Powrót do równowagi po traumie

Post-Traumatic Stress Disorder - PTSD - Forum wsparcia związane z tematem: stres pourazowy.

Powrót do równowagi po traumie

Avatar użytkownika
przez Lilith 25 lis 2012, 12:11
Co można zrobić,żeby poradzić sobie z traumą?Jak uporać się z tym,co się stało?Poniżej zamieszczam kilka informacji,które mogą być przydatne.Zachęcam również do podzielenia się własnymi doświadczeniami z procesu powracania do równowagi.

"POWRÓT DO ZDROWIA

Powrót do równowagi po wydarzeniu traumatycznym miewa bardzo zróżnicowany przebieg. W niektórych przypadkach objawy ustępują w ciągu paru tygodni po traumie, w innych utrzymują się latami, niejednokrotnie do końca życia. O tym, jak to będzie wyglądało w przypadku danej osoby, decydują różnorodne czynniki. Są to:
-rodzaj zdarzenia,
-znaczenie nadawane zdarzeniu,
-wcześniejsze doświadczenia życiowe,
-płeć,
-wiek,
-strategie radzenia sobie ze stresem,
-sytuacja życiowa,
-wiek,
-wsparcie społeczne i postawa otoczenia,
-moment podjęcia terapii.

TERAPIA

Wsparcie społeczne odgrywa niezwykle ważną rolę w procesie powrotu do równowagi po traumatycznym doświadczeniu. Często jednak nie znajdujemy w naszym otoczeniu nikogo, kto mógłby udzielić nam takiego wsparcia. Bywa też, że osoby, które pragnęłyby nam pomóc, nie dysponują odpowiednią wiedzą.

Decyzja o podjęciu terapii jest w takiej sytuacji oznaką siły wewnętrznej i gotowości do radzenia sobie z problemami.

Do metod terapeutycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń, które się rozwijają w wyniku traumy, należą m.in.: analiza przeżycia traumatycznego, trening odporności na stres oraz techniki opanowywania lęku. Wyniki badań wskazują na to, że w przypadku zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD) najskuteczniejszą formą pomocy jest terapia poznawczo-behawioralna, która łączy wymienione metody."

źródło:http://www.ctpb.pl/index.php?page=trauma

Terapia PTSD

Obecnie istnieje kilka skutecznych metod terapeutycznych, wykorzystywanych w celu minimalizowania symptomów PTSD. Kiedy jednostka doświadcza symptomów PTSD radzenie sobie z przeszłością może być trudne. Zamiast mówić innym ludziom o tym co czuje może trzymać swoje uczucia na wodzy. W takiej sytuacji rozmowa z terapeutą może pomóc osobie poczuć się lepiej.

Terapia poznawczo-behawioralna

Jednym z typów terapii podtrzymującej, stosowanej u pacjentów z PTSD jest terapia poznawczo-behawioralna. Badania wskazują, że ten rodzaj terapii jest najbardziej skuteczną spośród metod wykorzystywanych w leczeniu PTSD. Istnieją różne typy terapii poznawczo-behawioralnej, m.in.: terapia skoncentrowana na poznaniu, metoda przedłużonej ekspozycji. (…) Istnieje ponadto inny, podobny do terapii poznawczo behawioralnej, typ terapii określanej jako desensytyzacja i przetwarzanie za pomocą wodzenia wzrokiem (eye movement desensitization and reprocessing, EMDR). Wskazuje się, że w leczeniu PTSD skuteczna jest również farmakoterapia. Jednym z najbardziej skutecznych typów leków wykorzystywanych w leczeniu PTSD jest selektywny inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny, z powodzeniem wykorzystywany również w leczeniu depresji.

Czym jest terapia poznawcza?

W trakcie terapii poznawczej terapeuta pomaga zrozumieć i zmienić sposób myślenia o traumie i jej następstwach. Zadanie pacjenta polega na zrozumieniu w jaki sposób pewne myśli na temat zdarzenia traumatycznego wywołują stres i sprawiają, że symptomy przybierają na sile.

