Czym tak naprawde jest inteligencja?

Psychologia ogólnie. Ciekawe książki, wymiana doświadczeń, ciekawe tematy.

Czym tak naprawde jest inteligencja?

Avatar użytkownika
przez jetodik 16 sie 2014, 23:56
cyklopka, pewnie nie jest to jedyny czynnik, ale wiesz, różne informacje, trzeba umieć jakoś składać w całość żeby rozumieć, a do tego przydatna jest inteligencja...a w jakim sensie, nie masz bladego pojęcia co się dzieje w Twoim życiu? na pewno zdajesz sobie sprawę z bieżącej sytuacji, na co przeznaczasz czas itd., być może chodziło terce, o to, że nie rozumiesz swoich zachowań czy jak?
http://www.poomoc.pl/beta.php - na jednej stronie wszystkie kółeczka do klikania (pajacyk, pusta miska itd.)
Avatar użytkownika
Offline
Posty
8162
Dołączył(a)
27 sie 2013, 21:06

Czym tak naprawde jest inteligencja?

Avatar użytkownika
przez zmęczona_wszystkim 18 sie 2014, 02:25
jetodik napisał(a):zmęczona_wszystkim, dziękuję :oops: to samo można napisać o Tobie i to nie tylko moje zdanie :)


Niestety, nie jest tak. Depresja wymęczyła mi mózg. Zamiast zajmowac się czymś ciekawym, chłonąć wiedzę, ja pławiłam się w swoich cierpieniach i beletrystyce, bo na niczym innym nie mogłam się skupić. Luki w pamięci zostały do dziś, a chęć do filozoficznych rozkmin, którą jeszcze posiadałam w trakcie studiów albo we wczesnej młodości, ustąpiła zagadnieniom związanym z moją chorobą. Choroba strasznie uwrażliwia na swoją osobę i stawianie swoich problemów w centrum wszechświata. Staram się to obecnie zwalczać, ale sama widzę, że droga daleka. Chyba trzeba będzie rozruszać mózg jakimiś łamigłówkami, matematycznymi zagadkami, bo leki zamuliły mnie wczesniej na wiele miesięcy. Chociaż czasami zbyt łatwo poddawałam się takiemu zamuleniu i zbyt łatwo sobie tłumaczyłam lenistwo skutkami ubocznymi :D
Posty
1210
Dołączył(a)
01 sie 2013, 16:53

Czym tak naprawde jest inteligencja?

Avatar użytkownika
przez wiejskifilozof 18 sie 2014, 09:21
A co jest złego w beletrystyce ? :D :lol:
Avatar użytkownika
Offline
Posty
18713
Dołączył(a)
15 sie 2009, 16:08

Doradca Nerwica.com

przez Doradca Nerwica.com
Polecam tych psychologów i psychoterapeutów z Twojej okolicy
Doradca Nerwica.com

Czym tak naprawde jest inteligencja?

