniel Olbrychski recytujący Mickiewicza (Oda do młodości, Sonet XIII, Sen, Stepy Akermańskie, Do M..., a także fragmenty: Reduta Ordona, Do przyjaciół Moskali, Dziady cz.III) oraz Słowackiego (Testament mój, Smutno mi Boże, Grób Agamemnona, Uspokojenie, Kiedy prawdziwie Polacy powstaną, pieśń VI).
2. - Zbigniew Zapasiewicz i Tadeusz Łomnicki recytujący Norwida (Klaskaniem mając obrzękłe prawice, Moja piosnka, Italiam! Italiam!, Nie chcę już smutków, W pamiętniku, Polka, Cacka, Nerwy, Larwa, Bema pamięci rapsod żałosny, Do obywatela Johna Browna, Fortepian Szopena, Cos Ty Atenom zrobił Sokratesie).
3. - "Odeszli z różą w sercu" - poezja pokolenia wojennych Kolumbów (Wacław Bojarski, Zdzisław Stroiński, Andrzej Trzebiński, Krzysztof K. Baczyński, Tadeusz Gajcy) w recytacji panteonu polskiego aktorstwa: Hanna Skarżanka, Jan Świderski, Zofia Rysiówna, Mariusz Dmochowski, Ignacy Gogolewski, Irena Kwiatkowska, Tadeusz Łomnicki, Mieczysław Voit, Andrzej Łapicki, Stanisław Jasiukiewicz, Halina Mikołajska, Zofia Mrozowska.

po 5 zł/ szt.:

zagraniczni (składanki taneczne itp. lekka muzyczka do słuchania);
kolędy (m.in. zespół Śląsk, chór Akademii Teologii Katolickiej);


Kontakt: gg 8278746 e-mail: rankor2@wp.pl

[Dodane po edycji:]

UAKTUALNIENIE OFERTYKontakt: gg 8278746 e-mail: rankor2@wp.pl


Oto aktualna oferta:

PUBLIKACJE ZA 9 ZŁ:

tomiki poezji kobiecej (każdy tomik w cenie 9 zł): Kazimiera Iłłakowiczówna, Julia Hartwig (osobno jest tomik „Obcowanie” tejże autorki), Dora Gabe, Adriana Szymańska, Urszula Kozioł,
K. Grela, Kształt słowa - szkice o poezji współczesnej i jej tradycjach
B. Chrząstowska, Poezje Cz. Miłosza - seria biblioteki analiz literackich
"Poezja" nr 11/12 - 1985 - tu m.in. różne parodie i wersje słynnej erotycznej 13. księgi "Pana Tadeusza"
"Poezja" nr 7/8 – 1986 - tu m.in. od Tetmajera do Boya-Żeleńskiego (poezji miłosnej Młodej Polski)
"Poezja" nr 1/2 - 1986 cały nr poświęcony jest twórczości z lat 1950-55, tzw. BIAŁA PLAMA
"Poezja" nr 11 - 1985 [artykuły i utwory poświęcone wybitnemu terapeucie i patronowi nadwrażliwych, poetów i zakochanych - prof. Kazimierzowi Dąbrowskiemu]
G.L. Playfair, S. Hill, Cykle nieba /książka o tym, jak procesy zachodzące na odległym kwazarze mogą mieć związek z procesami zachodzącymi w naszym mózgu/
W. Sztander, Przed klasówką z miłości - jak odróżnić zauroczenie i fascynację od miłości
W. S. Churchill, Druga wojna światowa, Tom I, księga 2 /Nierealna wojna 3 września 1939 – 10 maja 1940/
K. Imieliński, Sekrety seksu
Kamasutra
A. Łuczak, A. Murdzek, Rozumiem, co czytam. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem dla uczniów gimnazjum
R. Boszke, J. Elsner, A. Kwidzińska, Testy – ćwiczenia dla gimnazjalistów. Część humanistyczna
Ćwiczenia w poprawnym redagowaniu wybranych form wypowiedzi. Opracowanie dla egzaminatorów zadań otwartych z języka polskiego w teście badań osiągnięć uczniów /arcyprzydatne do ćwiczeń, indywidualizowania pracy uczniów i szybkich sprawdzianów/
K. Orzechowski, Źródło i miód mądrości /antologia aforyzmu polskiego/
B. Urbankowski, Myśl romantyczna - Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Mochnacki, Kamieński
E. Lewandowski, Oblicza religii chrześcijańskiej - judaizm, katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, religia u Dostojewskiego i Tołstoja
James O'Driscoll - Britain. The country and its people: an introduction for learners of English. Podręcznik do angielskiego (realionoznawstwa). Wydanie Oxford - poprawione i uzupełnione
CAFE CREME. METHODE DE FRANCAIS 1 /wydawnictwo Hachette/ - w zestawie są 2 książki (podręcznik + ćwiczenia) oraz 2 płyty CD


