Sex, drugs and nootropics- cz. 2

Masz pytanie związane z lekami ? Chcesz podzielić się 'wrażeniami' z innymi ? Farmakologia czy psychoterapia... ?

Sex, drugs and nootropics- cz. 2

Avatar użytkownika
przez Lord Cappuccino 17 paź 2015, 23:38
Poniższy tekst stanowi tłumaczenie własne (gdzieniegdzie podpierając się tłumaczem w przypadku wątpliwości) tego tekstu-> "A Beginner's Guide to Nootropics" = Źródło:
Kod: Zaznacz cały
https://www.reddit.com/r/nootropics/wiki/beginners


Czym są substancje nootropowe?

Określenie środki nootropowe odnosi się do szerokiego zakresu syntetycznych i naturalnych związków, które jak się uważa, są zdolne zwiększyć funkcje poznawcze.

W jaki sposób działają substancje nootropowe?

Uważa się, że środki nootropowe działają ogólnie poprzez modulowanie metabolizmu neuronów, dotlenianie mózgu, zwiększenie dostępności neuroprzekaźników, zwiększenie uwalniania czynników neurotroficznych (czynników wzrostu - przyp.) oraz wpływ na inne procesy komórkowe. Dokładny mechanizm działania będzie zależeć od konkretnego związku.

Popularne mity

Mit 1: Adderall (sole amfetaminy - przyp.) jest silnym "wzmacniaczem" funkcji poznawczych.

Adderall ma potężny wpływ na nastrój i motywację, ale jego wpływ na procesy poznawcze wydaje się być nieznaczny i w istocie może pogorszyć wykonywanie złożonych zadań poznawczych , u osób dotychczas wysoko funkcjonujących na płaszczyźnie poznawczej.[1]

Mit 2: Środki nootropowe działają jak NZT-48 z filmu "Limitless" ("Jestem bogiem").

Substancje nootropowe są znacznie mniej skuteczne niż to, co pokazano w filmie. Mogą dać one znaczną przewagę w wielu aspektach. Nie są jednak w stanie całkowicie odmienić Twojego życia.

Środki ostrożności

Zagrożenia
Nasze organizmy są złożone i unikalne, jako tako nie można przewidzieć z pewnością, że konkretny związek nie będzie niósł ze sobą negatywnych reakcji. Niewiele wiadomo na temat bezpieczeństwa i profilu tolerancji nowych i "egzotycznych" związków, ich stosowanie niesie ze sobą nieznane, ale znaczące ryzyko.

Ryzyko wzrasta, gdy łączy się (stackuje - przyp.) ze sobą wiele związków o różnokierunkowym działaniu. Każdy taki zestaw (stack - przyp.) niesie ze sobą pewien poziom ryzyka. Mimo, że ryzyko związane z przeciętnymi zestawami nie musi być wcale znaczne, o tyle ryzyko związane z robieniem z siebie królika doświadczalnego konsumującego wszelakie nowe zestawienia może być już znaczące.

Długotrwałe zagrożenia związane z przyjmowanie środków wzmacniających funkcje poznawcze są również w większości przypadków nieznane. Niektóre leki mają dłuższą tradycję zażywania i są dłużej stosowane niż inne. Niektóre leki mogą koniec końców wykazywać właściwości protekcyjne bądź inne, prozdrowotne. Aczkolwiek bezpieczeństwo przyjmowania nowych związków długoterminowo nie może być w żaden sposób zagwarantowane.

Czynniki ryzyka są jeszcze większe w przypadku dzieci i młodzieży, ponieważ ich mózgi uznaje się za niedojrzałe, aż do ukończenia około 25- roku życia. [140] W przypadku dzieci i młodzieży na ogół zaleca się zadbanie o wystarczającą ilość snu, aktywności fizycznej i zachowanie zdrowej, zbilansowanej diety bogatej w składniki odżywcze.

Nadmierne manipulowanie układami neuroprzekaźnikowymi może prowadzić do wielu stanów patologicznych, w tym zespołu serotoninowego, depresji, zaburzeń lękowych czy tzw. psychozy amfetaminowej. [141] [142] [143]

Niektóre związki mogą oddziaływać na metabolizm innych leków. Może to niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo i skuteczność farmakoterapii w pewnych przypadkach. [144]

Niektóre związki mogą spowodować down-regulację i objawy odstawienne, kiedy były przyjmowane regularnie w wysokich dawkach. [145]

Środki poprawiające nastrój i związki dopaminergiczne mogą u niektórych osób wywołać manię. [146][147][148]

Łączenie inhibitorów MAO z suplementami z l-tyrozyną lub produktami zawierającymi tyraminę, może powodować poważne skutki uboczne, z przełomem nadciśnieniowym, nazywanym potocznie "efektem serowym" (cheese effect) włącznie. [149] <-- [przypis Dark Passengera: nie dotyczy IMAO selektywnych wobec jednej izoformy MAO- np. RIMA]

Błąd użytkownika może doprowadzić do niezamierzonego połknięcia niebezpiecznych lub potencjalnie śmiertelnych dawek leku lub suplementu.

W przypadku przechowywania w nieodpowiednich warunkach, dziecko może spożyć niebezpieczną i potencjalnie śmiertelną dawkę leku lub suplementu.

Producenci proszków (bulk powder - przyp.) z Alibaby i podobnych stron w przeszłości dopuszczali się nadużyć sprzedając nieautentyczne produkty, z których korzystało wielu dostawców. Ryzyko nieautentycznego produktu jest szczególnie wysokie w przypadku nowych i "egzotycznych" substancji. Zawsze zwracaj uwagę na certyfikaty z analizy wykonywanej przez niezależne laboratoria (3rd party COA's). Strony takie jak LabDoor czy ConsumerLab mogą również dostarczyć informacji o jakości popularnych suplementów.

Struktura chemiczna zanieczyszczeń leków/suplementów jest często nieznana. Jest możliwe, że niektóre z tych nowych lub nieznanych zanieczyszczeń mogą okazać się szkodliwe.

Chociaż uważamy, że firmy znajdujące się na liście rzetelnych dostawców są godne zaufania i dbają o kontrolę jakości, to zawsze istnieje możliwość ewentualnej "wtopy". Można zmniejszyć możliwe konsekwencje, zaczynając zawsze od najmniejszych dawek suplementu, zanim dojdziemy do dawki optymalnej.

Środki nootropowe mogą wpłynąć pozytywnie na wiele aspektów, ale nie sprawią, że automatycznie odmieni się całkowicie jestestwo człowieka. Zaniedbywanie ważniejszych aspektów życia może w ostateczności doprowadzić do pogorszenia jego ogólnej jakości. Środki nootropowe nigdy nie będą substytutem dla podstawowych potrzeb człowieka, takich jak ruch, dostateczna ilość światła słonecznego, aktywność społeczna, sen czy dobra dieta.

Najciemniej jest pod latarnią

Idź pobiegać do parku

Ćwiczenia fizyczne wydają się mieć korzystny wpływ na procesy fizjologiczne, psychologiczne i poznawcze. Przegląd Cochrane'a z 2013 r. konkluduje, że ćwiczenia wydają się redukować objawy depresji. [2] Jednocześnie ćwiczenia aerobowe wydają się także usprawniać funkcje wykonawcze i pamięć. [3] Biorąc pod uwagę minimalne skutki uboczne i dobrze udokumentowane korzyści dla zdrowia, ćwiczenia powinny być traktowane jako podstawowa metoda przy poprawie zdolności poznawczych przed podjęciem farmakoterapii.

Zadbaj o odpowiednią ilość snu

Sen jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania poznawczego. [4] Jednak wielu nie dba o zalecaną ilość snu. Kłopoty z zaśnięciem, często można zażegnać poprzez przyjęcie 0,5 mg melatoniny, "hormonu snu", trzydzieści minut przed planowanym pójściem spać lub poprzez zmniejszenie intensywności sztucznych źródeł światła, na które jesteśmy narażeni w nocy. Wiadomo, że ekspozycja na wysokie natężenie światła tłumi naturalną produkcję melatoniny. [5]

Jak zdecydować, który środek będzie dla mnie najlepszy?

Po pierwsze należy mieć na uwadze cel, który chcesz osiągnąć. Stąd dobrze jest przejrzeć odpowiednie badania, aby zobaczyć, jakie obszary poprawiają dane substancje nootropowe i wybrać spośród tych, które mają udokumentowaną historię bezpiecznego stosowania. Oto skrócone lista przykładowych celów:

- połączenie l-teaniny z kofeiną na wzrost uwagi i koncentracji
- Bacopa monnieri na pamięć
- kreatyna na rozumowanie, myślenie abstrakcyjne
- Ashwagandha w celu łagodzenia lęków

Substancje

Zioła i związki pochodzenia roślinnego

L-teanina
Podsumowanie

L-teanina jest jedną z głównych substancji psychoaktywnych występujących w herbacie. L-teanina jest szczególnie bezpieczna i wykazano, że jest w stanie zmniejszyć negatywne aspekty zażytej kofeiny, takie jak niepokój, podwyższone ciśnienie krwi i zmniejszona jakość snu, a wzmocnić jej pozytywne aspekty.[83][84][85] Jej zdolność do zwiększenia uwagi została wielokrotnie potwierdzona.[6][7][8][9][10][11] Niedawny przegląd systematyczny zdaje się potwierdzać przypuszczenia, że połączenie kofeiny z l-teaniną poprawia uwagę. [169] Taka kombinacja może wzmocnić uwagę lepiej niż kofeina sama w sobie.[6][7] Wykazano, że sama l-teanina nasila fale mózgowe alfa, wprowadzając wzór aktywności mózgowej skorelowany ze swobodną uwagą. [106] W jednym z ostatnich badań na modelu zwierzęcym zażywanie l-teaniny wiązało się z około 25% wzrostem BDNF i około 100% wzrost NGF w hipokampie. [170] Połączenie l-teaniny z kofeiną jest jednym z najbardziej niezawodnych i bezpiecznych nootropowych zestawień stosowanych w celu poprawy skupienia.

Standardowa dawka: 200mg l-teaniny ze 100mg kofeiny (osoby cierpiące na zaburzenia lękowe mogą pominąć kofeinę)

Skutki uboczne
Ból głowy

Pytania

Czy l-teanina pomaga w zaburzeniach lękowych?
L-teanina jest środkiem w umiarkowany sposób redukującym lęk. Dla wielu ludzi, l-teanina zapewni odpowiednią redukcję lęku i poziom relaksu. Ale dla osób z ciężkimi lękami jest mało prawdopodobne, aby sama w sobie była w stanie pomóc. W przypadku poważniejszych zaburzeń lękowych ashwagandha prawdopodobnie będzie lepszym wyborem.

Jak często mogę zażywać l-teaninę bez wyrobienia tolerancji farmakologicznej?
Bez przerwy. L-teanina nie prowadzi do rozwoju tolerancji.