Avatar użytkownika
przez GITS 18 sie 2014, 14:07
nteligencja – rozumiana jako sprawność umysłowa ma wiele odcieni znaczeniowych i co za tym idzie ma wiele różnych definicji. Oto niektóre z nich:
Definicje inteligencji[edytuj | edytuj kod]
Inteligencja to konstrukt teoretyczny odnoszący się do względnie stałych warunków wewnętrznych człowieka, determinujących efektywność działań, wymagających procesów poznawczych. Warunki te kształtują się w wyniku interakcji genotypu, środowiska i własnej aktywności człowieka. (Strelau)
Inteligencja to ogólna zdolność adaptacji do nowych warunków i wykonywania nowych zadań przez wykorzystanie środków myślenia. (Stern)
Inteligencja to właściwość psychiczna, która przejawia się we względnie stałej, charakterystycznej dla jednostki efektywności wykonywania zadań (Tiepłow)
Inteligencja to zdolność rozwiązywania problemów (Piaget)
Inteligencja to dostrzeganie zależności (edukcja relacji), relacji i wyciągania wniosków (edukcja korelacji). (Spearman)
Inteligencja to zdolność uczenia się (G. Ferguson)
Inteligencja to zdolność do aktywnego przetwarzania informacji, przekształcania ich z jednej formy w inną poprzez operacje logiczne - w tym sensie inteligentne są komputery, a nawet zwykłe kalkulatory.
Inteligencja to zdolność do aktywnego przetwarzania informacji w celu lepszego przystosowywania się do zmiennego środowiska. Tak rozumianej inteligencji nie posiadają komputery (bo nie przetwarzają informacji na własne potrzeby) ale posiadają ją zwierzęta, np. owady. Taką inteligencją wykazywałaby się maszyna, która np. w lesie albo na ulicy potrafiłaby samodzielnie przetrwać i zdobywać źródła energii.
Inteligencja to zdolność do przetwarzania informacji na poziomie abstrakcyjnych idei (np. umiejętność dokonywania obliczeń matematycznych lub gry w szachy). Taką inteligencję również posiadają komputery (sztuczna inteligencja).
Inteligencja to zdolność do twórczego, a nie tylko mechanicznego przetwarzania informacji, czyli tworzenia zupełnie nowych pojęć i ich nieoczekiwanych połączeń. Tę umiejętność posiadają a rzadziej wykorzystują tylko niektórzy ludzie.
Inteligencja to zespół zdolności umysłowych umożliwiających jednostce sprawne korzystanie z nabytej wiedzy oraz skuteczne zachowanie się wobec nowych zadań i sytuacji.
Inteligencja to zdolność ogólna do celowego działania, racjonalnego myślenia i skutecznego radzenia sobie z trudnościami. [D. Wechsler]
Inteligencja to umiejętność adaptacji do warunków środowiska, dopasowania środowiska do potrzeb jednostki i wyboru kontekstu najbardziej odpowiedniego dla satysfakcjonującego działania. [Sternberg]
Inteligencja to zdolność przystosowania się do okoliczności, dzięki dostrzeganiu abstrakcyjnych relacji, korzystaniu z uprzednich doświadczeń i skutecznej kontroli nad własnymi procesami poznawczymi. [Nęcka, 2004]
Jeszcze w latach 80. XX wieku inteligencję sprowadzano do zdolności czysto intelektualnych. Obecnie uważa się, że tak rozumiana inteligencja współdziała ze zdolnościami w sferze emocjonalnej, motywacyjnej, interpersonalnej i współdziałanie różnych zdolności z różnych sfer ludzkiej psychiki pozwala na wykorzystanie potencjału intelektualnego. Dlatego współcześnie termin "inteligencja" stosuje się szerzej i wyróżnia takie jej typy jak:
inteligencja kognitywna (albo abstrakcyjna) - to hipotetyczna esencja inteligencji i dotyczy systemów naturalnych i sztucznych, sprowadza się do takich sprawności umysłowych, jak umiejętności analizowania i syntezy informacji które da się zawrzeć w formie znaków,oraz wykorzystania posiadanej wiedzy do własnych celów które może też modyfikować. Jak dotychczas, w praktyce, obejmuje ona zdolność kojarzenia faktów, przeprowadzania operacji prostych przekształceń językowych, dokonywania operacji logicznych. Inteligencję tę można programować, rozbudowywać i także mierzyć za pomocą specjalnych testów.
inteligencja werbalna - zdolność formułowania wypowiedzi, szybkiego i adekwatnego znajdowania słów, dobrego rozumienia tekstu wypowiadanego lub pisanego. Bardzo wysoką inteligencją werbalną charakteryzują się na przykład poeci, potrafiący improwizować wiersze.
inteligencja emocjonalna - polega przede wszystkim na umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami, nazywania ich oraz zauważania i wpływania na emocje innych. Wiążą się z nią takie umiejętności umysłowe jak empatia i asertywność.
inteligencja społeczna - pokrewna inteligencji emocjonalnej zdolność przystosowania się i wpływania na środowisko społeczne człowieka.
inteligencja twórcza - czyli zdolność do generowania nowych pojęć lub ich nieoczekiwanych połączeń. Inteligencji twórczej nie da się mierzyć, nie ulega jednak wątpliwości, że ludzie posiadają różny jej poziom.