PUBLIKACJE W CENIE 20 ZŁ:

P. Coelho, Alchemik
J. Kram, Praca polonisty w klasie humanistycznej... - analizy i interpretacje poezji
M. Adamiec, Czytamy polskie wiersze współczesne - analizy i interpretacje poezji
A. Wiech, Poezja polska po roku 1918. Materiały do ćwiczeń - cz. I i II. Skrypty dla studentów filologii polskiej: utwory z zagadnieniami interpretacyjnymi


PUBLIKACJE W CENIE 35 ZŁ:

K. Wiczkowski, Nazwy biblijne w polszczyźnie (leksykon etymologiczno-frazeologiczny )
Poczet królów i książąt polskich
I. Cloulas, Życie codzienne w zamkach nad Loarą w czasach renesansu
K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej - wydanie z 2003 r.
E. Rayner, R. Stapley - Mity, błędy i oszustwa w historii (ok. 400 stron sensacji o teoriach spiskowych, tajemniczych zdarzeniach itp.)
A. P. Sperling, Psychologia


PUBLIKACJE W CENIE OD 50 DO 70 ZŁ:
P. Jonhson, Historia Żydów (50 zł)
Słownik języka polskiego PWN" (red. M. Szymczak) tom I – III, wyd. piąte (1988/89). Stan woluminów : bardzo dobry, stylowo leciutko pożółkłe krawędzie stron, bez śladów otarć i zagięć okładek oraz przybrudzenia na okładkach czy na kantach kart. ( 70 zł za całość, tj. trzy tomy)


Są też do kupienia czarne płyty (winylowe) w cenie 5 – 9 zł/szt.

po 9 zł/ szt.:
muzyka elektroniczna (Marek Biliński, ARP-LIFE i Andrzej Korzyński, Electronic Division);
country („Country Road” – The Geoff Love Country Singers; „Corinna” – piosenki country & western wybrane przez Korneliusza Pacudę)
polscy wykonawcy (np. Sośnicka, Jantar, Frąckowiak, Kunicka, 2 + 1, Krawczyk);
poezja:
1. - Zbigniew Zapasiewicz i Tadeusz Łomnicki recytujący Norwida (Klaskaniem mając obrzękłe prawice, Moja piosnka, Italiam! Italiam!, Nie chcę już smutków, W pamiętniku, Polka, Cacka, Nerwy, Larwa, Bema pamięci rapsod żałosny, Do obywatela Johna Browna, Fortepian Szopena, Cos Ty Atenom zrobił Sokratesie).
2. - "Odeszli z różą w sercu" - poezja pokolenia wojennych Kolumbów (Wacław Bojarski, Zdzisław Stroiński, Andrzej Trzebiński, Krzysztof K. Baczyński, Tadeusz Gajcy) w recytacji panteonu polskiego aktorstwa: Hanna Skarżanka, Jan Świderski, Zofia Rysiówna, Mariusz Dmochowski, Ignacy Gogolewski, Irena Kwiatkowska, Tadeusz Łomnicki, Mieczysław Voit, Andrzej Łapicki, Stanisław Jasiukiewicz, Halina Mikołajska, Zofia Mrozowska.

po 5 zł/ szt.:

zagraniczni (składanki taneczne itp. lekka muzyczka do słuchania);
kolędy (m.in. zespół Śląsk, chór Akademii Teologii Katolickiej);


Kontakt: gg 8278746 e-mail: rankor2@wp.pl

W razie zamiaru nabycia kilku pozycji - mozliwość korzystnej negocjacji
Offline
Posty
3
Dołączył(a)
31 mar 2009, 12:13

Doradca Nerwica.com

przez Doradca Nerwica.com
Polecam tych psychologów i psychoterapeutów z Twojej okolicy
Doradca Nerwica.com

Re: Książki (szukam,sprzedam,kupię,wymienię...)

przez mops 20 cze 2009, 13:29
Witam Wszystkich
:D jestem tu nowy

Szukam książki "Opanować lęk" Bronwyn Fox
Czy ma ktoś do sprzedania lub udostępnienia ? bo niestety nigdzie nie można jej znaleźć, szukałem w księgarniach, bibliotekach, na chomiku...
Offline
Posty
2
Dołączył(a)
20 cze 2009, 13:19
Lokalizacja
Pszczyna