Pacjent uczy się identyfikować negatywne myśli o świecie i sobie samym. Z pomocą terapeuty pacjent uczy się w jaki sposób zmieniać swoje negatywne przekonania na myśli bardziej precyzyjne i mniej wyczerpujące poznawczo i emocjonalnie. Poznaje także sposoby radzenia sobie ze swoimi uczuciami, np. złością, poczuciem winy i lękiem.

Po przeżyciu zdarzenia traumatycznego jednostka może obwiniać siebie za rzeczy, których nie mogła zmienić. Dla przykładu, żołnierz może czuć się winny za decyzje, które był zmuszony podjąć w trakcie działań wojennych. Terapia poznawcza ułatwia jednostce zrozumienie, że zdarzenie traumatyczne które przeżyła nie było jej winą.

Czym jest terapia ekspozycyjna?

Nadrzędnym celem terapii ekspozycyjnej jest zmniejszenie ilości lęków związanych ze wspomnieniami zdarzenia traumatycznego. Zakłada się bowiem, że ludzie uczą się obawiać myśli, uczuć i sytuacji, które przypominają im o przeszłym traumatycznym zdarzeniu.

Powtarzające się opowiadanie terapeucie o zdarzeniu traumatycznym umożliwia jednostce zdobycie umiejętności kontrolowania własnych myśli i uczuć związanych z traumą. Dzięki temu pacjent uczy się, że nie musi obawiać się swoich wspomnień. W pierwszym okresie terapii pacjentowi może być szczególnie ciężko podejmować celowe myślenie o stresujących go wydarzeniach, jednakże z czasem staje się on coraz mniej przytłoczony swoimi negatywnymi wspomnieniami.

Dzięki pomocy terapeuty pacjent może zmienić sposób, w jaki reaguje na stresujące wspomnienia. Dzieje się tak ponieważ o stresujących wydarzeniach opowiada w miejscu, w którym czuje się bezpiecznie.

W trakcie terapii pacjent może skoncentrować się na wspomnieniach, które są dla niego najmniej stresujące, by stopniowo przejść do omawiania wydarzeń bardziej stresujących. Ten typ podejścia nazywany jest desensytyzacją (odwrażliwianiem) i pozwala na radzenie sobie ze złymi wspomnieniami poprzez metodę małych kroczków. Terapeuta może także zaproponować przypomnienie sobie możliwie największej ilości złych wspomnień na raz. Ten proces nazywany jest zatopieniem (zanurzeniem) i umożliwia poradzenie sobie z poczuciem przytłoczenia złymi wspomnieniami.

Dodatkowo w trakcie terapii ekspozycyjnej pacjent może nauczyć się wykorzystywać odmienne metody relaksacji oraz ćwiczenia oddechowe. Metody te mogą być następnie wykorzystywane przez pacjenta w sytuacjach, w których doświadcza on przykrych wspomnień.

Czym jest EMDR?

Innym typem terapii wykorzystywanym przy leczeniu PTSD jest desensytyzacja i przetwarzanie za pomocą wodzenia wzrokiem (Eye movement desensitization and reprocessing; EMDR). Jak inne typy terapii podtrzymującej EMDR ułatwia dokonywanie zmian w sposobie reagowania na wspomnienia przeżytej traumy.

Wykorzystanie techniki EMDR zakłada że jednostka podczas myślenia lub mówienia o swoich wspomnieniach będzie koncentrowała się na innych czynnościach, jak np. ruchy oczu, stukanie rękoma itp. Dla przykładu, kiedy terapeuta przybliży dłoń do twarzy pacjenta, pacjent podąża za dłonią wzrokiem.

Nadal trwają badania mające na celu ustalenie w jaki sposób działa EMDR. Wyniki przeprowadzonych dotychczas badań nie są jednoznaczne. Rezultaty części przeprowadzonych badań wskazują, że EMDR pomaga w redukcji ilości symptomów PTSD. Jednakże rezultaty innych badań wskazują, że ruchy oczu nie są niezbędnym elementem terapii.