Teorie inteligencji[edytuj | edytuj kod]
Czynnikowa teoria inteligencji[edytuj | edytuj kod]
Czynnik g i czynnik s.[edytuj | edytuj kod]
Zastosowanie analizy czynnikowej do badania inteligencji zapoczątkował Charles Spearman w 1927 i on jest twórcą pierwszej teorii czynnikowej inteligencji. Na podstawie analizy korelacji wyników wykonywania różnych zadań wyodrębnił on czynnik ogólny (g) jako wartość statystyczną najsilniej korelującą z wykonaniem zadań intelektualnych - czyli właściwą inteligencję - oraz czynnik odpowiedzialny za specyficzne zdolności człowieka (s).
Hierarchiczne teorie inteligencji[edytuj | edytuj kod]
Philip Vernon przeprowadzając badania wśród rekrutów do armii brytyjskiej wyodrębnił następujące składowe czynnika g:
czynnik zdolności werbalnych (W), na który składają się:
czynnik słowny (S)
czynnik liczbowy (L)
czynnik szkolny (E)
czynnik zdolności praktycznych (P), na który składają się:
sprawność mechaniczna (M)
zdolności przestrzenne (O)
zdolności manualne (R)
Raymond Cattell w 1971 roku zaproponował podział na inteligencję płynną ( gf ) i skrystalizowaną ( gc ). Ta pierwsza to ogólna zdolność warunkująca sprawność wszelkich czynności intelektualnych (zdeterminowana biologicznie), druga to zespół szczegółowych zdolności rozwijanych na skutek zastosowania inteligencji płynnej w życiu. Podobny podział przedstawił wcześniej Donald Hebb wyróżniając inteligencję A (zdeterminowane genetycznie granice możliwości intelektualnych człowieka) i inteligencję B (przejawiającą się w zachowaniu).
Teorie czynników równorzędnych[edytuj | edytuj kod]
Teorię jednolitego czynnika g często poddawano krytyce, uważając go za artefakt statystyczny. Powstało wiele teorii, które inteligencję sprowadzają do kilku równorzędnych zdolności. Według L. L. Thurstone'a na inteligencję składa się 7 niezależnych czynników odnoszących się do różnych aspektów funkcjonowania:
rozumienie słów (V)
płynność słowna (W)
zdolności liczbowe (N)
zdolności przestrzenne (S)
rozumowanie (R)
pamięć (M)
szybkość spostrzegania (P)
Jednak dalsze badania samego Thurstone'a wskazały na istnienie jednak czynnika nadrzędnego, który nazwał zdolnością indukcji. Inną teorie czynników równorzędnych zaproponował Howard Gardner, który wyróżnił następujące czynniki inteligencji:
lingwistyczna (językowa) - dotyczy komunikowania się za pomocą języka
matematyczna i logiczna - dotyczy posługiwania się relacjami pojęć abstrakcyjnych
wizualna i przestrzenna - umożliwia postrzeganie obrazów, przekształcanie ich i odtwarzanie z pamięci
muzyczna - dotyczy tworzenia i rozumienia znaczenia dźwięków
interpersonalna - umożliwia rozpoznawanie i odróżnianie uczuć i zamiarów innych ludzi
emocjonalna - dotyczy rozpoznawania uczuć i tworzenia modeli psychicznych
kinestetyczna - dotyczy posługiwania się własnym ciałem
przyrodnicza - dotyczy odróżniania i wykorzystywania cech środowiska
Model struktury intelektu Guilforda[edytuj | edytuj kod]
Joy Paul Guilford stosując ortogonalną analizę czynnikową, która wymusza uzyskanie niekorelujących ze sobą czynników zbudował model "trójwymiarowy", to znaczy skonstruowany z trzech wymiarów, z których pierwszy odzwierciedlał rodzaj zaangażowanych operacji umysłowych:
ocenianie
wytwarzanie konwergencyjne
wytwarzanie dywergencyjne
pamięć
poznawanie
drugi wymiar rodzaj treści czy też materiału, na którym operacja była wykonywana:
figuralna
symboliczna
semantyczna
behawioralna
a trzeci rezultaty czynności, czyli wytwory:
jednostki
klasy
relacje
systemy
przekształcenia
implikacje
W ten sposób teoretycznie wyodrębniono 120 czynników. Teoria ta cieszyła się dużą popularnością, choć nigdy nie zyskała potwierdzenia empirycznego.
Teorie rozwoju inteligencji[edytuj | edytuj kod]
Z wiekiem następuje nie tylko ilościowy wzrost poziomu inteligencji, ale także zmienia się jego struktura. Przebieg i przyczyny zmian próbowali wyjaśnić najwięksi badacze rozwoju umysłowego dziecka: Lew Wygotski i Jean Piaget. Teorie te miały zupełnie inny status od teorii czynnikowych, gdyż miały nie tylko charakter opisowy (jaka jest struktura inteligencji), ale też wyjaśniały jej kształtowanie (zob. koncepcja rozwoju intelektualnego Jean Piaget'a). Obie przedstawiały inteligencję jako produkt interakcji czynników. Psychologia rosyjska, w której testy inteligencji były zakazane, rozwijała także teorie rozwojowe oparte na założeniu, że inteligencja jest wynikiem działania (praxis).
Triarchiczna teoria Sternberga[edytuj | edytuj kod]
Powstały również teorie inteligencji inspirowane przez teorię przetwarzania informacji. Najbardziej znaną z nich była ogłoszona w 1985 roku przez Roberta Sternberga tzw. triarchiczna teoria inteligencji. Teoria składa się z trzech subteorii:
Subteoria kontekstu (aspekt praktyczny) – ujmuje inteligencję jako sposób adaptacji do środowiska (rzeczywistości), która pozwala na jego wybór lub kształtowanie.
Subteoria doświadczenia (aspekt kreatywny) – ujmuje inteligencję jako właściwość, która pozwala na efektywne rozwiązywanie nowych zadań w ramach świadomego ogólnego systemu przetwarzania informacji oraz automatyczne przetwarzanie powtarzalnych procesów myślowych w ramach lokalnego systemu przetwarzania informacji.
Subteoria składników (aspekt analityczny) – ujmuje inteligencję jako sposób organizowania procesów poznawczych
metaskładniki – najważniejsze procesy przetwarzania informacji, decydujące o sposobie planowania, kontrolowania i podejmowania decyzji
decydowanie, jaki problem rozwiązujemy
wybór składników niższego rzędu zaangażowanych w rozwiązanie zadania
decydowanie co do organizacji informacji
decydowanie co do porządkowania składników
decydowanie co do zakresu zaangażowania uwagi
kontrolowanie przebiegu wykonania zadania
wykrywanie zewnętrznych sprzężeń zwrotnych podczas rozwiązywania zadań
składniki wykonawcze – procesy przetwarzania informacji zaangażowane w wykonanie zadania, m.in.
kodowanie bodźców
porównywanie bodźców
wykonywanie obliczeń umysłowych
wnioskowanie
składniki nabywania wiedzy – procesy zaangażowane w uczenie się
selektywne kodowanie informacji istotnych (przy odrzuceniu nieistotnych)
selektywne łączenie (strukturalizacja) informacji
selektywne porównywanie nowej informacji z uprzednio utrwaloną
Biologiczne i kulturowe zdeterminowanie inteligencji[edytuj | edytuj kod]
Inteligencja jako własność psychiki posiada oczywiście podstawę anatomiczno-fizjologiczną, ale jest ona nadal niezbadana. Tym niemniej udało się ustalić kilka korelatów inteligencji w czynności elektrycznej mózgu. W. Vogel i D. Browerman stwierdzili pozytywną korelację między ilorazem inteligencji (I.I.) a częstotliwością rytmu alfa na wykresie EEG. Również złożoność fal potencjałów wywołanych pozostaje w związku z I.I. Zdaniem Hansa Eysencka złożoność ta jest miarą tzw. "czystej", tzn. odziedziczonej inteligencji". Jednak samo jej istnienie jest podawane w wątpliwość.
Inteligencja wśród zwierząt koreluje z wielkością mózgowia. Nie jest to jednak zależność na zasadzie im większe mózgowie tym większa inteligencja. Należy wziąć poprawkę ze względu na fakt, że im większa masa ciała, tym większy mózg. W związku z tym stosuje się współczynnik encefalizacji. U człowieka jego wartość jest największa. Ewolucyjnie zwiększenie inteligencji mogłoby się wiązać ze zwiększeniem ilości neuronów, zwiększeniem ilości połączeń między odległymi częściami mózgowia, zwiększeniem grubości aksonów (szybciej przekazywane sygnały) lub zmniejszeniem neuronów (gęstsze upakowanie). Każda z tych strategi napotyka jednak ograniczenia natury fizycznej (spowolnienie przekazywania informacji, zużycie energii, zakłócenia w przekazywaniu sygnałów). Wydaje się, że ludzkie mózgowie jest bliskie granicy wyznaczonej przez fizyczne ograniczenia[1].
Udział czynników genetycznego i środowiskowego w kształtowaniu różnic w zakresie inteligencji było przedmiotem zaciekłych sporów o politycznych implikacjach. Gdyby różnice w inteligencji były dziedziczone najważniejsza stawałaby się selekcyjna rola szkolnictwa, a wyrównawcza byłaby nieskuteczna. Natomiast gdyby różnice te były nabywane, pomiar inteligencji prowadziłby tylko poprzez etykietkowanie do podwyższania lub obniżania inteligencji (jako samosprawdzająca się przepowiednia), a najistotniejszy powinien być wysiłek włożony w programy wyrównawcze. Obecnie panuje pogląd, że oba czynniki współkształtują rozwój intelektualny w myśl stwierdzenia Hebba: "Proporcja obu czynników stanowi 100 procent środowiska i 100 procent dziedziczności. Nie dodają się one, ponieważ jakiekolwiek zachowanie zależy w pełni od obu czynników." Jeżeli natomiast chodzi o ilościowy wpływ, jak pokazują badania nad bliźniętami jedno- i dwujajowymi tzw. wskaźnik odziedziczalności wynosi około h²=52 (badania Strelaua).
Pomiar inteligencji[edytuj | edytuj kod]
Do pomiaru tzw. ilorazu inteligencji stosowanych jest szereg testów psychologicznych. Pierwszym testem inteligencji był test Alfreda Bineta z 1905. Do najbardziej znanych należą m.in.:
WAIS-R
Stanfordzka Skala Inteligencji Bineta
Test inteligencji Cattella
Test matryc Ravena
Wechsler W-B
APIS
Oprócz tego istnieje szereg niestandaryzowanych testów, publikowanych w ramach "psychozabaw" w rozmaitych czasopismach. Testy te nie dają psychometrycznie poprawnej informacji o poziomie czyjejś inteligencji, gdyż nie były porównywane z żadną grupą kontrolną, dlatego też orzekanie o poziomie inteligencji na ich podstawie jest bezzasadne.