Czy l-teanina prowadzi do pogorszenia lęku, gdy zaprzestanie się ją zażywać?
Nie istnieją żadne opracowania naukowe, aby udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Na podstawie "anegdotalnych" doświadczeń użytkowników można powiedzieć, że nie pogarsza ona lęków. Nawet gdyby teoretycznie wystąpił taki efekt powinien on być łagodny i przejściowy.

Czy l-teanina ulegnie rozkładowi jeżeli rozpuszczę ją w gorącym/wrzącym płynie?
Nie. L-teaninę można bez problemu rozpuszczać w gorących płynach bez ryzyka degradacji.

Czy l-teanina musi być zażywana razem z kofeiną?
Nie. Ale ludzie pozbawieni zaburzeń lękowych docenią nootropową wartość l-teaniny dopiero w towarzystwie stymulanta takiego jak np. kofeina.

Która marka l-teaniny na amazonie jest najlepsza?
Now Foods, Doctor's Best oraz Jarrow- to wszystko dobre marki oferujące l-teaninę w postaci kapsułek. Liftmode również posiada wysoką reputację, ale sprzedaje l-teaninę w postaci proszku.

L-teanina l-teaninie równa?
Jeżeli na etykiecie znajduje się adnotacja o zawartości 100% l-teaniny, produkt pochodzi od rekomendowanego dostawcy, wykonano niezależne badania (COA) to można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że będą to takie same produkty.

Czy nie mogę po prostu przyjmować ekstraktu z zielonej herbaty jako źródła l-teaniny?
Ekstrakty z zielonej herbaty są przeważnie standaryzowane na zawartość katechin. Zazwyczaj ciężko realnie określić ile dokładnie l-teaniny przyjmujesz wraz z takim ekstraktem.

Czy l-teanina może uzależniać?
Nie. L-teanina nie wykazuje żadnego potencjału uzależniającego.

Czy powinienem przyjmować kofeinę razem z l-teaninę jeżeli cierpię na uogólnione zaburzenia lękowe?
Prawdopodobnie nie ma jednej dobrej odpowiedzi na wszystkie pytania. Najlepiej poeksperymentować z każdym z tych środków. Na chłopski rozum można przypuszczać, że osoby z wysokim poziomem lęku mogą odpuścić sobie kofeinę.

Po jakim czasie zaczyna działać l-teanina?
Po około 30 minutach.


Bacopa Monnieri
Podsumowanie

Bacopa Monnieri jest wykorzystywana w systemie medycyny ajurwedyjskiej od stuleci. Obecnie jest jednym z najlepiej przebadanych środków nootropowych. Podsumowanie z 2012 uwzględniające wyniki 6 badań stwierdza, że zażywanie Bacopa Monnieri przynosi olbrzymią i statystycznie istotną poprawę pamięci.[27][28] Główny mechanizm działa Bacopy jest wciąż nieznany jednak wydaje się ona być przeciwutleniaczem, słabym inhibitorem acetylocholinoesterazy, aktywatorem mózgowego przepływu krwi i modulować układy neuroprzekaźnikowe.[29] W modelu zwierzęcym, Bacopa Monnieri zwiększała korowe stężenia acetylocholiny, dopaminy i serotoniny.[197] Bacopa Monnieri jest prawdopodobnie jednym z najbezpieczniejszych i najlepszych środków poprawiających pamięć.

Standardowa dawka: 300mg ekstraktu standaryzowanego na 50% bakozydów albo 750mg ekstraktu standaryzowanego na 20% bakozydów

(Uwaga: Właściwości poprawiające pamięć Bacopy, ujawniają się przy ciągłym stosowaniu, 8 tygodni to wskazany, minimalny okres testowy)


Skutki uboczne
Nudności, drętwienia, senność, nużliwość mięśni

Pytania

Bacopę należy przyjmować rano czy wieczorem?
Zwykle jest przyjmowana rano, jednakże ludzie, którzy doświadczają skutku ubocznego w postaci nadmiernej senności mogą ją przyjmować w godzinach późniejszych.

Która marka bacopa monnieri na amazonie jest najlepsza?
Bacognize lub Himalaya

Gdzie najlepiej kupować Bacopę w postaci proszku?
Vitacost, Swanson i wszystkie testowane ekstrakty z certyfikatem Bacognize.

Kofeina
Podsumowanie

Kofeina jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i najlepiej poznanych związków psychoaktywnych. Występuje powszechnie w kawie, herbacie, napojach energetycznych, napojach bezalkoholowych czy nawet w czekoladzie. Kofeina wydaje się mieć znaczący wpływ na sferę poznawczą. Wydaje się, że jest w stanie konsekwentnie zwiększyć czujność i uwagę. Kwestia czy te efekty utrzymują się przy regularnym stosowaniu jest nadal przedmiotem dyskusji.[117][118][119] Kofeina wywiera działanie blokując receptory adenozyny A1 i A2A. [120] Efekty związane z blokadą receptorów A1 wydają się zmniejszać wraz z przewlekłą ekspozycją na substancję, ale może istnieć pewne działanie chroniczne w którym pośredniczą receptory A2A. [121] Rutynowe, umiarkowane przyjmowanie kofeiny wydaje się być związane z wieloma pozytywnymi aspektami, w tym obniżeniem ryzyka choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, depresji, chorób układu krążenia i udarów mózgu. [122][123][124][125][126][127] Co ciekawe, w jednym badaniu wykazano związek między ekstrawertycznym cechami osobowości, przyjmowaniem kofeiny i zwiększoną wydajnością w wyzwaniowych zadaniach związanych z pamięcią roboczą.[128]

Standardowa dawka: 50-200mg kofeiny

Możliwe interakcje
U pacjentów z chorobą Parkinsona przyjmujących kreatynę oraz wysokie dawki kofeiny (>300mg na dobę) zaobserwowane szybsze postępowanie objawów choroby zmierzone przy użyciu Unified Parkinson's disease rating scale. [207]

Skutki uboczne
Lęk, mania, ból głowy, nudności, wzrost ciśnienia tętniczego

UWAGA!
Kofeina posiada stosunkowo niską dawkę śmiertelną, dla niektórych może to być już kilka gramów. [74][75] Jeżeli planujesz zakupić czystą kofeinę zalecane są kapsułki zamiast proszku. Są niesamowicie tanie, wygodne i bezpieczne w użyciu. Proszek jest nieznacznie tańszy, ale trudniejszy w użyciu, i niesie znaczące ryzyko uszczerbku na zdrowiu podczas pomyłek przy dawkowaniu.


Kofeina może wywołać też lęk, pobudzenie i tachykardię (wzrost akcji serca) w wysokich dawkach relatywnych dla poziomu tolerancji fizjologicznej danego użytkownika.

Ashwagandha
Podsumowanie

Ashwagandha jest rośliną z Indii stosowaną od ponad 3000 lat. Ashwagandha jest skutecznym środkiem anksjolitycznym (obniżającym lęk).[89][90] Ashwagandha może również zwiększać aspekty uwagi, ale istnieją tylko wstępne poszlaki wskazujące na takie działanie.[91] Mechanizm działania Ashwagandhy nie jest do końca poznany. Ashwagandha wykazuje aktywność GABA-mimetyczną, co może odpowiadać za jej działanie przeciwlękowe.[92] Witaferyna A, główny aktywny związek, wydaje się być dość silnym środkiem przeciwzapalnym.[93] Ashwagandha jest obiecującym reduktorem lęku.

Standardowa dawka: 300mg ekstraktu z korzenia Ashwagandhy standaryzowanego na 5% zawartości witanolidów

Skutki uboczne
Thyreotoksyczność

Pytania

Czy ashwagandha powoduje objawy abstynencyjne przy odstawieniu?
Ashwagandha nie powoduje objawów odstawiennych.[107]

Dziurawiec zwyczajny
Podsumowanie

Dziurawiec zwyczajny jest rośliną o właściwościach przeciwdepresyjnych i poprawiających nastrój. Jego głównym aktywnym związkiem wydaje się być hiperforyna (oprócz hipercyny, pseudohiperycyny i adhiperforyny - przyp. DP), która blokuje wychwyt zwrotny serotoniny, noradrenaliny, dopaminy i GABA.[35][155][156] Meta-analiza z 2008 r. stwierdza, że dziurawiec zwyczajny jest środkiem o skuteczności porównywalnej z większością tradycyjnych antydepresantów, zarazem z mniejszą liczbą skutków ubocznych.[36] Dziurawiec zwyczajny u zdrowych osób ma neutralny wpływ na funkcje poznawcze.[37]

Standardowa dawka: 300mg ekstraktu do trzech razy dziennie

(ekstrakty różnią się od siebie, badania kliniczne były często przeprowadzane przy użyciu ekstraktu standaryzowanego na zawartość 0,5% hiperforyny)

Środki ostrożności
Dziurawiec zwyczajny jest związkiem fotouczulającym, może zwiększać uszkodzenia spowodowane przez wysokiej intensywności światło, prowadząc do rozwoju zaburzeń wzroku lub zaćmy. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby chronić oczy przed intensywnym światłem słonecznym podczas korzystania z dziurawca[79].

Dziurawiec zwyczajny może zmniejszać skuteczność niektórych leków przez zmiany aktywności cytochromu P450. Porozmawiaj z lekarzem, jeśli przyjmujesz jakiekolwiek leki na receptę[80].


Kava Kava
Podsumowanie

Kava jest naturalnym anksjolitykiem uzyskiwanym z korzenia pieprzu metystynowego. To zastosowanie tej rośliny sięga tysięcy lat w rejonie południowego Pacyfiku. W przeglądzie systematycznym badań stwierdzono, że Kava może skutecznie złagodzić niepokój, w większym stopniu niż placebo, z wystąpieniem przy tym kilku działań niepożądanych.[38] Kava nie wydaje się, przy krótkotrwałym użyciu, powodować wzrostu tolerancji większego aniżeli zaistniał w grupie placebo, około 25% zarówno z grupy placebo i Kavy chciało zwiększyć dawkę przyjmowanej substancji.[39] W niskich dawkach terapeutycznych Kava wydaje się nie pogarszać funkcji poznawczych i może faktycznie poprawić niektóre aspekty uwagi.[40] Kava może mieć również korzystny wpływ na funkcje seksualne kobiet, choć może to być spowodowane zmniejszeniem niepokoju.[39]

Istnieją doniesienia o zatruciach wątroby wywołanych przez Kavę, które doprowadziły w UE, Wielkiej Brytanii i Kanadzie do nałożenia restrykcji na ten preparat. Jednakże, bezpośredni związek pomiędzy zatruciami wątroby i przyjmowaniem Kavy wydaje się niezwykle rzadki. W większości przypadków doprowadziły do tego prawdopodobnie czynniki dodatowe, takie jak stosowanie innych leków, wysoka konsumpcja alkoholu oraz występujące choroby.[41] Należy zachować ostrożność przy zażywaniu Kavy. Upewnij się, że produkt pochodzi od firmy godnej zaufania z wysoką reputacją, a preparat pozyskano z korzenia rośliny. Nie stosuj Kavy jeśli masz jakiekolwiek choroby wątroby, często spożywasz alkohol lub przyjmujesz na stałe inne leki. Bezpieczeństwo długotrwałego używania Kavy nie zostało rygorystycznie potwierdzone.