Farmakoterapia

Leki z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (selective serotonin reuptake inhibitors; SSRI) stosowane są w leczeniu depresji. Ich działanie polega na redukcji symptomów smutku i zaniepokojenia. Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny przynoszą także dobre efekty w przypadku leczenia niektórych osób doświadczających PTSD. (…)

Na ogólny nastrój i samopoczucie jednostki wpływają substancje chemiczne w mózgu. Doświadczanie depresji wiąże się zazwyczaj z niewystarczającą ilością substancji chemicznej zwanej serotoniną. Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny podnoszą poziom serotoniny w mózgu.

W leczeniu PTSD wykorzystywano również inne środki farmakologiczne. W sprawie doboru odpowiednich leków należy skonsultować się z lekarzem.


Inne metody terapii

W terapii PTSD, poza terapią poznawczo-behawioralną i farmakoterapią, wykorzystywane są inne typy terapii podtrzymującej.

Terapia grupowa


Wielu ludzi po przeżyciu zdarzenia traumatycznego chce rozmawiać o traumie z ludźmi, którzy mają za sobą podobne doświadczenia.

W trakcie terapii grupowej PTSD jednostka spotyka się i rozmawia z grupą ludzi, którzy także przeżyli traumatyczne doświadczenie i którzy mają PTSD. Dzielenie się swoją historią z innymi może zwiększyć łatwość mówienia o traumie. To z kolei może usprawnić proces radzenia sobie z doświadczanymi symptomami, wspomnieniami i innymi negatywnymi elementami przeżytej traumy.

Terapia grupowa umożliwia budowanie związków z innymi ludźmi, którzy mają za sobą podobne doświadczenia. W trakcie terapii jednostka uczy się jak radzić sobie z emocjami takimi jak wstyd, poczucie winy, złość, wściekłość i strach. Dzielenie się swoimi doświadczeniami z członkami grupy pozwala także na budowanie przez jednostkę poczucia pewności siebie i zaufania. Dzięki terapii grupowej osoba uczy się koncentrowania na swoim obecnym życiu i radzenia sobie z uczuciem przytłoczenia swoją przeszłością.

Krótkoterminowa terapia psychodynamiczna

Podczas krótkoterminowej terapii psychodynamicznej osoba uczy się sposobów radzenia sobie z konfliktami emocjonalnymi wywoływanymi przez traumę. Ten typ terapii ułatwia zrozumienie wpływu przeszłości na obecne samopoczucie pacjenta.

Terapeuta w trakcie krótkoterminowej terapii psychodynamicznej może pomóc pacjentowi:
zidentyfikować czynniki wyzwalające stresujące wspomnienia i inne symptomy PTSD
znaleźć sposoby radzenia sobie z intensywnymi uczuciami odnoszącymi się do przeszłości
zwiększyć stopień samoświadomości własnych myśli i uczuć pacjenta, w rezultacie tego zaś doprowadzić do zmiany reakcji pacjenta na pojawiające się myśli i uczucia
podnieść samoocenę pacjenta

Terapia rodzinna

PTSD może wpływać negatywnie na całą rodzinę osoby dotkniętej tym zaburzeniem. Dzieci lub partner osoby z PTSD mogą nie rozumieć jej złości i/lub napięcia. Mogą odczuwać przerażenie, poczucie winy, albo nawet złościć się na stan osoby dotkniętej PTSD.

Terapia rodzinna zakłada udział całej rodziny w procesie terapeutycznym. Terapeuta pomaga pacjentowi i jego rodzinie komunikować się, podtrzymywać dobre relacje i radzić sobie z trudnymi emocjami. W trakcie terapii rodzinnej PTSD bliscy pacjenta mogą dowiedzieć się czym jest PTSD i w jaki sposób jest leczone.

