WORTIOKSETYNA (Brintellix)

OPINIE użytkowników na temat leków przepisywanych w leczeniu nerwic, depresji itp.

Czy wortioksetyna pomogła Ci w Twoich zaburzeniach?

Tak
5
25%

Nie
9
45%

Zaszkodziła
6
30%

 
Liczba głosów : 20

WORTIOKSETYNA (Brintellix)- nowość

przez Pablo5HT1 01 mar 2014, 22:53
Zaciekawiła mnie dyskusja tutaj o tej vortioxetynie. Mnie ciekawi jedno, czy jest to nowe ale jednak tylko SSRI z całą gama typowych skutków ubocznych dla tej grupy środków czyli np. adoptowanie się ładnych parę tygodni, redukcja libido, lęki które potrafią się pojawiać na każdym etapie leczenia nimi, czasem tez apatia itd.? Czy też jest to nowa jakość i mimo, że przypomina SSRI to jednak mechanizm działania odbiega znacząco od SSRI. To jest dla mnie podstawa wyjścia do rozważań nt. tego leku.
Z punktu widzenia zaburzęń depresyjno-lękowych to uważam, że optymalny lek na tego typu zaburzenie ( nietypowa depresja) powinien działać na serotonine i GABA. Może jeszcze na inne układy ( np. acetylocholina, dopamina, glutaminian ) ale przede wszystkim na te dwa.
Miałem lęki napadowe od benzodiazepinowego uzależnienia, kiedy jednak udało mi sie wyjśc z uzależnienia od benzo , napady paniki zanikły praktycznie do zera? Jaka w tym załsuga serotoniny się pytam? Wątpliwa. Z tym agonizmem receptora 5HT1a też sprawa niejasna jest. Bo sam buspiron nie rusza dużych lęków . Moim zdaniem bardziej prawdopodobne jest jakies zaburzenie równowagi między receptorami 5HT1 a 5H2 ale czy nowy lek przywróci tą hipotetyczną deregulację-hmm nie wiem.
Offline
Posty
447
Dołączył(a)
28 lut 2014, 02:56

WORTIOKSETYNA (Brintellix)- nowość

przez miko84 02 mar 2014, 10:24
Powinien działać lepiej niż SSRI, ale jak będzie w praktyce to się okaże.
miko84
Offline

WORTIOKSETYNA (Brintellix)- nowość

Avatar użytkownika
przez devnull 19 mar 2014, 23:41
Jestem załamany, aktualna cena tego leku to 260$ :/
A to nowy wynalazek Lundbeck, który żywię największym zaufaniem.

Jedno jest pewne, w maju dostane za darmo (sampel - opakowanie),
więc zdam relację. Może doktorze... może pomoże.


WKLEJAM, oficjalne info z ulotki:
-------------------
5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Mechanizm działania

Uważa się, że mechanizm działania wortioksetyny ma związek z jej bezpośrednim modulowaniem aktywności receptorów serotoninergicznych oraz zahamowaniem aktywności przenośnika serotoniny (5HT). Dane niekliniczne wskazują, że wortioksetyna jest antagonistą receptorów 5-HT3, 5-HT7 i 5-HT1D, częściowym agonistą receptora 5-HT1B, agonistą receptora 5-HT1A oraz inhibitorem transportera 5-HT, prowadząc do modulacji neuroprzekaźnictwa w kilku układach, w tym głównie w układzie serotoniny, ale prawdopodobnie także noradrenaliny, dopaminy, histaminy, acetylocholiny, GABA i glutaminianu. Uważa się, że ta wieloraka aktywność wortioksetyny jest odpowiedzialna za jej działanie przeciwdepresyjne i anksjolityczne oraz za poprawę funkcji poznawczych, uczenia się i pamięci obserwowaną pod wpływem wortioksetyny w badaniach na zwierzętach. Jednak dokładny udział poszczególnych docelowych miejsc jej działania w obserwowanym profilu farmakodynamicznym pozostaje niejasny i należy zachować ostrożność ekstrapolując wyniki uzyskane w badaniach na zwierzętach bezpośrednio na ludzi.

U ludzi przeprowadzono dwa badania z zastosowaniem pozytonowej emisyjnej tomografii komputerowej (PET) i ligandów transportera 5-HT (11C-MADAM lub 11C-DASB), w celu ilościowego określenia stopnia zajęcia transportera 5-HT w mózgu po podaniu dawek różnej wielkości. Średnie zajęcie transportera 5-HT w jądrach szwu wyniosło około 50% po podaniu dawki 5 mg/dobę, 65% po podaniu dawki 10 mg/dobę i wzrosło do ponad 80% po podaniu dawki 20 mg/dobę.


Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania wortioksetyny były badane w programie klinicznym z udziałem ponad 6 700 pacjentów, z których ponad 3 700 było leczonych wortioksetyną w krótkookresowych
(≤12 tygodni) badaniach dotyczących ciężkiego zaburzenia depresyjnego (major depressive disorder, MDD). Przeprowadzono dwanaście podwójnie ślepych, 6/8-tygodniowych badań kontrolowanych placebo z zastosowaniem stałej dawki, w celu zbadania krótkoterminowej skuteczności wortioksetyny w MDD u dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku). Skuteczność wortioksetyny wykazano w co najmniej jednej grupie dawkowania w 9 z 12 badań, stwierdzając przynajmniej 2-punktową różnicę względem placebo w Skali Depresji Montgomery-Åsberg (MADRS) lub łącznego wyniku w 24-punktowej Skali Depresji Hamiltona (HAM-D24). Skuteczność ta została także potwierdzona klinicznie przez odsetek pacjentów z odpowiedzią i remisją oraz przez uzyskanie lepszego wyniku w Skali Ogólnego Wrażenia Klinicznego – Ogólnej Poprawy (CGI-I).
Skuteczność wortioksetyny wzrastała wraz ze wzrostem dawki.
Wynik uzyskany w poszczególnych badaniach został potwierdzony w meta-analizie (MMRM) średniej zmiany całkowitego wyniku MADRS w tygodniu 6/8 względem wartości wyjściowych, w krótkookresowych badaniach kontrolowanych placebo z udziałem osób dorosłych. W tej meta-analizie całkowita średnia różnica względem placebo w analizowanych badaniach była statystycznie znamienna: -2,3 punkty (p=0,007), -3,6 punktów (p<0,001) oraz -4,6 punktów (p<0,001) odpowiednio dla dawek 5, 10 i 20 mg/dobę; dawka 15 mg/dobę nie została oddzielona od placebo w meta-analizie, ale średnia różnica względem placebo wyniosła -2,6 punktów. Skuteczność wortioksetyny potwierdza zbiorcza analiza pacjentów z odpowiedzią, w której odsetek osób z odpowiedzią na leczenie wahał się od 46% do 49% dla wortioksetyny w porównaniu z 34% dla placebo (p<0,01; analiza NRI).
Ponadto, wortioksetyna w zakresie dawek 5-20 mg/dobę wykazywała skuteczność wobec szerokiego wachlarza objawów depresji (ocenianych na podstawie poprawy we wszystkich wynikach poszczególnych punktów skali MADRS).
Skuteczność wortioksetyny w dawce 10 lub 20 mg/dobę wykazano ponadto w 12-tygodniowym, podwójnie ślepym, ze zmienną dawką badaniu porównawczym z agomelatyną podawaną w dawce 25 lub 50 mg/dobę pacjentom z MDD. Wortioksetyna była statystycznie znamiennie lepsza niż agomelatyna, co znalazło odzwierciedlenie w lepszym całkowitym wyniku w skali MADRS i zostało potwierdzone klinicznie poprzez odsetek pacjentów z odpowiedzią i pacjentów z remisją oraz poprawę w skali CGI-I.

Utrzymanie skuteczności przeciwdepresyjnej

Utrzymanie skuteczności przeciwdepresyjnej wykazano w badaniu zapobiegania nawrotom. Pacjenci z remisją po początkowym 12-tygodniowym okresie otwartego leczenia wortioksetyną byli losowo przydzielani do grupy leczenia wortioksetyną w dawce 5 lub 10 mg/dobę lub placebo. Pacjenci byli obserwowani pod kątem ewentualnych nawrotów choroby w okresie leczenia metodą podwójnie ślepej próby przez co najmniej 24 tygodnie (24 do 64 tygodni). Wortioksetyna była lepsza (p=0,004) od placebo w odniesieniu do pierwszorzędowego punktu końcowego, czyli czasu do wystąpienia nawrotu MDD, przy współczynniku ryzyka wynoszącym 2,0; tj. ryzyko nawrotu było dwukrotnie większe w grupie placebo niż w grupie wortioksetyny.

Pacjenci z ciężką depresją lub z depresją i nasilonymi objawami lękowymi
U pacjentów z ciężką depresją (wyjściowy całkowity wynik w skali MADRS ≥30) oraz u pacjentów z depresją i nasilonymi objawami lękowymi (wyjściowy całkowity wynik HAM-A ≥20) również wykazano skuteczność wortioksetyny w krótkoterminowych badaniach z udziałem dorosłych (ogólna średnia różnica względem placebo w całkowitym wyniku w skali MADRS w Tygodniu 6/8 wahała się odpowiednio od 2,8 do 7,3 punktów oraz od 3,6 do 7,3 punktów (analiza MMRM)). W badaniu poświęconym osobom w podeszłym wieku wortioksetyna była również skuteczna u tych pacjentów.