Standardowa dawka: 400mg ekstraktu Kavy standaryzowanego na 30% kawalaktonów (aktywnych związków) jeden do dwóch razy dziennie.

Skutki uboczne:
senność, potencjalna hepatotoksyczność

----> Przypis Dark Passengera: UWAGA: Polska jest jedynym krajem UE, w którym Kava jest wpisana na wykaz środków odurzających i substancji psychoaktywnych i jej posiadanie w jakiejkolwiek postaci jest prawnie zabronione!

Substancje dopaminergiczne

Wydaje się istnieć odwrotna, zależna od dawki korelacja pomiędzy poziomem dopaminy i działaniem pamięci roboczej.[12] W praktyce oznacza to, że osobom wysoko funkcjonującym (których funkcje poznawcze stoją na wysokim poziomie) nie zaleca się stosowania dopaminergików takich, jak metylofenidat, amfetamina czy modafinil, i jest bardziej prawdopodobne, że wydajność umysłowa takich osób zostanie przez te środki osłabiona. Substancje zmieniające poziomy dopaminy są potężnym środkiem wpływającym na procesy poznawcze, niestety nie zawsze jest jasne, czy dana osoba odniesie korzyść czy szkodzę z ich stosowania.

W przypadku kobiet optymalne poziomy dopaminy mogą być trudniejsze do ustalenia. Wysokie stężenia estrogenów wpływają na zwiększenie syntezy dopaminy, a poziom estrogenów zmienia się z kolei w trakcie cyklu menstruacyjnego. [13] U kobiet, które nie stosują środków antykoncepcyjnych, wzrost estrogenów następuje tuż przed owulacją. Wzrost estrogenów wydaje się wpływać na wydajność pamięci roboczej, ale sposób w jaki zachodzi ten wpływ wydaje się być stricte uzależniony od wyjściowego stężenia dopaminy.[14][15]

Metylofenidat
Podsumowanie

Metylofenidat (Ritalin, Concerta) jest przede wszystkim inhibitorem wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy. Jego aktywność jako NDRI powoduje efektywny wzrost stężeń noradrenaliny i dopaminy w mózgu. Mimo, że metylofenidat jest skutecznym lekiem na ADHD jego wpływ na sferę poznawczą nie wydaje się ograniczać jedynie do pacjentów z ADHD. Wykazano, że metylofenidat wspomaga również pamięć u osób zdrowych.[50][82] Metylofenidat posiada potencjał do nadużyć.

Standardowa dawka: 20mg rano

Skutki uboczne
nudności, lęk, irytacja, bezsenność, depresyjny nastrój, utrata apetytu, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, palpitacje

Mieszane sole amfetaminy
Podsumowanie

Adderall jest inhibitorem wychwytu zwrotnego i "releasing agent" dla noradrenaliny i dopaminy. Adderall może wzmocnić lub osłabić aspekty funkcji poznawczych w zależności od wyjściowej wydajności psychofizycznej użytkownika. Adderall będzie raczej pogarszać funkcje poznawcze u osób wysoko funkcjonujących, ale wzmocni je u osób u których funkcjonowanie poznawcze stoi na niskim poziomie. Co ciekawe ludzie nie potrafią z reguły prawidłowo subiektywnie ocenić poprawy bądź uszczerbku na funkcjach poznawczych po zażyciu Adderallu.[1] Adderall posiada znaczny potencjał do nadużyć.

Standardowa dawka: 10mg rano

Skutki uboczne
zmiany w nastroju, utrata apetytu, euforia, zwiększone tętno, zwiększone ciśnienie tętnicze, palpitacje, bezsenność, paranoja, mania, irytacja, lękliwość, neurotoksyczność, rozwój tolerancji farmakologicznej

L-Deprenyl
Podsumowanie

L-deprenyl (selegilina) jest silnym inhibitorem MAO-A, oraz substancją z długą tradycją stosowania jako produkt leczniczy w chorobie Parkinsona. [129] Jako inhibitor MAO-B selegilina zwiększa poziomy dopaminy i fenyloetyloaminy (PEA) w mózgu. W niektórych badaniach na modelu zwierzęcym przyjmowanie selegiliny było związane z poprawą zdolności uczenia się. [130] Jednak wydajność selegiliny we wzmacnianiu funkcji poznawczych wydaje się być znacznie bardziej niejednoznaczna u ludzi. Co najmniej jedno badanie sugeruje, że selegiina w istocie może zmniejszać wydajność umysłową.[201] Selegilina w niskich dawkach posiada selektywne powinowactwo do izoformy MAO-B, co oznacza, że nie są konieczne restrykcje dietetyczne związane z unikaniem produktów zawierających tyraminę czy obniżeniem konsumpcji jej prekursora- tyrozyny. W dawkach wyższych niż 10mg selegilina wytraca na swojej selektywności i zaczyna blokować również izoformę MAO-A, w tym momencie konieczne są restrykcje dietetyczne charakterystyczne dla starszych IMAO. [131] Co prawda w dawkach terapeutycznych istnieje mimo to, niewielkie prawdopodobieństwo, aby selegilina doprowadziła do przełomu nadciśnieniowego, jednakże wciąż może podnosić ciśnienie tętnicze krwi jeżeli jest przyjmowana z tyraminą. [132] Głównymi metabolitami selegiliny są l-metamfetamina, l-amfetamina i N-desmetylselegilina, więc stosowanie selegiliny może być problematyczne u osób poddawanych narkotestom. Metabolity te są fizjologicznie aktywne jednakże l-izomery związków z grupy amfetamin są znacznie słabsze niż izomery dekstro, przez co selegilina posiada niewielki potencjał do nadużyć. [133][134] Zastosowanie selegiliny nie jest na ogół związane ze znacznymi skutkami ubocznymi lub działaniami niepożądanych. Co ciekawe, w niektórych doświadczeniach selegilina paradoksalnie zwiększała żywotność niektórych gryzoni.[135] W większości krajów selegilina jest lekiem na receptę, ale nie znajduje się pod ścisłą kontrolą.

Standardowa dawka: 5mg selegiliny

Skutki uboczne
suchość w ustach, bezsenność, euforia, wzrost libido, zwiększone ciśnienie tętnicze krwi

Uwaga!
Doustne środki antykoncepcyjne drastycznie zwiększają biodostępność selegiliny czyniąc terapeutyczne dawki bardziej niebezpiecznymi. [190]


L-Tyrozyna (zobacz też: N-Acetyl-L-Tyrozyna aka NALT)
Podsumowanie

Tyrozyna jest endogennym aminokwasem i prekursorem dopaminy, adrenaliny i noradrenaliny. Istnieją pewne dowody na to, że suplementacja tyrozyny może mieć wpływ na wydajność pamięci roboczej w pewnych sytuacjach, zwłaszcza pod wpływem stresu.[51][52][53][54] Tyrozyna może zwiększyć koncentryczność twórczego myślenia.[171] W jednym z badań tyrozyna złagodziła nawet niektóre z negatywnych skutków braku snu na zdolności poznawcze.[86] Jednakże, jeśli tyrozyna zwiększa wydajność pamięci roboczej poprzez zwiększanie poziomu katecholamin efekt może być jedynie krótkotrwały. Niektóre badania na zwierzętach wykazały, że poziom dopaminy szybko powraca do stanu wyjściowego.[55]

Standardowa dawka: 2 gramy na pusty żołądek

Uwaga!
Tyrozyna jest prekursorem tyraminy i może istnieć pewne ryzyko jej jednoczesnego stosowania u osób przyjmujących inhibitory MAO.


Odżywki

Kreatyna
Podsumowanie

Kreatyna działa jak bufor energii w mózgu. Jest ona przekształcana w organizmie do wysokoenergetycznej fosfokreatyny, co przyczynia się do wytwarzania ATP. Podczas aktywacji obszarów mózg szybko odprowadza fosfokreatynę, aby utrzymać stałe stężenie ATP [19]. Doustna suplementacja kreatyny zwiększała poziom kreatyny w mózgu od 3,5 - 13,3%, przy czym średnia wynosiła około 8%. [20] Ten dodatkowy bufor energetyczny może zwiększać efektywność wykonywania zadań związanych z ilorazem inteligencji (IQ).[21][88] W przypadku zdrowych, młodych, wypoczętych, wszystkożernych osób, kreatyna, nie wydaje się poprawiać funkcjonowania w innych dziedzinach. [22][23] U osób, które są pozbawione snu kreatyna wydaje się konsekwentnie wzmacniać funkcje wykonawcze. [87] Mimo, że wegetarianie i weganie wydają się lepiej reagować na suplementację kreatyną, zarówno wegetarianie jak i wszystkożercy mają porównywalne wyjściowe stężenia kreatyny w mózgu. [24][25]

Meta-analiza na temat kreatyny: http://www.gwern.net/Creatine

Standardowa dawka: 5 gramów rano popijając dużą ilością wody. Aby nasycić organizm przyjmuj 20 gramów przez pierwszy tydzień.


Możliwe interakcje
U pacjentów z chorobą Parkinsona przyjmujących kreatynę oraz wysokie dawki kofeiny (>300mg na dobę) zaobserwowane szybsze postępowanie objawów choroby zmierzone przy użyciu Unified Parkinson's disease rating scale. [207]


Skutki uboczne
Ból brzucha, nudności, biegunka

Pytania

Czy muszę przyjmować specjalne formy kreatyny?
Nie. Kreatyna jednowodna wydaje się być tak samo dobra jak inne formy kreatyny, a przy tym jest znacznie tańsza.