W trakcie terapii rodzinnej każdy członek rodziny może wyrazić swoje lęki i obawy. Jest niezmiernie istotne aby wszyscy członkowie rodziny szczerze opowiadali o swoich uczuciach i słuchali innych. Osoba dotknięta PTSD może mówić o swoich symptomach i o tym co je wyzwala. W trakcie tego typu terapii można w gronie rodzinnym przedyskutować ważne elementy leczenia i powrotu do zdrowia. Dzięki terapii rodzinnej bliscy osoby z PTSD mogą przygotować się do udzielenia jej pomocy.

Osoba dotknięta PTSD powinna brać pod uwagę możliwość jednoczesnego uczestniczenia w terapii indywidualnej, ułatwiającej poradzenie sobie z symptomami PTSD oraz w terapii rodzinnej, umożliwiającej poprawę kontaktów z najbliższymi.

Jak długo trwa terapia PTSD?

W niektórych przypadkach leczenie symptomów PTSD trwa przez okres 3 do 6 miesięcy. W przypadku współwystępowania PTSD z innymi zaburzeniami terapia może potrwać, rok do dwóch lat, a w niektórych wypadkach nawet dłużej.

Jak wygląda terapia osoby, u której PTSD współwystępuje z innymi zaburzeniami? Czy wtedy leczenie jest inne?

Powszechnie odnotowywane jest współwystępowanie PTSD z innymi zaburzeniami psychicznymi. Najczęściej wraz z PTSD występuje depresja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, zaburzenia paniki i inne zaburzenia o charakterze lękowym. W wielu przypadkach terapia wykorzystywana w leczeniu PTSD jest również pomocna w leczeniu innych zaburzeń psychicznych. Najlepsze rezultaty osiągane są w sytuacjach, w których prowadzi się terapię wszystkich zaburzeń jednocześnie.

Jak znaleźć terapeutę?

Istnieje wiele sposobów na znalezienie terapeuty. Poszukiwania można rozpocząć od proszenia swoich przyjaciół i członków rodziny o zarekomendowanie specjalisty. Należy jednak pamiętać, że terapeuta innej osoby może nie posiadać umiejętności niezbędnych do leczenia osób po traumie. (…)

Można również skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu i poprosić go pomoc w znalezieniu specjalisty z zakresu pomocy osobom po traumie. (…)


Wybór terapeuty

Przy wyborze terapeuty należy zwrócić uwagę na szereg czynników. Kilka praktycznych kwestii dotyczy lokalizacji i kosztów terapii. Kwestie merytoryczne dotyczą przygotowania i doświadczenia zawodowego terapeuty, przebytego szkolenia oraz sposobu w jaki dany terapeuta pracuje z ludźmi.

Niektórzy ludzie, zanim zdecydują się na współpracę z jednym terapeutą, spotykają się z kilkoma różnymi specjalistami. Najczęściej jednak pacjenci starają się podjąć terapię u osoby znanej w okolicy. Zazwyczaj współpracują z takim terapeutą o ile nie pojawią się dodatkowe problemy. Przed zawarciem kontraktu z terapeutą warto zadać mu kilka podstawowych pytań dotyczących:
jego wykształcenia, odbytego szkolenia terapeutycznego oraz długości doświadczenia zawodowego,
dziedzin specjalizacji,
doświadczenia w pracy z osobami po traumie, dodatkowych umiejętności i szkoleń z zakresu leczenia PTSD,
wykorzystywanych metod leczenia PTSD oraz ich skuteczności,
kosztów i szacowanego czasu trwania terapii. (…)

Czego można oczekiwać od terapeuty?

Na początku terapii pacjent, wraz z terapeutą, powinien zdecydować jakie cele zamierza osiągnąć poprzez terapię. Nie każda osoba z PTSD ma te same cele. Dla przykładu nie wszyscy ludzie z PTSD są skupieni na redukcji odczuwanych symptomów.