Naszą dumą narodową która należy do Mensy i na IQ 140 jest DODA. (sprawdziłam na oficjalnej MENSY).
:D

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Inteligencja
Avatar użytkownika
Offline
Posty
533
Dołączył(a)
02 sie 2014, 21:05
Lokalizacja
Morze

Czym tak naprawde jest inteligencja?

Avatar użytkownika
przez cyklopka 18 sie 2014, 14:32
jetodik napisał(a):cyklopka, pewnie nie jest to jedyny czynnik, ale wiesz, różne informacje, trzeba umieć jakoś składać w całość żeby rozumieć, a do tego przydatna jest inteligencja...a w jakim sensie, nie masz bladego pojęcia co się dzieje w Twoim życiu? na pewno zdajesz sobie sprawę z bieżącej sytuacji, na co przeznaczasz czas itd., być może chodziło terce, o to, że nie rozumiesz swoich zachowań czy jak?

No na przykład nie widzę, w jaki sposób moje zachowanie czy moje decyzje wpłynęły/wpływają na sytuację, w której jestem. Wydaje mi się, że wszystko się dzieje bez mojego udziału.

GITS, Obrazek
Głosy w mojej głowie czyta Maciej Orłoś.
Avatar użytkownika
Offline
II Miss Forum
Posty
8743
Dołączył(a)
24 sty 2014, 19:33

Czym tak naprawde jest inteligencja?

Avatar użytkownika
przez zmęczona_wszystkim 18 sie 2014, 14:58
detektywmonk napisał(a):A co jest złego w beletrystyce ? :D :lol:


Jest jak najbardziej w porządku i uwielbiam ją :D chodziło mi tylko o to, że w takich bardzo złych okresach odcinałam się od wiedzy ogólnej. Na sąsiedniej ulicy mogłoby wylądować UFO, a ja bym o tym nie wiedziała, bo byłam zatopiona w moich kłopotach i w fikcji :D Przez pewien czas straciłam ochotę na chłonięcie wiedzy z otoczenia, z różnych źródeł, poprzestając tylko na ksiązkach, z których, o zgrozo, niewiele dziś nawet pamiętam. Depresja strasznie mnie wykastrowała.
Posty
1210
Dołączył(a)
01 sie 2013, 16:53

Czym tak naprawde jest inteligencja?

Avatar użytkownika
przez wiejskifilozof 18 sie 2014, 15:22
Chciałbym spotkać Ufo,ale masz rację :D depresja tak właśnie działa :(
Avatar użytkownika
Offline
Posty
18713
Dołączył(a)
15 sie 2009, 16:08

Czym tak naprawde jest inteligencja?

Avatar użytkownika
przez cyklopka 18 sie 2014, 15:24
zmęczona_wszystkim, ale przecież UFO to też fikcja :smile:
Głosy w mojej głowie czyta Maciej Orłoś.
Avatar użytkownika
Offline
II Miss Forum
Posty
8743
Dołączył(a)
24 sty 2014, 19:33

Czym tak naprawde jest inteligencja?