CDP-cholina
Podsumowanie

CDP-cholina (cytykolina) jest wysoce biodostępną formą choliny. Po absorpcji CDP-cholina ulega rozpadowi na cholinę i cytydynę. Cytydyna ulega w mózgu konwersji do fosforanu urydyny, który jest następnie przekształcany do trifosforanu cytydyny na poziomie neuronów. Część cholinowa może być wykorzystana do wytwarzania acetylocholiny, fosfatydylocholiny i sfingomieliny. CDP-cholina wydaje się zwiększać mózgowy metabolizm glukozy, ATP i fosfokreatyny. [172][173] CDP-cholina zwiększa syntezę i uwalnianie dopaminy w prążkowiu, być może poprzez aktywację hydroksylazy tyrozynowej. [174][175][176] Istnieją dowody na to, CDP-cholina może poprawiać aspekty pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych u słabo funkcjonujących, młodych, zdrowych osób i pewne aspekty uwagi u osób starszych i młodzieży jako takiej.[189][57][203] U młodych, wysoko funkcjonujących osób CDP-cholina może pogorszyć wydajność umysłową.[189] Przeglądy systematyczne dostarczają dowodów na to, że CDP-cholina pomaga załagodzić zaburzenia pamięci i zaburzenia zachowania leżące u podstaw zaburzeń mózgowych związanych z wiekiem.[179] CDP-cholina posiada znakomity profil bezpieczeństwa i prawdopodobnie posiada właściwości neuroprotekcyjne.[177][178]

Standardowa dawka: 250-1000mg

Skutki uboczne
lęk, ból głowy, obrzęki nóg


Alpha-GPC
Podsumowanie

Alpha-GPC (alfosceran choliny) jest wysoce biodostępną postacią choliny. Alpha-GPC jest produktem lecytyny powszechnie występującym w żywności i jest naturalnym składnikiem ludzkiego mleka matki. Jest również obecny w tkance mózgu jako produkt metabolizmu fosfolipidów. Po spożyciu doustnym alpha-GPC jest przekształcany do fosforylocholiny, co może zwiększyć syntezę i uwalnianie acetylocholiny. [180] Masowo alpha-GPC jest prawdopodobnie najlepszym prekursorem acetylocholiny. Jednakże, alpha-GPC wchłania bardzo szybko wilgoć z powietrza (jest wysoce hogroskopijny), więc z proszkiem 100% alpha-GPC praktycznie nie sposób się obchodzić. Z tego powodu, alpha-GPC albo jest wstępnie pakowane w kapsułki lub przechowywane w postaci rozcierek z inną, neutralną substancją. Brak jest dowodów na to, że alpha-GPC może poprawić funkcje poznawcze u zdrowych osób dorosłych. Jednak, alpha-GPC wydaje się wykazywać korzystny wpływ przy łagodzeniu negatywnych skutków chorób degeneracyjnych, takich jak demencja. [181][182]

Standardowa dawka: 100-1000mg

Skutki uboczne
Ból głowy, splątanie, zawroty głowy, czerwienie się, pobudzenie, bezsenność


L-Karnityna / Acetyl-L-Karnityna (ALCAR)
Podsumowanie

Karnityna transportuje grupy acylowe długołańcuchowych kwasów tłuszczowych do mitochondriów, gdzie mogą być podzielone przez beta-oksydację i wygenerować energię. Badania nad wzmocnieniem przez karnitynę funkcji poznawczych u zdrowych, młodych osób praktycznie nie istnieją . Jednak u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych czy łagodną postacią choroby Alzheimera karnityna wydaje się być korzystna i dobrze tolerowana. [26]

Standardowa dawka: 1g raz do dwóch razy dziennie


Omega-3 (EPA & DHA)
Podsumowanie

Zarówno kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA), mogą odgrywać rolę w celu utrzymania funkcji poznawczych. DHA jest głównym składnikiem membran neuronalnych, które stanowią znaczny odsetek całkowitej masy mózgu. EPA nie występuje szeroko w ludzkim mózgu, lecz może wywierać korzystny wpływ ze względu na działania przeciwzapalne. Zarówno EPA i DHA mają działanie przeciwzapalne, a także rozszerzające naczynia krwionośne. DHA jest prekursorem NPD1, związku o działaniu przeciwzapalnym i neuroprotekcyjnym. [94]

EPA i DHA mogą poprawiać funkcje poznawcze, ale brakuje mocnych dowodów na poparcie tej tezy. Opublikowano badania w których uzyskano pozytywne wnyiki, [95] [96], ale istnieje również wiele badań, gdzie odnotowano negatywne rezultaty. [97] [98] [98] [100] Wobec medialnego szumu dotyczącego wpływu EPA i DHA na funkcje poznawcze należy stwierdzić, że aktualne wyniki badań są rozczarowujące. Nie ma pewności czy większość zdrowych, dorosłych osób odniesie korzyści w sferze poznawczej z suplementacji EPA i DHA.

EPA i DHA mogą mieć jednak działanie synergistyczne z innymi związkami. Istnieją pewne dowody na to, EPA i DHA w połączeniu z innymi ważnymi prekursorami membranowymi w tym choliną i monofosforanem urydyny mogą nasilać synaptogenzę [101], [102], [103], [104] i mogą potencjalnie łagodzić wczesne stadia choroby Alzheimera. [105]

Uwaga: Istnieją trzy główne rodzaje omega-3: kwas alfa-linolenowy (ALA), kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA). ALA jest powszechnie spotykany w roślinach i może być dość skutecznie przekształcany w EPA, jeśli dieta jest bogata w kwas linolowy (najczęściej spotykany w przetworzonej żywności zawierających olej z nasion bawełny oraz olej słonecznikowy. ALA słabo konwertuje do DHA. Suplementacja DHA jest najprawdopodobniej konieczna u każdego, kto nie otrzymuje go dostatecznej ilości w normalnej diecie. Weganie jako źródło DHA mogą wykorzystywać suplementy zawierające algi morskie.

Standardowa dawka: 1g DHA, 1g EPA


Magnez
Podsumowanie

Magnez jest niezbędnym minerałem zaangażowanym w wiele funkcji biologicznych, w tym zwyczajową modulację receptorów NMDA. [58] Badania sugerują, że szacunkowo około połowa Amerykanów przyjmuje mniej magnezu niż jest to zalecane. [59] Większość znaczących spożywczych źródeł magnezu stanowią migdały, orzechy brazylijskie, orzechy nerkowca, boćwina i kapusta. Niedobory magnezu mogą być związane ze stanami wyczerpania, drażliwością, bezsennością, drżeniami mięśniowymi i skurczami [60]. Wstępne dane z modelu zwierzęcego wskazują, że podnosząc poziom magnezu można zwiększyć zdolności uczenia się i poprawić pamięć, przypuszczalnie poprzez zwiększenie plastyczności synaptycznej. [61]

Standardowa dawka: 200mg
(typowo organiczne związki magnezu w celu odpowiedniej biodostępności)

(Uwaga: Nadmierne dawki mogą powodować biegunkę, skurcze żołądka, zaczerwienienie skóry, zawroty głowy. Należy zmniejszyć dawkę, jeśli wystąpi biegunka, należy przerwać stosowanie, jeśli wystąpią skurcze żołądka, zaczerwienienie skóry lub zawroty głowy.)

Skutki uboczne
biegunka


Leki wpływające na czuwanie

Modafinil
Podsumowanie

Modafinil jest stymulantem i związkiem promującym czuwanie. Wykazano, że eliminuje większość niekorzystnych skutków krótkotrwałej deprywacji snu na sferę poznawczą. Kiedyś wierzono, że modafinil może wzmacniać krótkoterminową pamięć operacyjną i funkcje wykonawcze u zdrowych , nie pozbawionych snu osobników. [42] [43] [44] Natomiast w badaniach na większą skalę nie udało się zauważyć żadnej poprawy w zakresie pamięci krótkotrwałej. [202], podczas gdy w innych badaniach stwierdzono zaburzenia wydajności w zadaniach, gdzie ważny był czas reakcji. [183] W niedawnym przeglądzie systematycznym sugeruje się, że modafinil może poprawić osiągi przy wymagających zadaniach. [205] Przegląd uwzględnił jednak tylko badania przeprowadzone w okresie od stycznia 1990 do grudnia 2014. Nie uwzględnił zatem największego jak dotąd badania dotyczącego modafinilu, gdzie ostatecznie badacze doszli do różnorakich konkluzji. Mechanizm w jaki sposób działa modafinil nadal nie jest do końca poznany. Najbardziej prawdopodobną hipotezą jest nasilanie neurotransmisji noradrenergicznej i dopaminergicznej poprzez blokowanie wychwytu zwrotnego tych neuroprzekaźników. Hamowanie wychwytu zwr. dopaminy i noradrenaliny nie wydaje się być wystarczająco silne, aby wywołać euforię lub uzależnienie. [45] Modafinil jest najwyżej ocenianym promotorem czuwania.

Uwaga: w przypadku osób wysoko funkcjonujących istnieje niższe prawdopodobieństwo, że odniosą benefity ze stosowania modafinilu.[46][47][48][49]

Standardowa dawka: 200mg rano

Więcej informacji: http://www.gwern.net/Modafinil

Skutki uboczne
lęk, irytacja, wzrost ciśnienia tętniczego krwi

Ostrzeżenia

Modafinil w połączeniu z kofeiną może znacznie zwiększyć niepokój u niektórych osób, ponad to, co można byłoby oczekiwać po każdej z tych substancji z osobna. Nie próbuj łączyć ich po raz pierwszy, gdy znajdujesz się w sytuacji stresowej lub jesteś pozbawiony snu.

Modafinil może powodować poważne reakcje skórne, w tym rumień wielopostaciowy (EM), zespół Stevensa-Johnsona (SJS), toksyczną nekrolizę naskórka (TEN). FDA doradza ludziom natychmiast przerwać kurację i skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi wysypka lub inne reakcje nadwrażliwości. Początek SJS zwykle nie jest natychmiastowy i może się ujawnić z kilkutygodniowym opóźnieniem po zastosowaniu modafinilu. Sprawozdanie z nadzoru po wprowadzeniu do obrotu modafinilu uznaje ryzyko wystąpienia SJS za niewielkie, w zakresie od około 1 na 200 000 pacjentów, bez zgłoszonych zgonów. [76] Jednak w badaniach klinicznych na dziaciach, w sumie na grupie 1236 pacjentów , zgłoszono 3 przypadki ciężkich reakcji skórnych (1 prawdopodobny przypadek SJS, 1 możliwy przypadek SJS i 1 prawdopodobny przypadek wysypki odropodobnej), co sugeruje, że przynajmniej wśród dzieci , liczba 1: 200 000 jest prawdopodobnie zaniżona.

Modafinil może zmniejszać skuteczność doustnej hormonalnej antykoncepcji przez okres do 1 miesiąca po ostatniej dawce poprzez indukcję CYP3A4 / 5. [77] [78]

Modafinil może podnosić ciśnienie tętnicze krwi.[81]

Modafinil pozwala w bardzo łatwy sposób unikać snu przez dłuższe okresy czasu. To nie znaczy, że jest to bezpieczne. Rezygnacja ze snu może mieć poważne konsekwencje zdrowotne.

Inne działania niepożądane zgłaszane podczas korzystania z modafinilu-
Kod: Zaznacz cały
http://www.drugcite.com/?q=modafinil


Więcej środków ostrożności oraz informacji dotyczących użytkowania modafinilu-
Kod: Zaznacz cały
http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm?setid=e16c26ad-7bc2-d155-3a5d-da83ad6492c8#nlm34070-3Armodafinil
Podsumowanie

Armodafinil to czysty R-modafinil, najbardziej aktywny stereoizomer modafinilu. Oznacza to, armodafinil będzie wykazywał nieznacznie inne efekty niż sam modafinil i skuteczne będą nieco niższe dawki.