Wykazano także utrzymywanie się działania przeciwdepresyjnego w tej populacji pacjentów w długoterminowym badaniu zapobiegania nawrotom.

-----
Cały dokument:
LINK
"Gdybym polegał tylko na opinii psychiatrów, dawno bym nie żył"
Zaburzenia lękowo-depresyjne, Urojenia depresyjne, Dystymia, Osobowość unikająca i zależna.
Escitalopram 15mg
Amisulpryd 25-100mg
Alprazolam 1mg
Mianseryna 5mg (na sen)

Avatar użytkownika
Offline
Posty
1226
Dołączył(a)
20 kwi 2012, 00:52
Lokalizacja
centrum EU

Doradca Nerwica.com

przez Doradca Nerwica.com
Polecam tych psychologów i psychoterapeutów z Twojej okolicy
Doradca Nerwica.com

WORTIOKSETYNA (Brintellix)- nowość

przez alukard75 22 mar 2014, 19:52
@zaqzax - skad wiesz że w maju dostaniesz? jakies przecieki od przedst. medycznych?
skąd czerpiesz oczekiwania co do tego leku? - jakieś opinie na necie z zachodu?

i skad taka cena? powyzej 800zl (nikt tego nie kupi!)
Offline
Posty
27
Dołączył(a)
22 mar 2014, 19:50

WORTIOKSETYNA (Brintellix)- nowość

Avatar użytkownika
przez devnull 24 mar 2014, 01:35
alukard75 napisał(a):@zaqzax - skad wiesz że w maju dostaniesz? jakies przecieki od przedst. medycznych?
skąd czerpiesz oczekiwania co do tego leku? - jakieś opinie na necie z zachodu?

i skad taka cena? powyzej 800zl (nikt tego nie kupi!)


Bo dostałem potwierdzone info od Lundbecka, że w maju ma być dostępne, wiadomo może być
opóźnienie w dystrubucji ale to kwestia góra miesiąca.
Opinii na razie niewiele, zbyt krótko dostępny jest lek by to stwierdzić.

no póki co cena w US wynosi ponad 260$, więc w EU można się spodziewać minimum 400zł,
ale raczej będzie więcej, więc lek w aptekach po prostu będzie się zamawiać (na następny dzień),
bo rzadko kogo będzie stać na oryginał.
"Gdybym polegał tylko na opinii psychiatrów, dawno bym nie żył"
Zaburzenia lękowo-depresyjne, Urojenia depresyjne, Dystymia, Osobowość unikająca i zależna.
Escitalopram 15mg
Amisulpryd 25-100mg
Alprazolam 1mg
Mianseryna 5mg (na sen)

Avatar użytkownika
Offline
Posty
1226
Dołączył(a)
20 kwi 2012, 00:52
Lokalizacja
centrum EU

WORTIOKSETYNA (Brintellix)- nowość

przez miko84 24 mar 2014, 11:12
Oryginał będzie dostępny jeszcze przez wiele lat.
miko84
Offline

WORTIOKSETYNA (Brintellix)- nowość

przez suwak 27 mar 2014, 02:20
A po jakim czasie będą wychodzić generyki? To może być ciekawy lek. Buspiron oprócz agonizmu jednego z receptorów serotoninowych antagonizuje też presynaptycznie receptor D2, co podwyższa prolaktynę. Uważam to za działanie niepotrzebne, dlatego ten nowy lek wydaje się ciekawy, bo nie ma tego działania na D2. Szczególnie w połączeniu z mianseryną/mirtazapiną efekt powinien być całkiem niezły.
Offline
Posty
215
Dołączył(a)
24 sty 2014, 02:40

WORTIOKSETYNA (Brintellix)- nowość

Avatar użytkownika
przez Kalebx3 Gorliwy 27 mar 2014, 10:24
A po jakim czasie będą wychodzić generyki?

Dużo jeszcze upłynie wody w Wisle zanim do nas trafi w ludzkiej cenie .
Zastanawia mnie czsami czemu jest taki mały wybór w poważnej klasy Antydepresantach ( no chyba się zgodzicie ) . Ja wiem długoletnie badania etc . , chociac to nie wytłumaczenie , bo nie jedne famaceutyczne poważnej klasy Laboratorum się tym zajmuje .Latami się czeka na jakąś nowośc . A znowu w RC wybór jest duży (antydepresyjne dysocjanty ) i co i róż wychodzi jakis nowy analog .
PS.
A może tylko gdybam i nie mam racji ?
>>> Nie ma sąsiada co sadził to drzewo
I nie ma sąsiadki co plotła makatki
Zniknął ten stary co chował dolary
W oczach niknie ten świat !!!
>>>
Avatar użytkownika
Offline
Posty
9874
Dołączył(a)
26 cze 2011, 00:09
Lokalizacja
człowiek śmiertelny i grzeszny

WORTIOKSETYNA (Brintellix)- nowość

przez miko84 27 mar 2014, 11:03
Bada się cały czas efektywność nowych antydepresantów, jak te działające na kwas glutaminowy ale badania są zarzucane albo ze względu na małą skuteczność albo skutki uboczne.
miko84
Offline

WORTIOKSETYNA (Brintellix)- nowość

Avatar użytkownika
przez Lord Cappuccino 27 mar 2014, 11:46
suwak napisał(a):Buspiron oprócz agonizmu jednego z receptorów serotoninowych antagonizuje też presynaptycznie receptor D2, co podwyższa prolaktynę.


