Formy pomocy psychologicznej

Psychologia ogólnie. Ciekawe książki, wymiana doświadczeń, ciekawe tematy.

Formy pomocy psychologicznej

Avatar użytkownika
przez Lilith 07 wrz 2013, 10:53
Można wyróżnić następujące formy pomocy psychologicznej:

1. Coaching.
2. Trening interpersonalny.
3. Doradztwo / poradnictwo zawodowe.
4. Promocja zdrowia.
5. Prewencja psychologiczna.
6. Konsultacje i poradnictwo psychologiczne.
7. Interwencja kryzysowa.
8. Rehabilitacja psychologiczna.
9. Resocjalizacja.
10. Psychoterapia.

Ad 1.
Coaching (rozwój osobisty) jest prostą i efektywną formą rozwoju osobistego, w ktorej psycholog (coach, pol. trener) pełni rolę osobistego trenera, pomagającego dotrzeć do upragnionego celu lub grupy celów, by osiągnąć sukces. Psycholog – coach pomaga klientowi w osiągnięciu osobistych sukcesów i uzyskaniu przez niego upragnionych rezultatów w życiu prywatnym i zawodowym, pomagając mu pozostać skoncentrowanym na wyznaczonych celach, prowadząc, motywując i inspirując tak, by mógł on dokonywać pozytywnych zmian w swoim życiu i czerpać z niego więcej zadowolenia.

Ad 2.
Trening interpersonalny służy rozwojowi kompetencji personalnych / umiejętności interpersonalnych. Uczestnictwo w treningu pozwala nauczyć się budowania dobrego kontaktu i porozumiewania z innymi, udoskonalić zachowania w trudnych i konfliktowych sytuacjach z ludźmi, rozwinąć własne zasoby inteligencji emocjonalnej, umiejetność słuchania i konstruktywnego komunikowania własnych uczuć I emocji. Psycholog zachęca klienta do analizowania swojego sposobu funkcjonowania w relacjach międzyludzkich i wyciągania wniosków z doświadczeń nabytych w grupie treningowej. Trening pozwala na eksperymentowanie z nowymi, odmiennymi zachowaniami, umożliwia zrozumienie swoich relacji z grup i poprawę swojego stylu komunikacji z innymi, zaplanowanie, co robić inaczej/lepiej.

Ad 3.
Doradztwo / poradnictwo zawodowe jest formą profesjonalnej pomocy psychologicznej w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej. Psycholog i klient pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego w kontekscie wymogów rynku pracy. Psycholog dysponuje specjalnymi narzędziami (testami) diagnostycznymi, dzięki którym, poprzez wskazanie zdolności i cech osobowości będących atutem klienta, jest w stanie określić jego predyspozycje zawodowe i zaproponować odpowiedni dla niego charakter pracy. Psycholog – doradca zawodowy pomaga rownież wskazać możliwości pracy z konkretnymi kwalifikacjami, po danym kierunku studiów, zaproponować możliwości rozwoju konkretnych umiejętności, pokazac możliwości uzupełnienia kwalifikacji tak, aby być bardziej atrakcyjnym kandydatem dla pracodawcy

Ad 4.
Helena Sęk definiuje działania psychologii w promocji zdrowia jako "złożony zespół działań profesjonalnych, których celem jest rozwój i wzmacnianie zdrowia całej populacji w kontekście codziennego życia, od poczęcia do późnej starości". Uwzględniając indywidualne relacje z klientem, są to działania nastawione na rozwój cech i właściwości jednostki, które sprzyjają kształtowaniu zachowań prozdrowotnych.