Armodafinil podobnie jak modafinil, jest technicznie rzecz ujmując , nielegalny do nabycia w wielu krajach, aczkolwiek w przypadku osób fizycznych ryzyko odpowiedzialności prawnej jest niskie.

Standardowa dawka: 150mg rano

Skutki uboczne
lęk, irytacja, wzrost ciśnienia tętniczego

Ostrzeżenia (patrz: modafinil)

Adrafinil
Podsumowanie

Adrafinil to najstarszy lek z rodziny modafinilu. Adrafinil jest prolekiem dla modafinilu, czyli można powiedzieć, że ulegając metabolizmowi jest konwertowany w organizmie do modafinilu. Jednakże, nie można jasno powiedzieć, czy ich efekty są dokładnie takie same, gdyż związek ulega biotransformacji, a cząsteczka adrafinilu sama w sobie może wykazywać inne właściwości, z których niektóre mogą blokować modafinil. Istnieją pewne obawy, że adrafinil może być bardziej szkodliwy dla wątroby niż modafinil. Obecnie nie jest stosowany w USA.

W 2011 roku francuskie organy cofnęły zezwolenia dla produktów leczniczych zawierających adrafinil, gdyż cytując:. "Analiza wyników badań klinicznych wykonanych przez laboratorium nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy adrafinil wykazuje pozytywne efektu w leczeniu zaburzeń czuwania i uwagi u osób w podeszłym wieku. Biorąc pod uwagę również znane niekorzystne skutki tego leku, Komisja uważa, że stosunek korzyści do ryzyka jest niekorzystny dla adrafinilu i dlatego proponuje cofnięcie zezwolenia na wprowadzenie tego leku do obrotu. "[62]

Standardowa dawka: 300-900mg rano

Skutki uboczne:
lęk, irytacja, wzrost ciśnienia tętniczego, podwyższone enzymy wątrobowe (hepatotoksyczność? - przyp.)

Ostrzeżenia (patrz: modafinil)


Racetamy i pochodne

Piracetam
Podsumowanie

Termin środka nootropowego został pierwotnie ukuty właśnie do opisania efektów piracetamu. [63] Piracetam jest najstarszym i najlepiej przebadanym związkiem z rodziny racetamów. Mechanizm działania piracetamu nie jest do końca jasny, najbardziej znana hipoteza zakłada, że piracetam poprawia funkcje neuronów poprzez zwiększenie przepuszczalności błon, która jest zwykle zakłócona w mózgach osób starszych, a następnie kolejno zwiększając aktywność mitochondriów. [64] Jeśli ta hipoteza jest słuszna, to młodzi ludzie odniosą najmniejsze korzyści ze stosowania piracetamu. Aczkolwiek istnieją dowody sugerujące jednak, że piracetam może poprawić pamięć w populacji osób młodych. [65] [66] W jednym badaniu prospektywnym zażywanie piracetamu faktycznie okazało się być związane ze zwiększeniem wydajności poznawczej , choć autorzy ostrzegają, przed pochopnym wyciąganiem wniosków ze względu na małą liczebność próby w grupie piracetamu. [139]

Mądrości ludowe sugerują spożywanie piracetamu wraz ze źródłem choliny, aby zwiększyć jego działanie lub złagodzić "racetamowe bóle głowy", zjawisko zgłaszane przez niektórych użytkowników. Podczas gdy sama cholina jest ogólnie pro-poznawczym związkiem, zwłaszcza dla osób starszych , nie jest to żadnym rygorystycznym wymogiem. Większość ludzi może wziąć piracetam z choliną lub bez niej. Cholina może mieć korzystny wpływ na funkcje poznawcze sama w sobie. [57] [206]

Standardowa dawka: 1600mg do trzech razy dziennie

Skutki uboczne
Ból brzucha, ból głowy

Pytania

Czy muszę przyjmować piracetam wraz ze źródłem choliny
Nie jest to konieczne. Jedni ludzie biorą cholinę, inni nie. Badania kliniczne piracetamu były wykonywane bez suplementacji choliną.

Czy w przypadku piracetamu konieczna jest "dawka uderzeniowa"?
Nie. Spójne dawkowanie od początku jest prawdopodobniej najbardziej korzystne. Jednak piracetam posiada bardzo szerokie okienko terapeutyczne i można zażywać znacznie wyższe dawki niż standardowe, bez ryzyka uszczerbku.

Czy piracetam jest legalny w USA?
Piracetam nie jest klasyfikowany i posiada status substancji nieuregulowanej dla konsumentów w USA. Dostawcy piracetamu w USA mogą działać w prawnej szarej strefie, jeśli reklamują go jako środek do spożycia dla ludzi. FDA wysłał niektórym dostawcom listy ostrzegawcze, ale jest to rzadkością.

Czy mogę zamówić piracetam do UK?
Tak. UK posiada bardzo pro-liberalną politykę jeżeli chodzi o import leków na receptę przez prywatnych obywateli na użytek własny.

Czy mogę zamówić piracetam do Kanady?
Celnicy mogą zatrzymać paczkę z piracetamem, ale zdarza się to rzadko, zwłaszcza jeżeli przesyłka jest nadana z USA lub UK.

Czy mogę zamówić piracetam do Australii?
Celnicy mogą zatrzymać paczkę z piracetamem, ale zdarza się to rzadko.

Czy mogę zamówić piracetam do Europy?
Celnicy mogą zatrzymać paczkę z piracetamem, ale zdarza się to rzadko.


Fenylopiracetam
Podsumowanie

Fenylopiracetam (Phenotropil, Carphedon) jest stosunkowo słabo przebadaną pochodną piracetamu. Jest jednak godny uwagi ze względu na swoje właściwości psychostymulujące odczuwalne subiektywnie. Znajduje się na liście substancji zakazanych w sportach olimpijskich. Badania in vitro sugerują, że fenylopiracetam wiąże się z cholinergicznymi receptorami nikotynowymi. W modelach zwierzęcych fenylopiracetam wydaje się zwiększać gęstość receptorów NMDA i receptorów nikotynowych, co sugeruje, że posiada potencjał jako środek wzmacniający procesy poznawcze. [204] Podobnie, w doświadczeniach na zwierzętach fenylopiracetam wydaje się wywierać działanie antydepresyjne. [111] Brak jest badań, aby stwierdzić jednoznacznie czy fenylopiracetam poprawia funkcje poznawcze u osób zdrowych. Fenylopiracetam jest prawdopodobnie związkiem o najsilniejszym działaniu stymulującym spośród wszystkich pochodnych piracetamu.

Standardowa dawka: 100mg dwa razy dziennie

Pytania

Czy fenylopiracetam trzeba przyjmować ze źródłem choliny?
Nie.


Aniracetam
Podsumowanie

Aniracetam jest ojcem chrzestnym ampakin, służył jako modelowy związek dla wielu nowszych i silniejszych modulatorów receptora AMPA. Sam aniracetam był wykorzystywany w leczeniu udarów w Japonii i choroby Alzheimera w Europie. Istniał pod nazwą handlową Draganon w Japonii, ale od tamtego czasu został wycofany z rynku z powodu nieudanej próby klinicznej. [108]

Chociaż aniracetam w badaniach in vitro wykazywał aktywność AMPAkiny wpływając na LTP i uwalnianie czynników wzrostu nie jest pewne czy posiada taki sam profil działania po podaniu doustnym. Po wchłonięciu z przewodu pokarmowego aniracetam jest prawie całkowicie metabolizowany, tylko około 0,2% dociera do krążenia, znacznie mniej niż ilość, jaka byłaby konieczna do znaczącej modulacji receptora AMPA. [157] Być może jest możliwe uzyskanie pełniejszych efektów aniracetamu jako ampakiny przy podaniu podjęzykowym ale ta droga zażycia nie jest dobrze przebadana. Metabolity aniracetamu wydają się jednak być związkami psychoaktywnymi. Aniracetam posiada liczne metabolity, z czego N-anizoilo-GABA, kwas p-anyżowy i 2-pirolidynon, wydają się być najważniejsze, chociaż nie są one dobrze zbadane. N-anizoilo-GABA wpływa na zwiększenie poziomu acetylocholiny, serotoniny i nasila uwalnianie dopaminy, być może poprzez interakcję z glutaminergicznymi receptorami metabotropowymi grupy II. Może być to odpowiedzialne za unikalne właściwości aniracetamu jeżeli chodzi o modulację nastroju. [109]


Ogólnie efekty działania aniracetamu na sferę poznawczą nie są dobrze udokumentowane i pozostają niesprawdzone. Związek wydaje się za to być dobrze tolerowany w krótkotrwałych cyklach. [110]

Standardowa dawka: 750mg do 2 razy dziennie

Skutki uboczne
Lękliwość, irytacja, bezsenność

Pytania

Czy muszę przyjmować aniracetam wraz z tłuszczem lub podczas posiłku, aby zwiększyć jego biodostępność?
Nie. Aniracetam jest w pełni wchłanialny przy przyjęciu na pusty żołądek.

Czy aniracetam trzeba przyjmować ze źródłem choliny?
Nie.


Oksyracetam
Podsumowanie

Oksyracetam jest rozpuszczalnym w wodzie racetamem który jest bardzo podobny do piracetamu. Główną różnicą między piracetamem i oksyracetam jest wymagana niższa skuteczna dawka oksyracetamu. Podobnie jak w przypadku innych racetamów, oksyracetam niweluje zaburzenia funkcji poznawczych spowodowane przez skopolaminę. [112] Oksyracetam może poprawić pewne braki poznawcze związane z wiekiem, jednakże oksyracetam nie wykazał żadnych korzyści u pacjentów z chorobą Alzheimera. [113] [114] Brak przeprowadzonych badań nie pozwala stwierdzić czy oksyracetam poprawia funkcje poznawcze u osób zdrowych.

Standardowa dawka: 800mg dwa razy dziennie

Pytania

Czy muszę przyjmować oksyracetam ze źródłem choliny?
Nie.Pramiracetam
Podsumowanie

Pramiracetam jest podobny do piracetamu jeżeli chodzi o efekty, ale pramiracetam ma znacznie niższe dawki skuteczne i jest rozpuszczalny w tłuszczach, a nie w wodzie jak swój protoplasta. Pramiracetam nie powinien być przyjmowany doustnie w formie proszku lub podjęzykowo, gdyż może powodować pieczenie i podrażnienia. Pramiracetam odwraca częściowo deficyty poznawcze wywołane przy użyciu skopolaminy. [115] Ograniczone dowody sugerują, że pramiracetam może być bardziej skuteczny niż piracetam w przywracaniu pamięci po urazie mózgu. [116] Brak badań, aby stwierdzić czy pramiracetam poprawia funkcje poznawcze u osób zdrowych.