Pomyliło Ci się. Presynaptyczny receptor D2 to autoreceptor, tzw. D2Sh i on działa odwrotnie do postsynaptycznego rec. D2. Autoreceptor działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego ujemnego i reguluje uwalniania swoistego dla siebie neuroprzekaźnika(dopaminy).


Agonizm(pobudzenie) rec. postsynaptycznego D2= wzrost aktywności dopaminergicznej.
Antagonizm(zablokowanie) rec. postynaptycznego D2=spadek aktywności dopaminergicznej=wzrost aktywności prolaktyny.

Agonizm(pobudzenie) presynaptycznego autoreceptora D2=zahamowanie uwalnianie dopaminy do synapsy=wzrost aktywności prolaktyny.
Antagonizm(zablokowanie) presynaptycznego autoreceptora D2=wzrost uwalniania dopaminy do synapsy.

Buspiron w niskich dawkach blokuje presynaptyczne autoreceptory D2= wzrost aktywności dopaminy. On jeszcze częściowo agonizuje/antagonizuje rec. D3, D4- też presynaptyczne, należące do tej samej rodziny.

Dopamina jest inaczej nazywana prolaktostatyną, gdy jest wydzielana przed podwzgórze i hamuje uwalnianie prolaktyny z przysadki mózgowej. W badaniach wyszło, że buspiron w dawkach 30,60,90mg pobranych dłużej faktycznie spowodował wzrost prolaktyny. Wynika to pewnie z bloku postsynaptycznych D2 w wyższych dawkach, albo "uodpornienia" się z czasem autoreceptorów.
There is no wonder drug, there are only lies...
Nie udzielam porad na pw. Wszelkie inne sprawy mile widziane.
Avatar użytkownika
Offline
Moderator/ R2 - D2
Posty
14330
Dołączył(a)
05 maja 2011, 00:00

WORTIOKSETYNA (Brintellix)- nowość

Avatar użytkownika
przez Kalebx3 Gorliwy 27 mar 2014, 12:02
Dark , Ty to masz łeb . ;)
Chociaż lubię cukiereczki , to czytam to jak czarną magię.
>>> Nie ma sąsiada co sadził to drzewo
I nie ma sąsiadki co plotła makatki
Zniknął ten stary co chował dolary
W oczach niknie ten świat !!!
>>>
Avatar użytkownika
Offline
Posty
9874
Dołączył(a)
26 cze 2011, 00:09
Lokalizacja
człowiek śmiertelny i grzeszny

WORTIOKSETYNA (Brintellix)- nowość

przez Marian_Paździoch 27 mar 2014, 13:38
Zanim się doczekacie tego leku, polecam Akineton :mrgreen: Po 0,5mg jestem wolny od niechcianych myśli i depersonalizacji :P Tylko początkowe bóle głowy nie do zniesienia.
Marian_Paździoch
Offline

WORTIOKSETYNA (Brintellix)- nowość

przez miko84 27 mar 2014, 13:50
Marian_Paździoch też lubię ten lek :) Ogólnie dobrze reaguję na leki antycholinergiczne - przynoszą one największe uspokojenie z wszystkich leków które próbowałem. Twoja pozytywna reakcja na amitryptylinę może być po części spowodowana właśnie jej działaniem antycholinergicznym.
miko84
Offline

WORTIOKSETYNA (Brintellix)- nowość

przez Marian_Paździoch 27 mar 2014, 14:07
Dokładnie, jestem spokojny, ale to jest taki naturalny spokój. Nie taki sztuczny jak na benzodiazepinach. Jestem wolny od natręctw, spokojny i w dobrym nastroju, na zdrowym poziomie. Jak chodzi o amitryptylinę - gdyby nie nasilała NN i lęków, pewnie brałbym ją do tej pory, bo niwelowała anhedonię do zera, po parunastu dniach w dawce 75mg. Generalnie najlepiej czuję się na tym co mam w podpisie, bez żadnych SSRI. Ale niestety jestem zmuszony je brać ze względu na nerwice.
Marian_Paździoch
Offline

Sortuj wg

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 56 gości

Przeskocz do