Ad 5.
Prewencja może polegać na minimalizowaniu zagrożeń przez eliminowanie czynników ryzyka, np. usuwanie zanieczyszczeń, powstrzymywanie się od destrukcyjnych zachowań, ograniczenie podaży alkoholu i narkotyków, lik­widowanie „pustego" wolnego czasu, przekształcanie siedlisk szkolnych, ograniczanie programów TV ryzykownych dla rozwoju emocjonalnego dzieci. Oddziaływanie na czynniki ryzyka nazywa się w profilaktyce strategią negatywną, występującą najczęściej jako negatywne kampanie antynikoty­nowe, antyalkoholowe, antyrakowe. W kampaniach tych kładzie się nacisk na rozwijanie wiedzy o ryzyku, podnoszenie świadomości i poczucia za­grożenia tym ryzykiem. Strategie negatywne budzą reakcje oporu zwane reaktancją. Są one prawdopodobnie skuteczne wówczas, gdy ryzyko jest bardzo wysokie.
Coraz częściej autorzy programów prewencyjnych odwołują się do strategii pozytywnej, która polega na wzmacnianiu zasobów odpor­nościowych i kształtowaniu licznych kompetencji potrzebnych do przeciw­działania zagrożeniom. Te strategie są właściwe dla promocji zdrowia. Można więc powiedzieć, że promocja i pierwotna prewencja posługują się tymi samymi strategiami. Najczęściej stosuje się metody rozwijania umiejętności ważnych dla realizacji zadań rozwojowych, a więc umiejętności podejmo­wania decyzji, komunikowania się, tworzenia warunków wsparcia społecz­nego i umiejętności korzystania ze wsparcia, umiejętności radzenia sobie ze stresem i przemocą. Osobnym przykładem pozytywnych strategii prewen­cyjnych są programy nastawione na podnoszenie jakości życia.
Warto jednak odróżniać prewencję od promocji, gdyż różnią się one podstawowymi założeniami. W modelu prewencyjnym poszukuję się zależ­ności przyczynowo-skutkowych między czynnikami ryzyka a pojawieniem się choroby. Działanie prewencyjne ma w pierwszym rzędzie przeciwdziałać pojawieniu się zaburzeń. Jest więc nastawione przede wszystkim na grupy ryzyka. Przykładem takiego działania jest profilaktyka chorób serca i chorób onkologicznych. W modelu promocyjnym myślenie przyczynowo-skutkowe nie jest najważniejsze, zakłada się tutaj powiązania wielostronne różnych aspektów wpływających na kształtowanie zdrowia, zgodnie ze społeczno-ekologicznym i całościowym podejściem do zdrowia.

Ad 6.
Konsultacje i poradnictwo psychologiczne są to jedno – kilkuspotkaniowe sesje z psychologiem, służące wstępnemu zorientowaniu się w problemie i rozpoznaniu potrzeb klienta, pomagające określić trudności i ustalić najbardziej adekwatną formę pomocy. Konsultacje / poradnictwo przeznaczone są zarówno dla osób bezpośrednio przeżywających problemy, jak i dla ich bliskich.
Ta forma pomocy psychologicznej znajduje zastosowanie zarówno w rozwiązywaniu konkretnych problemów jak i w próbach zrozumienia swojej ogólnej sytuacji życiowej, zrozumieniu siebie lub innych osób. Służy szerszemu przyjrzeniu się danej sytuacji i ukazaniu przez psychologa aspektów, z których sam zainteresowany mógł nie zdawać sobie sprawy, a które ułatwiają znalezienie rozwiązania. Psycholog stara się naświetlić przyczyny i możliwe skutki danego problemu, pomaga zorientować się w różnych możliwościach działania (wraz z ich konsekwencjami), które można podjąć w tej sytuacji.

Ad 7.
Interwencja kryzysowa jest formą pomocy w nagłych, dramatycznych sytuacjach, skoncentrowana jest na przywróceniu równowagi psychicznej, utraconej wskutek kryzysowych zdarzeń, na udzieleniu wsparcia, stworzeniu warunków do odreagowania emocjonalnego i pogodzenia się z faktami.
Interwencja kryzysowa znajduje zastosowanie w kryzysowych, traumatycznych sytuacjach tj. np. ciężka choroba, śmierć bliskich, wypadki komunikacyjne, ofiary przemocy domowej, ofiary gwałtu.