Standardowa dawka: 300mg dwa razy dziennie

Pytania

Czy muszę przyjmować pramiracetam ze źródłem choliny?
Nie.


Inhibitory acetylocholinoesterazy

Inhibitory acetylocholinoesterazy działają poprzez inhibicję degradacji acetylocholiny i tym samym zwiększając jej dostępność. IAChE są lekami z wyboru w leczeniu demencji i choroby Alzheimera w USA. Inhibitory acetylocholinoesterazy mogą również zwiększyć wydajność poznawczą u zdrowych osób, przynajmniej krótkoterminowo.[70] Stosowanie inhibitorów acetylocholinoesterazy wiąże się z występowaniem działań niepożądanych, w tym: biegunki, nudności, wymiotów, skurczów nóg i nietypowych marzeń sennych. [71] Chociaż, dla niektórych dziwne sny mogą być zjawiskiem pożądanym, a nie wadą.

Ostrzeżenie: Silne inhibitory acetylocholinoesterazy mogą nasilić/spowodować depresję.


Donepezil
Podsumowanie

Donepezil jest odwracalnym inhibitorem acetylocholinoesterazy często przepisywanym do leczenia demencji i choroby Alzheimera. Liczne badania wskazują, donepezil może mieć zdolność do wzmocnienia funkcji wykonawczych u zdrowych osób w populacji. [72] Bardziej rygorystyczne opinie o skuteczności donepezilu w leczeniu łagodnych zaburzeń poznawczych pokazują uderzająco rozczarowujące wyniki, odnotowując: "Nie ma żadnych dowodów na poparcie stosowania donepezilu u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi. Przypuszczalne korzyści są niewielkie, krótkotrwałe i związane zarazem z istotnymi skutkami ubocznymi. "[71]

Standardowa dawka: 10mg

Skutki uboczne
depresja, biegunka, nudności, niezwykłe sny


Hupercyna A
Podsumowanie

Hupercyna A jest naturalnie występującym , w roślinie Huperzia serrata, inhibitorem acetylocholinoesterazy. Huperzia serrata ma długą historię stosowania w tradycyjnej medycynie chińskiej, gdzie była używana do leczenia gorączki, stanów zapalnych, nużliwości mięśniowej i chorób reumatoidalnych. Podobnie jak inne inhibitory acetylocholinoesterazy, hupercyna A może być wykorzystywana w leczeniu choroby Alzheimera. [73] Brakuje danych na temat, czy hupercyna A jest w stanie długotrwale poprawić funkcje poznawcze u zdrowych osobników.

Standardowa dawka: 100mcg (mikrogramów!!!) dziennie

Skutki uboczne
depresja, biegunka, nudności, niezwykłe sny


Peptydy

Semax
Podsumowanie

Semax (Met–Glu–His–Phe–Pro–Gly–Pro) jest analogiem ACTH4–10, fragmentarycznym peptydem- pochodną hormonu adrenokortykotropowego. W przeciwieństwie do ACTH4-10, uważa się , iż Semax jest antagonistą receptora melanokortyny 4. W Rosji Semax jest stosowany jako środek neuroprotekcyjny w terapii po udarowej. [198] W modelach zwierzęcych Semax wydaje się zwiększać hipokampalną ekspresję BDNF i TrkB. [199] Jedno małe badanie rosyjskie wskazuje, że Semax może nasilać fale mózgowe alfa i zwiększyć wydajność w zadaniach wymagających skupienia i pamięci. [200]

Standardowa dawka: 1,0 mg przyjęte donosowo


Noopept
Podsumowanie

Noopept (GVS-111) jest dipeptydem który zsyntetyzowano na podstawie podobieństwa do metabolitu wazopresyny AVP(4-9) i piracetamu. [69] Obecnie jest on sprzedawany w Rosji do leczenia związanego z wiekiem spadku zdolności poznawczych. Za główne działanie przeciwlękowe i efekty poprawiające pamięć noopeptu, prawdopodobnie odpowiada jego metabolit- cyklopropyloglicyna, która jest endogennym neuropeptydem. [159] [160] [161] [162] Noopept wydaje się stymulować wydzielanie NGF i BDNF u zwierząt, chociaż badanie nie zostało powtórzone. [69] Niektóre badania sugerują, że noopept zwiększa aktywność fal mózgowych alfa i beta. [158] Nie przeprowadzono badań, które stwierdziłyby czy noopept poprawia funkcje poznawcze u osób zdrowych. Niektóre badania wskazują, że noopept może down-regulować receptory TrkB zależne od BDNF przy długotrwałym stosowaniu. [184]

Standardowa dawka: 10mg do trzech razy dziennie

Pytania

Czy muszę przyjmować noopept ze źródłem choliny?
Nie.


Ampakiny

Ampakina to pozytywny allosteryczny modulator receptorów AMPA. Oznacza to, że modyfikuje funkcje receptora, bez wpływu na specyficzne miejsce wiązania (stronę ortosteryczną). Ampakina zmienia konformację receptorów AMPA przedłużając czas otwarcia kanałów jonowych i tym samym zwiększając efekt pobudzający. Nasilenie potencjałów pobudzających pozwala na ułatwioną indukcję LTP, a następnie prowadzi do wzrostu wydzielania czynników neurotroficznych.

Przykładowe ampakiny: aniracetam*, IDRA-21, Sunifiram, Unifiram, CX516


Inne

Tianeptyna
Podsumowanie

Tianeptyna (Stablon) jest atypowym lekiem przeciwdepresyjnym i przeciwlękowym pierwotnie odkrytym w latach 1960s. Tianeptynie po raz pierwszy udzielono zezwolenia na rynku we Francji w 1987 roku, co daje ponad ćwierć wieku historii klinicznej. Sugeruje się, że tianeptyna działa przez modulowanie transmisji glutaminergicznej lubi działając jako nisko poziomowy agonista receptorów opioidowych mu. [163] [164] Pomimo tego od dekad prawdziwy mechanizm działania tianeptyny pozostaje niejasny. Tianeptyna wydaje się łagodzić wywołane stresem strukturalne zmiany w mózgu. [165] W jednym z badań obserwacyjnych leczenie tianeptyna wiązało się ze znaczną redukcją zaburzeń poznawczych związanych z depresją. [166] W modelach zwierzęcych ,przy odpowiedzi na stres , tianeptyna wydaje się mieć pozytywny wpływ na ekspresję genów związanych z neuroplastycznością. [167] Tianeptyna wydaje się normalizować poziomy glutaminianiu w ciele migdałowatym i hipokampie u zwierząt poddawanych czynnikom stresowym, co nie zachodzi w przypadku SSRI. [168] W badaniach klinicznych tianeptyna wydawała się być pozbawiona możliwości nadużywania, jednakże nadzór farmaceutyczny już po wprowadzeniu jej do obrotu wykazał, że tianeptyna rzeczywiście ma jakiś potencjał uzależniający. Szacuje się, że około 0,1-0,3% użytkowników tianeptyny będzie jej nadużywało. Ryzyko nadużyć jest szczególnie wysokie u osób, które już nadużywają alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Nadużywanie tianeptyny może doprowadzić do wystąpienia objawów odstawiennych.

Uwaga: prawidłowe dawkowanie jest niezbędne w przypadku tianeptyny, konieczna jest dokładna skala miligramowa (0,001g), jeśli używasz proszku. Ryzyko związane z wyższymi dawkami tianeptyny niż terapeutyczne jest nieznane. W opisach przypadków znajdują się udokumentowane dolegliwości , takie jak, nudności, wymioty, zawroty głowy, bóle brzucha, zaparcia, utrata apetytu, spadek masy ciała, rozszerzenie źrenic, świąd, częste oddawanie moczu, bolesne oddawanie moczu, zapalenie wątroby i zaburzenia snu. [185] [186] [187] Istnieją opisy przypadków, które potencjalnie mogą być śmiertelnymi przedawkowaniami tianeptyny. [188]

<tutaj taka ciekawostka od Dark Passengera> Ceretropic wypuścił oprócz standardowej soli sodowej tianeptyny także siarczan tianeptyny. Związek ten w przeciwieństwie do protoplasty posiada nikła hogroskopijność (odpada problem z przechowywaniem, adsorbentami wilgoci itp.), poza tym obecność reszty kwasowej kwasu siarkowego zwiększyła biodostępność, i wydłużyła działanie związku. O ile "zwykłą" tianeptynę zaleca się brać w 3 dawkach podzielonych o tyle TianeptynęSO4 można brać tylko w jednej dawce (25mg) rano na cały dzień. Aczkolwiek w tym przypadku są to zalecenia oparte wyłącznie o mądrość ludową, zastosowanie jest czysto eksperymentalne!

Standardowa dawka: 12.5 mg trzy razy dziennie

Skutki uboczne
nudności, suchość w ustach, senność lub bezsenność, niezwykłe sny, zawroty głowy, omdlenia, zaparcia, lekozależność

Bibliografia-
Kod: Zaznacz cały
https://www.reddit.com/r/Nootropics/wiki/beginners#wiki_referencesTabelka gdzie można zakupić powyższe suplementy (i nie tylko) w postaci proszku, kapsułek wysokiej jakości.
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
There is no wonder drug, there are only lies...
Nie udzielam porad na pw. Wszelkie inne sprawy mile widziane.
Avatar użytkownika
Offline
Moderator/ R2 - D2
Posty
14330
Dołączył(a)
05 maja 2011, 00:00

Sex, drugs and nootropics- cz. 2

przez bonsai 18 paź 2015, 00:13
Powinieneś dostać jakąś specjalną rangę na forum! Super są te Twoje rozpiski. :great:
bonsai
Offline

Sex, drugs and nootropics- cz. 2

Avatar użytkownika
przez Lord Cappuccino 18 paź 2015, 11:22
Pora na środki których nie uwzględniono w powyższym FAQu:

Selank (Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro) - heptapeptyd o działaniu nootropowym i anksjolitycznym, syntetyczna pochodna naturalnego tetrapeptydu występującego w ustroju człowieka, tuftsyny , pełniącej rolę w procesie immunomodulacji. Selank podobnie jak Semax blokuje aktywność enzymów biorących udział przy degredacji enkefalin i innych endogennych peptydów o działaniu neuroregulacyjnym.[1] Selank wydaje się wywierać jakiś wpływ na układy monoaminergiczne[2] , w szczególności na układ 5-HT i metabolizm serotoniny wpływając na uczenie się i procesy pamięciowe.[3][4] Przyjęcie Selanku wiązało się z natychmiastowo zwiększoną ekspresją BDNF w hipokampie u szczurów. [5] Selank w porównaniu do podobnego związku, Semaxu , oprócz działania nootropowego wykazuje również silne działanie przeciwlękowe. W badaniu osób z GAD, gdzie porównywano Selank oraz medazepam, oba leki wykazywały zbliżone działanie przeciwlękowe, przy czym Selank wykazywał dodatkowo właściwości antyasteniczne i psychostymulujące.[6] Selank może wykazywać także działanie przeciwdepresyjne.[7]