Niektórzy ludzie podejmują terapię by dowiedzieć się jak radzić sobie z problemami związanymi z PTSD lub jak funkcjonować z symptomami tego zaburzenia. Pacjenci mogą być zainteresowani zredukowaniem swojego poczucia winy, poprawą swojej sytuacji zawodowej albo poprawą swoich relacji z przyjaciółmi i/lub rodziną.

Terapeuta powinien pomóc pacjentowi w ustaleniu hierarchii celów, które ten chce osiągnąć oraz oszacować czas potrzebny na realizację każdego z celów.

Terapeuta powinien dokładnie wyjaśnić pacjentowi na czym polega terapia. Pacjent powinien być poinformowany o powodach, dla których terapeuta wybrał konkretny rodzaj leczenia, o czasie trwania terapii oraz o funkcjach poszczególnych działań podjętych przez terapeutę.

Na początku terapii pacjent, wraz z terapeutą, powinien ocenić czy zarysowany plan działań jest dla niego odpowiedni. Pacjent powinien ponadto zastanowić się, co zrobi w sytuacji, w której stwierdzi że terapia nie działa tak jak się tego spodziewał. Terapeuta powinien udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania pacjenta dotyczące terapii.

Pacjent powinien czuć się dobrze w towarzystwie swojego terapeuty. W trakcie terapii pacjent powinien mieć poczucie, że wspólnie z terapeutą pracuje w celu zrozumienia i opanowania istniejących problemów. Omawianie bolesnych sytuacji z życia pacjenta lub opowiadanie o przeżytych traumatycznych doświadczeniach może być trudne. Uczucia pojawiające się w trakcie terapii mogą być dla poddającego się jej pacjenta bardzo wymagające. Pacjent powinien podejmować ze swoim terapeutą rozmowy na temat swoich nadziei i lęków związanych z procesem terapeutycznym. Takie zachowanie pacjenta wpłynie pozytywnie na jakość procesu terapeutycznego.

W sytuacji, w której pacjent nie lubi swojego terapeuty lub czuje, że podjęta terapia nie jest skuteczna pomocne może być skorzystanie z opinii innego terapeuty. W większości wypadków pacjent powinien powiedzieć swojemu terapeucie, że szuka drugiej opinii.

źródło:http://www.ptbst.org.pl/pl/o-traumie/42-terapia-ptsd
Lepiej być diablicą,niż w aureoli usychać z nudów.
Niektórym ludziom nigdy nie dogodzisz.Lepiej się z tym pogódź-mniejsze ryzyko choroby wrzodowej i psychicznej.
Avatar użytkownika
Offline
Administrator
Posty
48306
Dołączył(a)
26 lip 2011, 00:38
Lokalizacja
Z PODZIEMNEGO ŚWIATA

Powrót do równowagi po traumie

Avatar użytkownika
przez małpka bubu 05 mar 2013, 13:16
w swoim leczeniu łączę terapię, wsparcie narzeczonego i samoedukację - ukochany Norwid ma sporo książek w swoich zasobach... a moje wykształcenie mi pomaga, wiem jak szukac... odkopuję właściwie ulubione tematy...

nowy psychiatra który jest jednocześnie terapeutą mówił mi bym korzystała z tego co mi pomaga...

dziś wyszłam po ok. miesiącu sama na miasto... wybrałam na początek niewielki odcinek, połaziłam o centrum (i tak musiałam wyjśc po wieszaki bo nam brakło)... musiałam w pewnej chwili usiąśc i zapalic... w sumie nie było tak źle... jutro kolejne wyjście... i tak pomaleńku, aż się przyzwyczaję na małych odcinkach a potem dalej... jestem skołowana, w sumie największy lęk przyszedł teraz, jak wróciłam... dobrze że jest youtube i ukochane kawałki - Nagły Atak Spawacza, Liroy, 2 Unlimited, smerfne hity, Break the Chain (tak, z tej akcji One Bilion Rising)...