Ad 8.
Działania psychologiczne podejmowane w rehabilitacji psychologicznej dotyczą grupy osób niepełnosprawnych. Mają one na celu maksymalne przystosowanie jednostki do otoczenia społecznego i przygotowanie jej do samodzielnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zadaniem rehabilitacji psychologicznej jest także psychiczne przystosowanie osoby do istniejącej niepełnosprawności. W rehabilitacji tej można mówić także o psychoterapii nastawionej na zlikwidowanie silnych reakcji na kalectwo fizyczne.
Zadania w zakresie udzielania pomocy psychologicznej osobom niepełnosprawnym polegają na stworzeniu im odpowiednich warunków, dzięki którym w przyszłości będą mogli, pomimo ograniczeń wynikających z dysfunkcji, podjąć aktywność zawodową, osiągając na tym polu sukcesy na równi z osobami sprawnymi, ułożyć sobie życie w oparciu o inne wartości niż niepełnosprawność, dążyć do spełnienia własnej egzystencji.

Ad 9.
Resocjalizacja to współtworzenie przez psychologów programów oddziaływań wobec osób, które odbywają karę za dokonanie przestępstw, a więc złamanie norm prawnych. Indywidualna praca psychologa to pomoc osobom pozostającym w różnych ośrodkach związanych z izolacją karną. Resocjalizacja jest pomocą interdyscyplinarną.

Ad 10.
Psychoterapia zasadniczo jest formą leczenia zaburzeń przeżywania.
Jej celem jest usunięcie choroby oraz jej przyczyn. W trakcie psychoterapii, terapeuta pomaga uświadomić sobie wcześniej nieznane procesy psychiczne, a często nawet wytworzyć zupełnie nowe mechanizmy, bez których pełne zdrowie nie jest możliwe. Podstawowym czynnikiem leczącym w procesie psychoterapii jest wgląd, czyli zrozumienie swoich problemów i procesów psychicznych. Uzyskiwanie wglądu przebiega etapami, często jest opóźniane przez inne procesy psychiczne, które nazywamy oporem. Opór jest zjawiskiem wynikającym z chęci uchronienia się przed nieprzyjemnymi emocjami (np. wstydem). Im jest silniejszy, tym ważniejsze są treści, które skrywa. Odkrycie ich i zrozumienie jest właśnie celem terapii. Opór przyjmuje różne formy, może być świadomy lub nieświadomy. Objawiać może się poprzez pustkę w głowie, chęć zmiany tematu czy spóźnienie na spotkanie. Analiza oporu i rozumienie go jest ważną częścią psychoterapii, i trwa do czasu kiedy pacjent będzie gotów go przezwyciężyć. Opór jest również tą przyczyną, dla której o skuteczności psychoterapii nie decyduje wyłącznie wiedza psychoterapeuty. Trzeba wiele starań ze strony pacjenta by zwalczył swój opór. Bez odważnego spojrzenia prawdzie w oczy słowa terapeuty będą się odbijać niczym piłka od ściany. Po pokonaniu oporu można zająć się tymi treściami, które leżą u przyczyny zaburzeń. Objawy zwykle wtedy mijają. Przeżycia, które wówczas pojawiają się w ich miejsce są równie przykre. Dopiero ich przepracowanie prowadzi do zdrowia.
Zrozumienie swoich procesów psychicznych to nie tylko rozumowe przyjęcie pewnych zależności czy zdarzeń. Taki wgląd jest pozorny, nie przynosi on ulgi w objawach. Jak w takim razie działa to „zrozumienie”? Zakładamy, że nasz charakter ukształtowany przez dawne przeżycia, reaguje w pewien stały sposób na różne zdarzenia. Im ten sposób jest bardziej dla nas charakterystyczny i sztywny, tym więcej trudności nam przysparza. Wgląd pozwala nie tylko uchwycić ten nasz charakterystyczny styl funkcjonowania, ale także dostrzec jego nieadekwatność i szkodliwość. Powtarzane wielokrotnie doświadczenie wglądu w relacji z terapeutą utrwala się i pozwala na wytworzenie się nowych mechanizmów reagowania w danej sytuacji. Oczywiście wszystko wymaga również wprowadzania w życie nowych sposobów funkcjonowania.
Psychoterapia jest więc procesem długotrwałym, wymagającym wysiłku i zaangażowania emocjonalnego, intelektualnego zarówno psychoterapeuty jak i pacjenta.źródło:
http://www.praca.ffm.pl/index.php?mod=1 ... xt=140306b
http://www.polishpsychologists.org/rodzajepomocy/
http://egoterapia.com.pl/zaburzenia-zachowania/
Etyka zawodu psychologa, wydawnictwo PWN
Lepiej być diablicą,niż w aureoli usychać z nudów.
Niektórym ludziom nigdy nie dogodzisz.Lepiej się z tym pogódź-mniejsze ryzyko choroby wrzodowej i psychicznej.
Avatar użytkownika
Offline
Administrator
Posty
45458
Dołączył(a)
26 lip 2011, 00:38
Lokalizacja
Z PODZIEMNEGO ŚWIATA