Info: ceretropic sprzedaje zwykły Selank, N-Acetyl Selank i amid N-Acetylo Selanku- dwa ostatnie związki charakteryzują się wyższą stabilnością i penetracją przez BBB. Jak wszystkie liofilizowane peptydy , Selank i Semax muszą być przechowywane w lodówce, w roztworach bakteriostatycznych.Coluracetam (BCI-540 aka MKC-231) - związek o działaniu nootropowym z rodziny racetamów. Wykazano, że coluracetam odwraca efekty blokady acetylotransferazy cholinowej w polu przegrodowym szczurów poddanych działaniu fencyklidyny (PCP) i jest uważany za potencjalny środek leczniczy w leczeniu schizofrenii.[8] Wiadomo, że nasila wychwyt choliny (HACU)[9], który w normalnych warunkach jest czynnikiem ograniczającym szybkość syntezy acetylocholiny. Coluracetam podawany szczurom i myszom leczonym cholinergiczną neurotoksyną (nieodwracalnym IAChE) wykazywał długofalowe działanie prokognitywne.[10][11] Związek może chronić także przed ekscytotoksczynością. [12] W badaniach przeprowadzonych przez BrainCells Inc. zasugerowano potencjalną skuteczność coluracetamu w leczeniu depresji (MDD) ze współistniejącym zespołem lęku uogólnionego (GAD). Nie wiadomo czy, i kiedy coluracetam uzyska status leku, póki co jest jedynie RC.
Fasoracetam (NS-105) - związek nootropowy z rodziny racetamów. Fasoracetam jest prawdopodobnie antagonistą receptora GABA-B , niweluje zaburzenia pamięci spowodowane przez zażywanie agonisty receptora GABA-B - baklofenu , wpływając też na układ cholinergiczny.[13] Przy regularnym zażywaniu fasoracetam prowadzi do upregulacji receptorów GABA-B czyniąc je bardziej wrażliwymi.[14] Fasoracetam może być też agonistą metabotropowych receptorów glutaminergicznych i obecnie bada się jego przydatność w farmakoterapii ADHD.[15][16] Związek jest RC.


Winpocetyna - półsyntetyczna pochodna alkaloidu barwinka pospolitego (Vinca minor L.)- winkaminy. Winpocetyna poprawia krążenie mózgowe i wykazuje działanie neuroprotekcyjne.[17][18] Winpocetyna wykazuje również silne działanie przeciwzapane[19][20] i z tego powodu może być przydatna w chorobie Parkinsona czy Alzheimera. Może posiadać działanie przeciwdrgawkowe.[21] Stosowana powszechnie w chorobach naczyniowych mózgu i zaburzeniach pamięci związanych z wiekiem.[22] Winpocetyna jest z reguły dobrze tolerowana i posiada mało działań niepożądanych. W USA winpocetyna nie posiada statusu produktu leczniczego, można jednakże nabyć ją w postaci suplementów diety.


Bromantan (Ladasten) - rosyjski lek o właściwościach nootropowych, antyastenicznych i psychostymulujących. Lek działa głównie prawdopodobnie przez blokadę wychwytu zwrotnego dopaminy i serotoniny.[23][24][25][26] W bardzo wysokich dawkach wykazuje działanie antycholinergiczne. [27][28] Jest wpisany na listę zakazanych substancji dopingujących w sporcie wraz ze swoimi pochodnymi. Posiada paradoksalnie zarówno właściwości psychostymulujące jak i anksjolityczne.[29]


Afobazol - rosyjski lek przeciwlękowy i neuroprotekcyjny o słabo poznanym mechanizmie działania. Prawdopodobnie wywiera działanie GABA-mimetyczne, wpływa na ekspresję BDNF i NGF, jest odwracalnym inhibitorem MAO-A, agonistą receptorów sigma-1, agonistą receptorów melatoninowych MT1 i antagonistą MT3.[30][21][32][33][34] U myszy wykazywał działanie antymutagenne i antyteratogenne.[35]


Galantamina - alkaloid uzyskiwany syntetycznie lub z cebulek i kwiatów śnieżyczki przebiśnieg, śnieżycy letniej i kilku innych gatunków. Stosowana jako lek w umiarkowanych przypadkach choroby Alzheimera oraz wielu, innych zaburzeniach pamięci, szczególnie o podłożu naczyniowym. Występuje zarówno jako lek jak i suplement diety. Galantamina jest słabym, kompetencyjnym, odwracalnym inhibitorem acetylocholinoesterazy oraz pozytywnym allosterycznym modulatorem cholinergicznych receptorów nikotynowych a4B2, a7/5-HT3, a3B4, i a6B4.[39] Stosowana także jako środek nootropowy, nasenny, uzyskała pewną popularność wśród osób praktykujących tzw. świadome śnienie.

DMAE/DMEA/deanol - wydajny prekursor do produkcji acetylocholiny[36][37]. Jako Bimanol był zarejestrowany do leczenia takich schorzeń jak: Przewlekłe stany zaburzeń emocjonalnych, nerwice depresyjne, niektóre postacie schizofrenii, encefalopatia miażdżycowa, nietrzymanie stolca u dorosłych i dzieci, przewlekłe stany zmęczenia, moczenie nocne, u dzieci w leczeniu trudności w koncentracji uwagi i uczenia się.[38]


Centrofenoksyna/meklofenoksat - ester DMAE oraz kwasu 4-chlorofenoksyoctowego. Związek o działaniu nootropowym. Kiedyś posiadał w Polsce zarejestrowany preparat. Stosowany w leczeniu demencji, choroby Alzheimera, poprawia pamięć i funkcje poznawcze.


Miłorząb dwuklapowy (ginkgo biloba) - ginkgo biloba bywa reklamowany jako suplement diety zdolny poprawić funkcje poznawcze u ludzi nie cierpiących na zaburzenia funkcji poznawczych związane ze stanami chorobowymi. Badania nie wykazały żadnego wpływu ginkgo na pamięć czy koncentrację u zdrowych ludzi.[40][41] Miłorząb badano jako potencjalny środek w leczeniu demencji i choroby Alzheimera. Uzyskano skrajnie odmienne rezultaty. Niektóre opracowania wskazują na brak dowodów na użyteczność tego środka[42][43][44], podczas gdy inne uznają go za skuteczny.[45][46] Nie istnieją dowody naukowe, które potwierdzałyby skuteczność w innych wskazaniach sugerowanych przez medycyną alternatywną.[47][48][49][50][51][52][53][54]


Emoksypina (Mexidol, Mexifin) - przeciwutleniacz opracowany w Rosji przez Pharmasoft Pharmaceuticals. Strukturalnie w budowie chemicznej emoksypina zbliżona jest do pirydoksyny (jedna z form witaminy B6). W Rosji emoksypina posiada wiele wskazań w praktyce klinicznej. Posiada właściwości przeciwlękowe, antystresowe, przydatne w trakcie odstawiania alkoholu, przeciwdrgawkowe, nootropowe, neuroprotekcyjne i przeciwzapalne. Prawdopodobnie zwiększa mózgowy przepływ krwi, zmniejsza agregację płytek krwi, obniża poziomy cholesterolu, posiada działanie kardioprotekcyjne i antymiażdżycowe.[55][56][57][58][59][60][61][62]

Odnośniki:
Kod: Zaznacz cały
[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11443939
[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19093364
[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20919548
[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19803361
[5] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18841804
[6] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18454096
[7] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18661785
[8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17467960
[9] http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01277590
[10] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18461272
[11] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7710736
[12] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9541286
[13] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10494996
[14] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9424016
[15] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9272724
[16] http://www.research.chop.edu/forms/btob/Oct12BtoB.pdf
[17] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15760651
[18] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12498034
[19] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20448200
[20] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20495091
[21] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21737246
[22] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12126465
[23] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7795203
[24] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7580761
[25] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10198757
[26] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10640239
[27] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10763112
[28] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12124651
[29] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19491814
[30] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16878488
[31] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19334503
[32] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19902093
[33] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11548440
[34] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15786959
[35] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19334511
[36] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15675889
[37] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13467254
[38] https://www.doz.pl/leki/p4374-Bimanol
[39] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12649296
[40] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23001963
[41] https://nccih.nih.gov/health/ginkgo/ataglance.htm
[42] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19160216
[43] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24085737
[44] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21939756
[45] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20236541
[46] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25114079
[47] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24877716
[48] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21237589
[49] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23543524
[50] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16235335
[51] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23744597
[52] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23440785
[53] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15070635
[54] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22153998
[55] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16841482
[56] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20486550
[57] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2599070
[58] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15732713
[59] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16027807
[60] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19140508
[61] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22994106
[62] http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?sid=134222606
There is no wonder drug, there are only lies...
Nie udzielam porad na pw. Wszelkie inne sprawy mile widziane.
Avatar użytkownika
Offline
Moderator/ R2 - D2
Posty
14330
Dołączył(a)
05 maja 2011, 00:00

Doradca Nerwica.com

przez Doradca Nerwica.com
Polecam tych psychologów i psychoterapeutów z Twojej okolicy
Doradca Nerwica.com

Sex, drugs and nootropics- cz. 2

przez hashim 18 paź 2015, 12:16
A Dark Passenger umiałbyś wyjaśnić powiązanie między braniem donezepilu lub tez galantaminy z problemami ze snem, wręcz bezsennością i problem nie leży w samej acetylocholinie po np po karnitynie lecytynie śpię wybornie, ale albo z hamowaniem acetylocholinesterazy albo z pobudzaniem receptorów acetylocholiny, ale tych nikotynowych.
I moje główne pytanie, jak? jakimi środkami przerywać problemy ze snem tego typu?????
Offline
Posty
349
Dołączył(a)
14 mar 2011, 20:02

Sex, drugs and nootropics- cz. 2

Avatar użytkownika
przez Lord Cappuccino 18 paź 2015, 13:33
Chyba taki po prostu urok inhibitorów AChE, ale jaki dokładnie mechanizm leży u podstaw, ciężko stwierdzić. Jest wiele doniesień, że leki jak donepezil, galantamanina, rywastygmina powodują problemy ze snem, bezsenność, wzrost "świadomości" w trakcie snu(stąd ludzie praktykujący lucid dreaming czasami je biorą), niezwykłe sny itp.