Avatar użytkownika
przez zmęczona_wszystkim 18 sie 2014, 18:34
cyklopka napisał(a):zmęczona_wszystkim, ale przecież UFO to też fikcja :smile:


Brak (niepodważalnych) dowodów nie jest dowodem, że coś nie istnieje :D
Posty
1210
Dołączył(a)
01 sie 2013, 16:53

Czym tak naprawde jest inteligencja?

Avatar użytkownika
przez cyklopka 18 sie 2014, 19:15
Ja nawet nie myślałam o tym, czy istnieje czy nie, tylko że mimo wszystko częściej spotykamy UFO w książkach niż po drugiej stronie ulicy, więc wydał mi się to nader osobliwy przykład czegoś, co by cię miało odciągnąć od książek ;)
Głosy w mojej głowie czyta Maciej Orłoś.
Avatar użytkownika
Offline
II Miss Forum
Posty
8743
Dołączył(a)
24 sty 2014, 19:33

Czym tak naprawde jest inteligencja?

Avatar użytkownika
przez monk.2000 19 sie 2014, 16:35
Prześledziłem temat od początku, bo mnie zainteresował. Może kiedyś go czytałem, ale nie pamiętam, oto przykład mojej inteligencji.

Ostatnio rzadziej myślę o swojej inteligencji, ale czasem zdarza mi się grać w jakąś grę logiczną. Wolę takie od np. gier wyścigów, czy sportowych. Kiedyś grywałem w szachy licząc właśnie na wzrost inteligencji. Nawet prowadziłem bloga na temat rozwoju intelektu. Niestety blog zaczął przybierać nieodpowiednią dla mnie formę, za dużo odchodziłem od tematu. Potem stwierdziłem, że nie jestem odpowiednią osobą by coś takiego tworzyć. Trzy razy podchodziłem do studiów i za każdym razem rezygnowałem. Nie jestem odpowiednią osobą by uczyć innych co to jest inteligencja.

Teraz moje życie zawisło w martwym punkcie. Nadal czytam książki, czasem słucham słuchowiska, chciałbym się rozwijać. Mimo to napotykam ścianę. Choroba częściowo zniszczyła moją inteligencję. W gimnazjum, a nawet liceum uważałem się za inteligentnego. Teraz takich słów by mnie użył. Większym priorytetem niż być inteligentnym jest dla mnie prowadzić spokojne życie bez stresu. Może to dlatego, że w schizofrenii miałem potrzebę ratowania świata, a teraz zmęczony tą chorobą nie próbuję robić z siebie geniusza, który dzięki wiedzy zmienia świat. Dla mnie ideał, to herbatka, Spotify z nowym albumem z lat 80 i dobra lektura np. o informatyce.
Awatar to skarb Atlantydy: starożytny Scion.

:( F.20
:smile: Solian 600mg
8) Akineton
Avatar użytkownika
Offline
Posty
8369
Dołączył(a)
26 lis 2011, 14:49
Lokalizacja
mój pokój

Czym tak naprawde jest inteligencja?

przez tropiciel 19 sie 2014, 17:07
Nie ma ludzi inteligentnych na tym świecie. Jedni są mniej zidiociali od drugich. I to wszystko.
tropiciel
Offline

Czym tak naprawde jest inteligencja?

Avatar użytkownika
przez wiejskifilozof 20 sie 2014, 08:07
Nie ma zdrowych :D są tylko źle przebadani.
Avatar użytkownika
Offline
Posty
18713
Dołączył(a)
15 sie 2009, 16:08

Czym tak naprawde jest inteligencja?

Avatar użytkownika
przez jetodik 20 sie 2014, 21:52
zmęczona_wszystkim, u mnie było podobnie, skupiałem się na sobie, przez to wiedza ogólna leży, na korzyść psychologii, ale staram się nadrabiać, zgromadziłem literaturę z odpowiednich dziedzin i myślę, że na naukę nigdy nie jest za późno.

cyklopka,
No na przykład nie widzę, w jaki sposób moje zachowanie czy moje decyzje wpłynęły/wpływają na sytuację, w której jestem. Wydaje mi się, że wszystko się dzieje bez mojego udziału.


może nie poświęcasz dużo czasu na autorefleksje?
http://www.poomoc.pl/beta.php - na jednej stronie wszystkie kółeczka do klikania (pajacyk, pusta miska itd.)
Avatar użytkownika
Offline
Posty
8162
Dołączył(a)
27 sie 2013, 21:06

Sortuj wg

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 5 gości

Przeskocz do