Formy pomocy psychologicznej

Avatar użytkownika
przez Candy14 16 paź 2013, 13:54
Ad 10.
Psychoterapia zasadniczo jest formą leczenia zaburzeń przeżywania.

tak mi sie skojarzylo z tym artykulem
http://kobieta.onet.pl/zdrowie/psycholo ... eute/2tr9m
Nie musze byc najlepsza ze wszystkich. Wystarczy, że będę trochę lepszą sobą, niż byłam wczoraj.

Kazdy współczuje słabym.. na zazdrość trzeba zapracować ;)
Avatar użytkownika
Offline
Vice Miss Najładniejszych Nóg na forum
Posty
20467
Dołączył(a)
09 kwi 2012, 22:26

Formy pomocy psychologicznej

przez ala1983 16 paź 2013, 15:23
Nefertari, :great:
"Objawy mają swoje znaczenie"
Zygmunt Freud (1856-1939)
Offline
Posty
3520
Dołączył(a)
19 lis 2011, 18:53
Lokalizacja
W drodze...

Doradca Nerwica.com

przez Doradca Nerwica.com
Polecam tych psychologów i psychoterapeutów z Twojej okolicy
Doradca Nerwica.com

Formy pomocy psychologicznej

Avatar użytkownika
przez Lilith 17 paź 2013, 19:00
Candy14, ciekawy artykuł. Nowicjuszom może się przydać.
Lepiej być diablicą,niż w aureoli usychać z nudów.
Niektórym ludziom nigdy nie dogodzisz.Lepiej się z tym pogódź-mniejsze ryzyko choroby wrzodowej i psychicznej.
Avatar użytkownika
Offline
Administrator
Posty
45458
Dołączył(a)
26 lip 2011, 00:38
Lokalizacja
Z PODZIEMNEGO ŚWIATA

Formy pomocy psychologicznej

Avatar użytkownika
przez AmnuM 24 lut 2014, 16:09
A głaskanie po głowie przez terapeutę, w stylu: ciii, już cicho... Bedzie dobrze, ciiii?
Avatar użytkownika
Offline
Posty
343
Dołączył(a)
08 sty 2013, 14:20

Formy pomocy psychologicznej

przez kingulec77 26 lut 2014, 23:54
Witam-Jestem od niedawna na forum.Choruje na nerwice juz dosc dlugo-15 lat-nie chodzilam nigdy na zadna psychoterapie-ale zapisalam sie,by wreszcie cos zaczac robic ze soba i z ta paskudna choroba-Zaliczylam kilka wizyt u Pani psycholog-by mogla zorientowac sie jaka terapia bedzie dla mnie najlepsza-I Powiedziala ze bedzie to psychoterapia na ktorej bedziemy rozmawiac-ale bez zadnych udzielania przez nia rad,podpowiedzi...np:co mam zrobic,jak sie zachowac,czy powinnam to czy tamto-bo jak powiedziala nie jest to doradztwo-Powiedzcie mi co o tym myslicie-czy taka forma terapii ma sens??Moze ktos z Was korzystal z takiej i moze cos o tym powiedziec-bo ja jakos inaczej sobie wyobrazalam-i niewiem czy wogole to cos da.Poradzcie cos. :bezradny:
Offline
Posty
36
Dołączył(a)
03 gru 2013, 21:56
Lokalizacja
Łódz

Formy pomocy psychologicznej

przez essprit 26 lut 2014, 23:59
Tak właśnie wygląda psychoterapia.

Ty przychodzisz i mówisz o czym chcesz.