Tutaj trochę o wpływie tych leków na architekturę snu-
Kod: Zaznacz cały
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23948729
http://www.jwatch.org/jn200406240000005/2004/06/24/cholinesterase-inhibitors-before-sleep-forget
http://www.journalsleep.org/Articles/290211.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16872233


Trzeba spróbować brać IAChE o krószym t1/2 niż donepezil , i brać je wczesnym ranem, unikać ich brania w godzinach wieczornych. Doraźnie można się pobawić w jakieś pierdoły typu 5-HTP, pikamilon, teanina.

A próbówałeś hupercyny? Też u Ciebie powodowała takie problemy ze snem?
There is no wonder drug, there are only lies...
Nie udzielam porad na pw. Wszelkie inne sprawy mile widziane.
Avatar użytkownika
Offline
Moderator/ R2 - D2
Posty
14330
Dołączył(a)
05 maja 2011, 00:00

Sex, drugs and nootropics- cz. 2

przez hashim 18 paź 2015, 15:23
huperzyna tylko skraca czas snu, a tamte dwa powodują niemożność zasnięcia
Offline
Posty
349
Dołączył(a)
14 mar 2011, 20:02

Sex, drugs and nootropics- cz. 2

Avatar użytkownika
przez Vengence 18 paź 2015, 19:41
Brał ktoś adrafinil ??
"Nawet jeśli udało ci się wygrać bitwę, nie oznacza to od razu, że wygrałeś wojnę, depresja ma swoje nawroty"


ODSTĄPIĘ LEKI
Avatar użytkownika
Offline
obserwowany
Posty
2102
Dołączył(a)
14 lip 2015, 22:23

Sex, drugs and nootropics- cz. 2

Avatar użytkownika
przez Lord Cappuccino 18 paź 2015, 20:35
Vengence napisał(a):Brał ktoś adrafinil ??


Zamawiałem od jednego vendora z tabelki w p-szym poście stosunkowo niedawno. Imho szału nie ma, subiektywnie słabszy niż modafinil, ma krótki half life, natomiast faktycznie pobudza , usuwa potrzebę snu. Ale wątroba to to po tym cierpi strasznie. I nie tylko na papierze(podniesione ALAT, ASPAT) po parunastu dniach stosowania.
There is no wonder drug, there are only lies...
Nie udzielam porad na pw. Wszelkie inne sprawy mile widziane.
Avatar użytkownika
Offline
Moderator/ R2 - D2
Posty
14330
Dołączył(a)
05 maja 2011, 00:00

Sex, drugs and nootropics- cz. 2

Avatar użytkownika
przez Vengence 18 paź 2015, 20:52
Zamawiałem od jednego vendora z tabelki w p-szym poście stosunkowo niedawno. Imho szału nie ma, subiektywnie słabszy niż modafinil, ma krótki half life, natomiast faktycznie pobudza , usuwa potrzebę snu. Ale wątroba to to po tym cierpi strasznie. I nie tylko na papierze(podniesione ALAT, ASPAT) po parunastu dniach stosowania.


Ok, dzieki za info. :great:
"Nawet jeśli udało ci się wygrać bitwę, nie oznacza to od razu, że wygrałeś wojnę, depresja ma swoje nawroty"


ODSTĄPIĘ LEKI
Avatar użytkownika
Offline
obserwowany
Posty
2102
Dołączył(a)
14 lip 2015, 22:23

Sex, drugs and nootropics- cz. 2

przez hashim 20 paź 2015, 18:20
Mnie ciekawi ta emoksypina, próbował ktoś?
Offline
Posty
349
Dołączył(a)
14 mar 2011, 20:02

Sex, drugs and nootropics- cz. 2

Avatar użytkownika
przez Lord Cappuccino 21 paź 2015, 10:22
hashim, Jeszcze nie, ale trzeba będzie stestować.
There is no wonder drug, there are only lies...
Nie udzielam porad na pw. Wszelkie inne sprawy mile widziane.
Avatar użytkownika
Offline
Moderator/ R2 - D2
Posty
14330
Dołączył(a)
05 maja 2011, 00:00

Sex, drugs and nootropics- cz. 2

przez Pan1karz 02 lis 2015, 00:53
Lista spora. Dobrze, że udało się to zebrać w jednym miejscu.
Dodałbym do tej listy kilka pozycji.

'Zioła i związki pochodzenia roślinnego', tutaj przede wszystkim brakuje:
- Różeniec górski(Rhodiola Rosea) - adaptogen, delikatny iMAO;
- Świerzbiec właściwy (Mucuna Pruriens) - dopaminergik, szczególnie w ekstraktach i w połączeniu z EGCG. Czysty proszek z rośliny poza L-Dopą zawiera także inne aminokwasy ; http://examine.com/supplements/Mucuna+pruriens/
- Maca (Lepidium Meyenii) - korzeń tej rośliny jest bogaty w różne związki, zwiększa energię, poprawia nastrój, działa jak afrodyzjak . Wg niektórych badań większe dawki podnoszą poziom dopaminy i noradrenaliny ; http://examine.com/supplements/Maca/
- Horny Goat Weed (zioło z rodziny Epimedium) - zawarta w niej ikaryna działa podobnie jak Viagra, czyli zatrzymuje działanie enzymu PDE5. Wg nowych badań podnosi poziom testosteronu u mężczyzn ; http://examine.com/supplements/Horny+Goat+Weed ;
- Buzdyganek (Tribulus Terrestris) - afrodyzjak, może służyć do zwiększenia poziomu testosteronu ; http://examine.com/supplements/Tribulus%20terrestris/
- korzeń Magnolii (Magnolia officinalis) - działa na GABA ; http://examine.com/supplements/magnolia-officinalis/
- szafran (Saffron) - działanie antydepresyjne, w jednym z badań wykazał skuteczność przeciwdepresyjną na poziomie fluoksetyny i imipraminy ; http://examine.com/supplements/Saffron/

'Substancje dopaminergiczne'
- Fenyloalanina - aminokwas, prekursor dopaminy (L-Fenyloalanina --> L-Tyrozyna --> L-Dopa --> Dopamina)
- Metionina - aminokwas, jako suplement np. SAM-e (S-adenozylometionina)
- Miłorząb japoński (Ginkgo Biloba) - wymieniony wcześniej adaptogen, ale jednak powinien się też tutaj znaleźć, ponieważ ostatnie badanie obaliły go jako iMAO, obecnie zaliczany jest jako delikatny inhibitor wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy ; http://examine.com/supplements/Ginkgo%20biloba/

'Środki których nie uwzględniono'
- Inozytol - organiczny związek, czasami nazywany jako 'witamina B8' - wg niektórych badań skuteczny na poziomie SSRI, bez ich skutków ubocznych; http://examine.com/supplements/Inositol/ ; http://www.nomorepanic.co.uk/showthread.php?t=64229
- Fenibut - agonista GABA

Przy Magnezie dopisałbym, że istotna jest jego forma. Lepiej wchłaniany jest z soli organicznych (cytrynian, mleczan - przyswajalność około 90%), gorzej z soli nieorganicznych (węglan - około 30%), najgorzej w formie tlenku magnezu (około 4-5%). Najciekawsza forma to popularne ostatnio chelaty (chela-mag b6) - bardzo wysoka przyswajalność, nie powinny powodować działań niepożądanych (jak np. biegunki), ponieważ nadmiar magnezu jest po prostu usuwany z organizmu

Na koniec zebrane wybrane rośliny/aminokwasy/związki/witaminy/itd. na niedobory wybranych neuroprzekaźników,
Boostery DOPA: Fenyloalanina, Tyrozyna, Metionina, Różeniec górski, Pirydoksyna (B6), Kompleks wit. B, Fosfatydyloseryna, Ginko Biloba
Boostery ACH: GPC Cholina, Fosfatydylocholina, Fosfatdyloseryna, Acetyl-L-karnityna, DHA, Tiamina, Kwas pantetonowy, Witamina B12, Tauryna, Hupercyna A, Ginko Biloba, Panax Ginseng
Boostery GABA: Inozytol,GABA,Kwas glutaminowy, Melatonina (na noc), Tiamina (wit. B1), Niacyna (wit. B3), Pirydoksyna, Waleriana, Męczennica
Boostery SERO: Wapń, Tran, 5-HTP (+ inhibitor), Magnez, Melatonina (na noc), Passifora, Pirydoksyna (B6), SAM-e, St. John’s Wort, Tryptofan, Cynk
(źródło - The Edge Effect: Achieve Total Health and Longevity with the Balanced Brain Advantage" Dr. Erica R. Bravermana (New York: Sterling Publications, 2005))
Offline
Posty
181
Dołączył(a)
20 sie 2015, 23:13
Lokalizacja
Śląsk

Sex, drugs and nootropics- cz. 2

Avatar użytkownika
przez Lord Cappuccino 02 lis 2015, 01:47
Pan1karz, Braki wzięły się stąd, że ten temat bardziej skupia rośliny/aminokwasy/związki/witaminy o działaniu stricte nootropowym/ prokognitywnym , niż o przeciwdepresyjnym, anksjolitycznym, uzupełniającym deficyty neuromediatorów itp. Poza tym jak na początku napisałem- 1szy post jest to (moje) tłumaczenie tekstu z reddita, więc nie chciałem za bardzo wprowadzać tu własnych ingerencji.

Ciekawe zestawienie. Większość z tych "nutrientów" jest mi znana, są dostępne w ofercie sklepu gdzie się zaopatruję w suple, niektóre mam w planach włączyć do stałego "menu".
There is no wonder drug, there are only lies...
Nie udzielam porad na pw. Wszelkie inne sprawy mile widziane.
Avatar użytkownika
Offline
Moderator/ R2 - D2
Posty
14330
Dołączył(a)
05 maja 2011, 00:00

Sex, drugs and nootropics- cz. 2

przez artur1978 08 gru 2015, 13:24
Ja zarlem phenibut, bromantane, phenylpiraetam, pikamilion, aniracetam,piracetam, forskoline, NR( nicotinamide Riboside), reserwatol, ubiquinol, inositol, SAMe, folian, LPA (ale musze sprobowac DPA, dzialanie zupelnie inne), l-tirosine,zenszen,noopept,selegilina,l-theanine,adrafinil
Ze wzgledu na moje mozliwosci finansowe moge sobie kupic co chce, ale wyznaje zasade ze nie bede darmowym krolikiem doswiadczalnym wiec preferuje srodki, ktore do dopuszczone do obrotu choc w jednym kraju.
Na pewno chce jeszcze sprobowac epitalonu, semaxu,selanku
Amerykanie uwazaja ze tianeptyna i agomelatyna to tez nootropiki, co do tianeptyny sie zgodze co do agomelatyny nie.

Jesli chodzi o depresje to najlepszy efekt daje moim zdaniem bromantane (nie uwzgledniam tianeptyny i agomelatyny bo w Polsce to leki)
Offline
Posty
683
Dołączył(a)
26 sty 2015, 13:19

Sortuj wg

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości

Przeskocz do