Re: Książki (szukam,sprzedam,kupię,wymienię...)

przez master__ 28 cze 2009, 20:44
Kilka ciekawych pozycji:
Zwalczanie stresu
Porady psychologiczne
Leczymy nieuczalne choroby

Jeżeli ktoś szuka ciekawych książek w ebookach, proszę o kontakt pw.
Offline
Posty
1
Dołączył(a)
28 cze 2009, 20:36

księgarnia i antykwariat Cogito

przez kotek2 28 paź 2009, 09:44
Witam to moj pierwszy post na tym forum wiec nie wiem czy w dobrym miejscu umiejscowiłam wiadomość.
chciałabym polecić księgarnie i antykwariat http://www.e-cogito.edu.pl w księgarni jest sporo pozycji z dziedziny rozwoj osobowy i zawodowy jest też z dziedzin psychologia i pedagogika
no a w antykwariacie różne rożności.

podaje linki
http://www.e-cogito.edu.pl/index.php?k1 ... j-osobisty
http://www.e-cogito.edu.pl/index.php?k1 ... j-zawodowy
http://www.e-cogito.edu.pl/index.php?k224,pedagogika
http://www.e-cogito.edu.pl/index.php?k107,psychologia

antykwariat
http://www.e-cogito.edu.pl/index.php?k126,psychologia
Offline
Posty
2
Dołączył(a)
27 paź 2009, 14:02

Magazyn Psychologiczny Rozwiń-skrzydła

przez hjacynt 25 lut 2010, 16:16
Część, znacie taką audycje, polecam nagrania ( http://obremska.com/index.php/audycje/ ) tego magazynu psychologicznego “Rozwiń skrzydła” Radia eM . Jest tam coś o pełni życia, poczuciu własnej wartości, kobiecości, ryzyku, zmysłach, właściwych podsumowaniach.

pozdr.
Jacek
Offline
Posty
3
Dołączył(a)
25 lut 2010, 16:06

Re: Magazyn Psychologiczny Rozwiń-skrzydła

przez joanna5 27 lut 2010, 13:09
ja juz nie rozwijam skrzydel,moglabym za daleko odleciec,ale popieram
Offline
Posty
124
Dołączył(a)
25 gru 2009, 00:01
Lokalizacja
czestochowa-krakow

Re: Magazyn Psychologiczny Rozwiń-skrzydła

przez hjacynt 28 lut 2010, 11:19
:) a co masz na myśli, pisząc że za daleko?

Jacek
Offline
Posty
3
Dołączył(a)
25 lut 2010, 16:06

Re: Książki (szukam,sprzedam,kupię,wymienię...)

przez kar.c 02 mar 2010, 16:26
witam, czy sprzedaż książki diagnostyka ogólna szczeklika jest jeszcze aktualna?
Offline
Posty
1
Dołączył(a)
02 mar 2010, 16:22

CHARAKTERY archiwalne sprzedam

przez akai18 30 sie 2010, 20:34
Witam,

W zwiazku z przeprowadzką wyprzedaje na allegro archiwalne numery CHARAKTERÓW oraz książki z zakresu psychologii, obecnie wystawiony Lindzey i Hall „Teorie osobowosci” zapraszam

http://allegro.pl/charaktery-nr-archiwa ... 17706.html

http://allegro.pl/teorie-osobowosci-hal ... 53659.html
Offline
Posty
2
Dołączył(a)
30 sie 2010, 20:29

Re: CHARAKTERY archiwalne sprzedam

przez nnn 31 sie 2010, 10:38
Nie wiem co jest w tych teoriach ale moim zdaniem lepsza jest ta książka:
http://pkepa.republika.pl/psychopatie.pdf
nnn
Offline

Mam prośbę...

przez Misiek_NL 06 wrz 2010, 10:22
Jeśli chcesz mi pomóc wejdź na tą toplistę - http://darmowe.ebooki.top.100.popatrz.pl i kliknij na czerwony link "Kliknij tutaj, aby wejść."

Pomoże mi to uzyskać wyższą pozycje w rankingu...

Liczy się jedno kliknięcie na dobę...

Z góry dziękuję.... :uklon:
Ostatnio edytowano 06 wrz 2010, 20:23 przez shadow_no, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Przeniesiono do działu oferty
Misiek_NL
Offline

Re: Mam prośbę...

Avatar użytkownika
przez Valeria 06 wrz 2010, 19:20
klikłam:P
Avatar użytkownika
Offline
Posty
455
Dołączył(a)
03 sie 2010, 19:13
Lokalizacja
Cymeria

Sortuj wg

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości

Przeskocz do