-- 11 mar 2013, 12:34 --

trzecia samodzielna przechadzka - bez lęku... pojechałam złożyć cv w rejon miasta którego nie znam i musiałam przejść spory kawał, tam gdzie wysiadłam był numer 90 a ja szukałam 20. Skupiłam się na tych zaspach, klęłam na nie pod nosem; tam jest zabudowa domków jednorodzinnych więc widocznie między domkami ludzie mają w nosie co się dzieje bo rzadko ktoś tamtędy łazi... nie ma to jak wywinąć orła przy okazji... :P

tritace 5 mg 1-0-0, hydrochlorothiazidum Polpharma 12,5mg 1-0-0 (na nadciśnienie)
antykoncepcyjna evra
setaloft 50mg - 1-0-0
lamitrin 100 mg 1-0-1
doraźnie hydroksyzynka
Avatar użytkownika
Offline
Posty
544
Dołączył(a)
30 lis 2012, 12:39
Lokalizacja
Zielona Góra

Powrót do równowagi po traumie

Avatar użytkownika
przez Lilith 20 mar 2013, 07:30
małpka bubu, w jakim nurcie masz teraz terapię? Jest ukierunkowana pod kątem PTSD?
Lepiej być diablicą,niż w aureoli usychać z nudów.
Niektórym ludziom nigdy nie dogodzisz.Lepiej się z tym pogódź-mniejsze ryzyko choroby wrzodowej i psychicznej.
Avatar użytkownika
Offline
Administrator
Posty
48306
Dołączył(a)
26 lip 2011, 00:38
Lokalizacja
Z PODZIEMNEGO ŚWIATA

Doradca Nerwica.com

przez Doradca Nerwica.com
Polecam tych psychologów i psychoterapeutów z Twojej okolicy
Doradca Nerwica.com

Powrót do równowagi po traumie

Avatar użytkownika
przez małpka bubu 24 mar 2013, 11:20
ciężko mi to powiedziec po 1 wizycie w jakim nurcie porusza się nowy psychiatra... terapia będzie ukierunkowana na ogół problemów... zarówno dystymię, osobowośc chwiejną emocjonalnie... pomału, wyjdę ze swojego bagna...

nosz ku***, w ciągu doby 3 sny z bandytami! :evil: :evil: :evil:

tritace 5 mg 1-0-0, hydrochlorothiazidum Polpharma 12,5mg 1-0-0 (na nadciśnienie)
antykoncepcyjna evra
setaloft 50mg - 1-0-0
lamitrin 100 mg 1-0-1
doraźnie hydroksyzynka
Avatar użytkownika
Offline
Posty
544
Dołączył(a)
30 lis 2012, 12:39
Lokalizacja
Zielona Góra

Powrót do równowagi po traumie

przez abraxas 24 kwi 2013, 18:57
Czy ktoś miał sesje z EMDR? Jestem ciekawa jak to wygląda i czego się spodziewać.
abraxas
Offline

Powrót do równowagi po traumie

przez zmienny 24 kwi 2013, 19:01
abraxas, obejrzyj sobie na youtube jest pokazane jak to wygląda, nawet można samemu spróbować, są takie specjalne filmiki do tego.
zmienny
Offline

Powrót do równowagi po traumie

przez abraxas 24 kwi 2013, 19:16
Wiem, ale wolałabym relację kogoś, kogo można bezpośrednio dopytać o szczegóły, bo na filmikach raczej skąpo opowiadają o wrażeniach. A sama próbować nie zamierzam, nie wiem kto miałby na tyle świetny pomysł, żeby samemu odtwarzać traumatyczne zdarzenie.
abraxas
Offline