Idź. Po jaką cholerę męczyć się kolejne lata.
Offline
Posty
1421
Dołączył(a)
14 gru 2008, 13:21

Formy pomocy psychologicznej

przez Inga_beta 27 lut 2014, 17:17
Na psychoterapię chodzi się po to aby poznawać siebie i dlatego należy być jak najbardziej naturalnym i mówić wszystko co przychodzi do głowy. Z czasem zorientujesz sie o co w tym biega i zaczniesz sama dodatkowo nad sobą pracować. Na żadnej psychoterapii nie udziela się rad, bo to by uniemożliwiło zmiany.
Offline
Posty
2535
Dołączył(a)
11 sty 2014, 15:40

Formy pomocy psychologicznej

przez hamartia 27 lut 2014, 20:54
A ja się zastanawiam. Czy jeśli jestem psychotykiem/chadowcem psychoterapia będzie mieć sens? Mam zamiar pójść...
F25, F31
Offline
Posty
40
Dołączył(a)
27 lut 2014, 18:08
Lokalizacja
Warszawa/ Rawa Mazowiecka

Formy pomocy psychologicznej

przez essprit 27 lut 2014, 21:46
Hm, od tego jest psycholog/psychoterapeuta żeby ocenić czy to będzie dobre rozwiązanie dla Ciebie.
Terapia nie jest panaceum na wszystko i dla wszystkich.
A żeby się o tym przekonać, to musisz iść przekonać się już na żywo
Offline
Posty
1421
Dołączył(a)
14 gru 2008, 13:21

Formy pomocy psychologicznej

przez hamartia 27 lut 2014, 21:55
Dlatego spróbuję. W sumie boje się, że powie że nie.
F25, F31
Offline
Posty
40
Dołączył(a)
27 lut 2014, 18:08
Lokalizacja
Warszawa/ Rawa Mazowiecka

Formy pomocy psychologicznej

Avatar użytkownika
przez Lilith 27 lut 2014, 22:26
AmnuM, profesjonalny terapeuta w ten sposób nie zrobi...
Lepiej być diablicą,niż w aureoli usychać z nudów.
Niektórym ludziom nigdy nie dogodzisz.Lepiej się z tym pogódź-mniejsze ryzyko choroby wrzodowej i psychicznej.
Avatar użytkownika
Offline
Administrator
Posty
45458
Dołączył(a)
26 lip 2011, 00:38
Lokalizacja
Z PODZIEMNEGO ŚWIATA

Formy pomocy psychologicznej

Avatar użytkownika
przez Qrf 05 cze 2014, 20:46
A co zrobić jeśli dla moich zaburzeń sugerowana jest psychoterapia, a to od lat nie daje skutku? :(
Avatar użytkownika
Qrf
Offline
Posty
1607
Dołączył(a)
26 sie 2011, 18:51
Lokalizacja
nie znaleziono

Formy pomocy psychologicznej

przez agnieszkasz 04 lut 2015, 14:18
Artemizja napisał(a):Ad 3.
Doradztwo / poradnictwo zawodowe jest formą profesjonalnej pomocy psychologicznej w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej. Psycholog i klient pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego w kontekscie wymogów rynku pracy. Psycholog dysponuje specjalnymi narzędziami (testami) diagnostycznymi, dzięki którym, poprzez wskazanie zdolności i cech osobowości będących atutem klienta, jest w stanie określić jego predyspozycje zawodowe i zaproponować odpowiedni dla niego charakter pracy. Psycholog – doradca zawodowy pomaga rownież wskazać możliwości pracy z konkretnymi kwalifikacjami, po danym kierunku studiów, zaproponować możliwości rozwoju konkretnych umiejętności, pokazac możliwości uzupełnienia kwalifikacji tak, aby być bardziej atrakcyjnym kandydatem dla pracodawcy


Dokładnie, tutaj należy rozróżnić, że ktoś korzystający z porady psychologa nie jest pacjentem a klientem. M.in. o tym mówi poniższy artykuł poruszający dogłębniej ten wątek:
http://www.centrumdobrejterapii.pl/mate ... sychologa/
Offline
Posty
41
Dołączył(a)
20 cze 2014, 15:40

Sortuj wg

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości

Przeskocz do