Powrót do równowagi po traumie

przez zmienny 24 kwi 2013, 19:24
w pl to malo popularne po angielsku mozna znalezc relacje:

http://www.dailystrength.org/c/Post-Tra ... arted-emrd

ja sobie sprobuje tego dzisiaj:

http://www.youtube.com/watch?v=OlfQIRJEsYk
zmienny
Offline

Powrót do równowagi po traumie

Avatar użytkownika
przez Lilith 09 lip 2013, 19:53
Sama jestem ciekawa, jakie inni mają doświadczenia i czy to faktycznie pomaga...
Ja nadal do siebie dochodzę. Niestety, wciąż mam objawy PTSD. Na szczęście nie są już tak intensywne. Nasilają się wraz ze stresem, przemęczeniem i jest to bardzo męczące.
Lepiej być diablicą,niż w aureoli usychać z nudów.
Niektórym ludziom nigdy nie dogodzisz.Lepiej się z tym pogódź-mniejsze ryzyko choroby wrzodowej i psychicznej.
Avatar użytkownika
Offline
Administrator
Posty
48306
Dołączył(a)
26 lip 2011, 00:38
Lokalizacja
Z PODZIEMNEGO ŚWIATA

Powrót do równowagi po traumie

przez abraxas 18 lip 2013, 12:06
Na zagranicznym forum o PTSD można sporo się naczytać o tej metodzie. Część osób poleca, część przestrzega że jedyne co można zyskać to jeszcze gorsze objawy i przypomnienie sobie więcej szczegółów.
Niedługo przyjdzie mi sprawdzić na własnej skórze co to za czary-mary, więc za jakiś czas zdam relację.
abraxas
Offline

Powrót do równowagi po traumie

Avatar użytkownika
przez Lilith 18 lip 2013, 17:41
abraxas, koniecznie daj znać. Czekamy na Twoje wrażenia.
Lepiej być diablicą,niż w aureoli usychać z nudów.
Niektórym ludziom nigdy nie dogodzisz.Lepiej się z tym pogódź-mniejsze ryzyko choroby wrzodowej i psychicznej.
Avatar użytkownika
Offline
Administrator
Posty
48306
Dołączył(a)
26 lip 2011, 00:38
Lokalizacja
Z PODZIEMNEGO ŚWIATA

Powrót do równowagi po traumie

przez polikstar 02 wrz 2013, 14:08
tu macie opis terapii EMDR http:xxxxxxxxxxxx
osobiście nie wiem czy działa, pogadam z kolegą, który się właśnie na nią decyduje kiedy będzie już po kilku sesjach. Ale intuicja podpowiada mi, że to dobry sposób, skoro polega na koncentrowaniu się na nieprzyjemnych uczuciach, w końcu nie ma nic lepszego niż zrozumienie siebie.
Ostatnio edytowano 02 wrz 2013, 22:03 przez Lilith, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Na forum obowiązuje zakaz umieszczania linków do stron z działalnością zarobkową poza wyznaczonym do tego działem.
Offline
Posty
1
Dołączył(a)
02 wrz 2013, 14:03

Powrót do równowagi po traumie

Avatar użytkownika
przez Lilith 14 wrz 2013, 22:54
Ostatnio się zastanawiam, czy w ogóle istnieje coś takiego jak równowaga po traumatycznych przeżyciach...
Nie jest to przyjemne odczucie...
Zastanawia mnie, czy jeśli się czekało X lat ze zwróceniem się o pomoc, to czy po takim czasie i głębokim zakorzenieniu się skutków traumy, powrót do równowagi jest w ogóle możliwy?
Lepiej być diablicą,niż w aureoli usychać z nudów.
Niektórym ludziom nigdy nie dogodzisz.Lepiej się z tym pogódź-mniejsze ryzyko choroby wrzodowej i psychicznej.
Avatar użytkownika
Offline
Administrator
Posty
48306
Dołączył(a)
26 lip 2011, 00:38
Lokalizacja
Z PODZIEMNEGO ŚWIATA

Powrót do równowagi po traumie

Avatar użytkownika
przez Ferdynand k 14 wrz 2013, 23:40
pewna część tego i tak w was zostanie niby jest norma ale zawsze coś
Avatar użytkownika
Offline
Naczelny Użyszkodnik
Posty
8617
Dołączył(a)
15 maja 2012, 18:32
Lokalizacja
ćwiartki 3/4

Sortuj wg

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

Przeskocz do